Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Sami Ruski

  • 0295 036 184

Hanhijärvi-Rokkakoski

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Hanhijärvi–Rokkakoski-suunnitteluosuus on osa kesällä 2020 hyväksyttyä Valtatie 3:n Hämeenkyrö–Ylöjärvi-osuuden yleissuunnitelmaosuutta. Vuoden 2022 lopussa Hanhijärvi–Rokkakoski-osuudelle laadittu tiesuunnitelma sai hyväksymispäätöksen. 

Sarkkila - Soppeenmäen tien risteys. Risteysalueella on kääntymässä tielle betoniauto.
Rekka Rokkakosken mäessä.

Tiesuunnitelma on asetettu nähtäville

Osana valtatie 3 parantamista laadittu Hämeenkyrö–Ylöjärvi-välin yleissuunnitelma  hyväksyttiin kesällä 2020. Hieman myöhemmin käynnistynyt Hanhijärvi–Rokkakoski-tiesuunitelma on osa tuota kesällä laadittua yleissuunnitelmaa. Tiesuunnitelman laatiminen oli  käynnissä alkuvuoteen 2022 saakka. Tiesuunnitelma valmistui ja asetettiin nähtäville maaliskuussa 2022. Marraskuussa 2022 se sai hyväksymispäätöksen.

Kohti valtatietasoista kolmostietä

Tampereelta Vaasaan johtavan valtatie 3:n palvelutasoa suunnitellaan parannettavaksi Hämeenkyrössä Hanhijärven ja Rokkakosken välillä leventämällä valtatietä koko suunnitteluosuudelta keskikaiteelliseksi 2+2-kaistaiseksi tieksi. Kun tien pituusgeometriaa parannetaan, liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus paranevat.

Suunnittelualueella valtatieltä katkaistaan kaikki yksityistie- ja maatalousliittymät. Katkaistaville liittymille suunnitellaan niiden tarvitsemat korvaavat rinnakkaistieyhteydet. Lisäksi Poliisin käyttöön suunnitellaan tarkastusalueet.

Tiesuunnitelma asetettiin nähtäville maaliskuussa 2022, ja sen nähtävillä oloaika päättyi huhtikuun alussa 2022. Tiesuunnitelma sai hyväksymispäätöksen marraskuussa 2022.


Ajankohtaista hankkeessa

Tiesuunnitelma on hyväksytty 9.11.2022

Tiesuunnitelma on asetettu nähtäville

Tiesuunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus pidettiin Hämeenkyrön Koskilinnassa 20.10.2020.

Suunnitelmakartat

T3-1 suunnitelmakartta plv 0-1400

Betoniauto kaartaa Sarkkilantien risteyksessä valtatielle 3.

Sarkkila-Soppeenmäki

Tiesuunnitelman laadinta valtatie 3:lle välillä Sarkkila-Soppeenmäki on aloitettu keväällä 2024. Suunnittelun on arvioitu kestävän vuoteen 2026 saakka. Suunnittelualue liittyy luoteispäässä Hämeenkyrön Sarkkilan kohdalla aiemmin laadittuun tiesuunnitelmaan ”Valtatie 3 parantaminen välillä Hanhijärvi-Rokkakoski” ja kaakkoispäässä Ylöjärvellä Soppeenmäen kohdalla Tampereen läntiseen kehätiehen (Vt3). 

Laadittavan suunnitelman tavoitteena on parantaa valtatie 3:n liikenneturvallisuutta ja vilkkaan valtatieosuuden palvelutasoa. Valtatie suunnitellaan 2+2 kaistaisena, jonka liittymät ovat eritasoliittymiä. Valtatietä parannetaan osin nykyisellä paikallaan. Uusi linjaus suunnitellaan rakennettavaksi nykyisen valtatien pohjoispuolelle välillä maantie 2624 (Miharintie) ja kantatie 65  (Uusi Kuruntie). Suunnittelu sisältää myös katujen, yksityisteiden ja jalankulku- ja pyöräteiden suunnittelua.