Hyppää sisältöön

Metsänvartija, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Nokia

Suunnittelun aloitus

Ratasuunnitelman tavoitteena on poistaa Metsänvartijan tasoristeys ja järjestää kulku olemassa olevien tieyhteyksien kautta. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu Kesäniementien tasoristeyksen parantaminen.

Väylävirasto on julkaissut aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksien käynnistämisestä 21.07.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.
Kuulutus on myös julkaistu Nokian Uutiset -lehdessä 22.07.2021.

Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa.

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta.
Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §).

Vuorovaikutustilaisuus

Vuorovaikutustilaisuus Metsänvartija, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Nokia järjestettiin 16.3.2022 klo 17:30-19:00.

Paikka: Teams-tapahtuma 

Vuorovaikutustilaisuuden esittelymateriaali 16.3.2022

Tilaisuudessa on voinut tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kutsu vuorovaikutukseen löytyy oheisen linkin takaa.

Suunnitelman nähtävilläolo

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen 16.11.2022 ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus julkaistaan Nokian Uutiset -lehdessä 17.11.2022.

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto https://vayla.sharefile.eu/d-scea6303814fb4a5a84e85966c5f60dd2

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/7616/04.01.01/2020. (ratalaki 22 §).

Kuntatiedote

Hankeorganisaatio on julkaissut kuntatiedotteen suunnittelun ja rakentamisen tilasta 5.4.2022.

Tiedotteen voit lukea alta löytyvästä linkistä.

Kuntatiedote Nokia