Salo–Turku-kaksoisraiteen ratasuunnitelma

Salo–Turku–ratavälin kaksoisraiteesta laaditaan ratalain mukainen ratasuunnitelma. Salon ja Turun väliselle pääosin yksiraiteiselle rataosuudelle tullaan suunnittelemaan nopean junayhteyden edellyttämiä toimenpiteitä, kuten kaksoisraideosuuksia ja kohtauspaikkoja. Salo–Turku-ratavälistä on laadittu kaksoisraideselvitys vuonna 2010.

Maanomistajilla ja hankkeen vaikutuspiirissä asuvilla ihmisillä sekä eri sidosryhmillä on oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin suunnittelun eri vaiheissa. Suunnitteluvaiheen aikana pidetään yleisötilaisuuksia, joissa tarjoutuu palautteenantomahdollisuus suunnitelmista. Suunnitelmien hyväksyntävaiheessa on vielä mahdollisuus antaa muistutus nähtävillä olevasta aineistosta.