Hyppää sisältöön

Metsänvartija, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Nokia

Hankkeen taustat ja tavoitteet

Tampereen ja Porin välisellä radalla on yhteensä 43 tasoristeystä ja viisi laituripolkua. Näistä ilman puomi- tai äänivaroituslaitosta on 24.
Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän turvallisuusriskin rautateillä.
Turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turvallisuudesta.

Hankkeen kokonaistavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla mahdollisimman monta rataosuuden tasoristeyksistä sekä parantamalla turvallisuutta kustannustehokkain keinoin.
Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin ja toissijaisesti varustellaan turvalaittein tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.

Ratasuunnitelman tavoitteena on poistaa Metsänvartijan tasoristeys ja järjestää kulku olemassa olevien tieyhteyksien kautta. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu Kesäniementien tasoristeyksen parantaminen.

Suunnittelun aloitus

Väylävirasto on julkaissut aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksien käynnistämisestä 21.07.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.
Kuulutus on myös julkaistu Nokian Uutiset -lehdessä 22.07.2021.

Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa.

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta.
Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §).

Vuorovaikutustilaisuus

Vuorovaikutustilaisuus Metsänvartija, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Nokia järjestettiin 16.3.2022 klo 17:30-19:00.

Paikka: Teams-tapahtuma 

Vuorovaikutustilaisuuden esittelymateriaali 16.3.2022

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kutsu vuorovaikutukseen löytyy oheisen linkin takaa.

Kuntatiedote

Hankeorganisaatio on julkaissut kuntatiedotteen suunnittelun ja rakentamisen tilasta 5.4.2022.

Tiedotteen voit lukea alta löytyvästä linkistä.

Kuntatiedote Nokia