Suunnittelun kartta-aineisto

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

PROJEKTIVASTAAVA

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Mt 14871 (Patotie) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Rantaportintie - Mt 160 (Karjalantie), Imatra

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Imatran kaupungin ja Stora Enso Oyj:n kanssa tie- ja rakennussuunnitelman kevyen liikenteen yhteyden toteuttamiseksi maantien 14871 varteen välille Rantaportintie - Karjalantie, Imatran kaupungin alueella.

Patotien länsireunaan sijoittuvan, maantiestä reunakiveyksellä pääosin erotettavan kevyen liikenteen väyläyhteyden kokonaispituus on noin 840 metriä.

Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely ja nähtävillä olo on käynnistynyt 10.7.2020. Hyväksytty lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa hankkeen toteutuksen aloittamisen aikaisintaan vuoden 2020 lopussa.

Hallitus sopi 17.9.2019 vuoden 2020 budjettiesitykseen liittyen eräiden liikenneverkon parantamishankkeiden rahoittamisesta ja toteuttamisesta eri puolilla Suomea vuosien 2020-2022 aikana. Patotie sisältyy näiden hankkeiden joukkoon.