Hyppää sisältöön

Standardisointi infra-alalla

Väylävirasto on Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimialayhteisö keskeisten tierakennustuotteiden ja geotekniikan standardisoinnin osalta. CEN-työn tuloksena syntyneet standardit vahvistetaan kansallisiksi SFS-EN standardeiksi, joita on noudatettava mm. julkisissa hankinnoissa.

Rakennustuotteiden CE-merkintä

EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisesti rakannustuote on CE-merkittävä, kun rakennustuote saatetaan markkinoille ja tuotteelle on olemassa ns. harmonisoitu tuotestandardi. CE-merkinnän viitetiedot ilmoitetaan EU:n virallisessa lehdessä. Asetuksen mukaisesti tuotteille on laadittava suoritustasoilmoitus, jossa ilmoitetaan tuotteen keskeiset ominaisuudet.

Rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista ja CE-merkinnästä kattavasti tietoa tarjoaa hEN Helpdesk.

Väyläviraston oppaassa Rakennustuotteiden CE-merkintä on luettelo väylien rakentamisessa ja kunnossapidossa käytettäviä rakennustuotteita, jotka kuuluvat CE-merkinnän piiriin.

Lausuntopyynnöt

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevat eurooppalaiset, kansainväliset ja kansalliset lausuntopyynnöt löytyvät SFS:n sivulta.

Kansalliset standardisoinnin seurantaryhmät

Standardien laatiminen tapahtuu CEN:n ja ISO:n teknisissä komiteoissa (TC). Väyläviraston standardisoinnin seurantaryhmien tehtävänä on seurata ja vaikuttaa kansallisesti kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien laadintaan. Seurantaryhmät nimittävät suomalaiset asiantuntijat teknisiin komiteoihin ja niiden työryhmiin.

Osallistuminen Väyläviraston standardisoinnin seurantaryhmiin on avointa ja maksutonta kaikille kiinnostuneille alan asiantuntijoille. Jos olet kiinnostunut osallistumaan seurantaryhmään, ota yhteys seurantaryhmän sihteeriin.

Seurantaryhmään pääsee osallistumaan täyttämällä ilmoittautumislomakkeen.

Väyläviraston standardisoinnin seurantaryhmien toimintasäännöt.

SR 01 Geotekniikka seurantaryhmä

Sihteeri: Veli-Matti Uotinen puh. 0295 38 3540 veli-matti.uotinen(at)vayla.fi
Seurantaryhmän vastuulle kuuluvat eurooppalaiset ja kansainväliset tekniset komiteat:
CEN TC 250 / SC7 Geotekninen suunnittelu (Eurokoodi 7)
CEN TC 288 Pohjarakennustöiden toteuttaminen
CEN TC 341 Geotekniset tutkimus- ja koestusmenetelmät
ISO TC 182 Geotekniikka

Eurokoodien helpdesk. -linkki

SR 02 Tien materiaalit seurantaryhmä

Sihteeri: Sami Petäjä puh. 0295 34 3585 sami.petaja(at)vayla.fi
Seurantaryhmän vastuulle kuuluvat eurooppalaiset tekniset komiteat ja työryhmät:
CEN TC 227 Tien materiaalit
CEN TC 226 WG 2 Tiemerkinnät
CEN TC 167 Rakenteelliset laakerit
CEN TC 340 Maanjäristystä kestävät laitteet

SR03 Tien laitteet seurantaryhmä

Sihteeri: Sami Petäjä puh. 0295 34 3585 sami.petaja(at)vayla.fi
Seurantaryhmän vastuulle kuuluvat eurooppalaiset tekniset komiteat:
CEN TC 226 Tien laitteet
CEN TC 50 Valaisinpylväät

Väylävirasto vastaa siltojen osalta kantavien rakenteiden eurokoodeista (lue lisää):

CEN/TC 250 Eurocodet, Horisontaaliryhmät sillat

- kuormat, betoni-, liittorakenne-, teräs- ja puusillat
Heikki Lilja puh. 0295 34 3560

Lisätietoa EN-standardisoinnista löytyy CEN:n rakennussektorin sivustolta:

European Committee for Standardization, Technical Committees and Workshops (lue lisää)

Standardeja Suomessa myy SFS

Väyläviraston organisaatio (1.8.2021).