Hyppää sisältöön

Metsänvartija, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Nokia

Suunnittelun aloitus

Ratasuunnitelman tavoitteena on poistaa Metsänvartijan tasoristeys ja järjestää kulku olemassa olevien tieyhteyksien kautta. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu Kesäniementien tasoristeyksen parantaminen.

Väylävirasto julkaisi aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimusten käynnistämisestä 21.07.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.
Kuulutus julkaistiin myös Nokian Uutiset -lehdessä 22.07.2021.

Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa.

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta.
Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §).

Vuorovaikutustilaisuus

Vuorovaikutustilaisuus Metsänvartija, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Nokia järjestettiin 16.3.2022 klo 17:30-19:00 Teams-etäyhteydellä.

Tilaisuudessa oli mahdollista tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kutsu vuorovaikutukseen löytyy oheisen linkin takaa.

Suunnitelman nähtävilläolo

Väylävirasto julkaisi kuulutuksen 16.11.2022 ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus  julkaistiin myös Nokian Uutiset -lehdessä 17.11.2022.

Ratasuunnitelma oli nähtävillä 16.11.2022 - 16.12.2022 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa oli mahdollisuus tehdä muistutuksia suunnitelmasta. Muistutukset tuli toimittaa Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Muistutukseen tuli liittää asian asianumero VÄYLÄ/7616/04.01.01/2020 (ratalaki 22 §).

Kuntatiedote

Hankeorganisaatio julkaisi kuntatiedotteen suunnittelun ja rakentamisen tilasta 17.5.2023.

Tiedotteen voit lukea alta löytyvästä linkistä.

Nokia kuntatiedote