Hyppää sisältöön

Rakentamissuunnitelmavaiheen aineistoa

Rakennussuunnitelma Hartolan kohdan liittymät

Valtatietä 4 on parannettu 2010-luvun alussa välillä Lusi-Hartola, jolloin Hartolan taajaman kohdan tasoliittymiä on porrastettu ja liittymiin on rakennettu kanavointeja. Toteutetuista järjestelyistä saatujen kokemusten, palautteen ja liikenneturvallisuusarvioinnin perusteella katsottiin, että taajaman kohdan liittymäjärjestelyjä on aiheellista tarkistaa. Erityisesti väistötilalliset liittymät koettiin turvattomiksi, minkä lisäksi ne häiritsivät myös päätien liikennettä ja lisäsivät peräänajon riskiä.

Kyseisten tasoliittymien parantaminen sai rahoituksen osana Hartola–Oravakivensalmi-parannushanketta ja niiden rakentaminen toteutettiin hankkeen yhteydessä.

Yleiskartta:

Hartolan kohdan liittymät (pdf)

Liittymien rakennussuunnitelmakartat:

Keskustie-Vuorenkyläntie (pdf)
Koitintie (pdf)
Koskenniementie (pdf)
Valittulantie (pdf)