Hyppää sisältöön

Standardointi infra-alalla

Väylävirasto on Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimialayhteisö keskeisten tierakennustuotteiden ja geotekniikan standardoinnin osalta. CEN-työn tuloksena syntyneet standardit vahvistetaan kansallisiksi SFS-EN standardeiksi, joita on noudatettava mm. julkisissa hankinnoissa.

Rakennustuotteiden CE-merkintä

EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisesti rakennustuote on CE-merkittävä, kun rakennustuote saatetaan markkinoille ja tuotteelle on olemassa ns. harmonisoitu tuotestandardi. CE-merkinnän viitetiedot ilmoitetaan EU:n virallisessa lehdessä. Asetuksen mukaisesti tuotteille on laadittava suoritustasoilmoitus, jossa ilmoitetaan tuotteen keskeiset ominaisuudet.

Rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista ja CE-merkinnästä kattavasti tietoa tarjoaa hEN Helpdesk.

Väyläviraston oppaassa Rakennustuotteiden CE-merkintä on luettelo väylien rakentamisessa ja kunnossapidossa käytettäviä rakennustuotteita, jotka kuuluvat CE-merkinnän piiriin.

Lausuntopyynnöt

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevat eurooppalaiset, kansainväliset ja kansalliset lausuntopyynnöt löytyvät SFS:n sivulta.

Kansalliset standardointiryhmät

Standardien laatiminen tapahtuu CEN:n ja ISO:n teknisissä komiteoissa (TC). Väyläviraston standardointiryhmien tehtävänä on seurata ja vaikuttaa kansallisesti kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien laadintaan. Standardointiryhmät nimittävät suomalaiset asiantuntijat teknisiin komiteoihin ja niiden työryhmiin.

Osallistuminen Väyläviraston standardointiryhmiin on avointa ja maksutonta kaikille kiinnostuneille alan asiantuntijoille. Jos olet kiinnostunut osallistumaan seurantaryhmään, ota yhteys standardointiryhmän sihteeriin.

Standardointiryhmään pääsee osallistumaan täyttämällä ilmoittautumislomakkeen.

Väyläviraston standardointiryhmien toimintasäännöt.

SR 01 Geotekniikka standardointiryhmä

Sihteeri: Veli-Matti Uotinen puh. 0295 38 3540 veli-matti.uotinen(at)vayla.fi
Standardointiryhmän vastuulle kuuluvat eurooppalaiset ja kansainväliset tekniset komiteat:
CEN TC 250 / SC7 Geotekninen suunnittelu (Eurokoodi 7)
CEN TC 288 Pohjarakennustöiden toteuttaminen
CEN TC 341 Geotekniset tutkimus- ja koestusmenetelmät
ISO TC 182 Geotekniikka

Eurokoodien helpdesk. -linkki

SR 02 Tien materiaalit standardointiryhmä

Sihteeri: Sami Petäjä puh. 0295 34 3585 sami.petaja(at)vayla.fi
Standardointiryhmän vastuulle kuuluvat eurooppalaiset tekniset komiteat ja työryhmät:
CEN TC 227 Tien materiaalit
CEN TC 226 WG 2 Tiemerkinnät
CEN TC 167 Rakenteelliset laakerit
CEN TC 340 Maanjäristystä kestävät laitteet

SR03 Tien laitteet standardointiryhmä

Sihteeri: Sami Petäjä puh. 0295 34 3585 sami.petaja(at)vayla.fi
Standardointiryhmän vastuulle kuuluvat eurooppalaiset tekniset komiteat:
CEN TC 226 Tien laitteet
CEN TC 50 Valaisinpylväät

Väylävirasto vastaa siltojen osalta kantavien rakenteiden eurokoodeista (lue lisää):

CEN/TC 250 Eurocodet, Horisontaaliryhmät sillat

- kuormat, betoni-, liittorakenne-, teräs- ja puusillat
Heikki Lilja puh. 0295 34 3560

Lisätietoa EN-standardoinnista löytyy CEN:n rakennussektorin sivustolta:

European Committee for Standardization, Technical Committees and Workshops (lue lisää)

Standardeja Suomessa myy SFS

Väyläviraston organisaatio (1.2.2023).