Hyppää sisältöön

Salo–Turku kaksoisraiteen ratasuunnitelma

Salo–Turku kaksoisraiteesta tullaan laatimaan ratalain mukaisia rata- ja yleissuunnitelmia vuosina 2021–2023. Suunnitteluosuudet perustuvat vuonna 2020 laadittuun ratatekniseen suunnitelmaan. Salon ja Turun väliselle pääosin yksiraiteiselle rataosuudelle tullaan suunnittelemaan nopean junayhteyden edellyttämiä toimenpiteitä, kuten kaksoisraideosuuksia ja kohtauspaikkoja. Salo–Turku kaksoisraideselvitys on laadittu vuonna 2010.

Maanomistajilla ja hankkeen vaikutuspiirissä asuvilla ihmisillä sekä eri sidosryhmillä on oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin suunnittelun eri vaiheissa. Suunnitteluvaiheen aikana pidetään yleisötilaisuuksia, joissa tarjoutuu palautteenantomahdollisuus suunnitelmista. Suunnitelmien hyväksyntävaiheessa on vielä mahdollisuus antaa muistutus nähtävillä olevasta aineistosta.