Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Sotkamon kunta

tekninen johtaja

Harri Helenius

  • 044 7502 491

Sitowise Oy

projektipäällikkö

Pirkka Hartikainen

  • 040 7351 998

Kantatien 76 (Kainuuntie) ja maantien 899 (Nurmestie) liikennejärjestelyt Vuokatissa, Sotkamo

Tiehanke Suunnitteilla Kainuu

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii tiesuunnitelmaa Kantatien 76 (Kainuuntie) ja maantien 899 (Nurmestie) liikennejärjestelyjen parantamiseksi Vuokatissa.

Kantatien 76 ja maantien 899 liittymä sekä kantatien 76 ja Lahtikadun liittymä suunnitellaan liikennevalo-ohjatuksi liittymiksi. Kantatielle 76 suunnitellaan edellä mainittujen liittymien yhteyteen jalankululle ja pyöräilylle uudet alikulkukäytävät. Maantien 899 varrelle suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä noin 1,8 km matkalle.

Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa 29.8.2023 Sotkamon kunnanvaltuustosalissa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.