Hyppää sisältöön

Rakentamissuunnitelmavaiheen aineistoa

Rakennussuunnitelma Hartolan kohdan liittymät

Valtatietä 4 on parannettu 2010-luvun alussa välillä Lusi-Hartola, jolloin Hartolan taajaman kohdan tasoliittymiä on porrastettu ja liittymiin on rakennettu kanavointeja. Toteutetuista järjestelyistä saatujen kokemusten, palautteen ja liikenneturvallisuusarvioinnin perusteella on taajaman kohdan liittymäjärjestelyjä katsottu aiheelliseksi tarkistaa. Erityisesti väistötilalliset liittymät on koettu turvattomiksi, minkä lisäksi ne häiritsevät myös päätien liikennettä ja lisäävät peräänajon riskiä.

Kyseisten tasoliittymien parantaminen on saanut rahoituksen osana Hartola–Oravakivensalmi-parannushanketta ja niiden rakentaminen toteutetaan hankkeen yhteydessä.

Yleiskartta:

Hartolan kohdan liittymät (pdf)

Liittymien rakennussuunnitelmakartat:

Keskustie-Vuorenkyläntie (pdf)
Koitintie (pdf)
Koskenniementie (pdf)
Valittulantie (pdf)