Hyppää sisältöön

Vt 3 Ikaalinen-Teikangas

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

ELY-keskus laatii Ikaalisissa tiesuunnitelmaa valtatie 3:n parantamisesta Karhoistentien ja Teikankaantien välillä. Tiesuunnitelman lähtökohtana on ollut Liikenneviraston (nykyinen Väylävirasto) syyskuussa 2010 hyväksymä yleissuunnitelma valtatie 3 parantamisesta Mansoniemen ja Ikaalisten eritasoliittymän välillä.

Kesäinen tiekuva suunnitteluosuudelta.Valtatielle on suunniteltu muun muassa uusi vesistösilta Sammin kohdalle, uusi eritasoliittymä Kylpyläkadun liittymään sekä tasausmuutoksia ja keskikaide Teikankaan ohituskaistan kohdalle. Lisäksi on suunniteltu uusia liittymä- ja yksityistiejärjestelyjä, pohjaveden suojausta, meluntorjuntaa sekä uusia riista-aitoja. Liittymäjärjestelyt edellyttävät myös maanteiden 261 (Jämijärventie) ja 2594 (Vatulantie) uudelleen linjauksia.

Nykyisellään tie ei vastaa valtatien laatuvaatimuksia

Merkittävimmille valtateille asetettu tavoitenopeustaso ei suunnittelualueella nykyisin täyty, sillä Ikaalisten kohdalla tiellä on pitkähköllä alueella 60–80 km/h -nopeusrajoitus. Valtatie on monin paikoin kapea ja mäkinen ja liittymätiheys on suuri. Heikkojen ohitusmahdollisuuksien ja runsaiden liittymien vuoksi liikenne jonoutuu ja ajoittain valtatielle liittyminen on vaikeaa. Suunnittelualueella tapahtuu maan valtateiden keskiarvoon verrattuna huomattavan paljon onnettomuuksia.

Liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parannetaan

Tien parantaminen lisää huomattavasti valtakunnallisen, seudullisen ja paikallisen liikenteen sujuvuutta. Matka-ajat lyhenevät, kun nopeusrajoitusta voidaan toimenpiteiden jälkeen nostaa. Myös henkilövahinkoihin johtavat onnettomuudet vähenevät. Ohituskaistan keskikaide vähentää erityisesti seuraukseltaan vakavia ohitusonnettomuuksia ja kohtaamisonnettomuuksia. Lisäksi valtatien tasausmuutoksilla näkemät saadaan vastaamaan ohjeita, mikä osaltaan myös parantaa liikenneturvallisuutta. Hirviaidat puolestaan vähentävät hirvieläinonnettomuuksia. 

Yleisötilasuus Ikaalisissa 18.11.2014

Tiesuunnitelmaa koskeva toinen yleisötilaisuus pidettiin Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen auditoriossa tiistaina 18.11.2014. Tilaisuudessa yleisölle esiteltiin osayleiskaavaluonnosta "Keskeisen alueen osayleiskaavan muutos, Kolmostien ja Kylpyläkadun liittymäalue". 

 

Liikennetekniset poikki­leik­kauk­set (luonnos)