Hyppää sisältöön

Maantien 16633 Haukanmaantien parantaminen välillä maantien 644 liittymä – Oravasaaren risteyssilta, Jyväskylä, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Lähtötilanne ja tarve

Maantie 16633 kytkeytyy tulevaisuudessa valtatiehen 4 Oravasaaren kohdalle rakennettavilla rampeilla. Yhteyden muodostuminen tuo kasvavan liikenteen maantielle 16633, jonka nykytilanne ei Oravasaaren risteyssiltaa koskevan rakentamissuunnittelun yhteydessä tehtyjen esiselvitysten mukaan täytä lisääntyvän liikenteen vaateita mm. poikkileikkauksen, rakenteen ja kantavuuden suhteen.  Lisäksi Oravasaaren risteyssillan ramppien rakentamisen jälkeen maantie 16633 tulee toimimaan varareittinä rinnakkaisreitille maantielle 644 häiriötilanteissa, joissa valtatie 4 joudutaan sulkemaan.

Lisääntyvä liikennemäärä aiheuttaa tarpeen tarkastella myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden asemaa. Lähtötilanteessa maantiellä 16633 ei ole erillistä jalankulkuun ja pyöräilyyn tarkoitettua väylää, joten kävely ja pyöräily tapahtuu tien varressa.

Hankekuvaus ja tavoitteet

Tavoitteena on maantien 16633 parantaminen linjaus- ja rakenteellisilla muutoksilla vastaamaan lisääntyneen liikenteen ja varareitin tarpeeseen. Varareitin opastus suunnitellaan. Myös maantien 16633 ja maantien 644 liittymäalue on tarpeen parantaa vastaamaan liikenteellistä tarvetta. Samalla parannetaan jalankulun ja pyöräilyliikenteen olosuhteita suunnittelemalla liikenneturvallisuutta parantava jalankulku- ja polkupyörätie sekä suoritetaan pysäkkijärjestelyitä.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan toukokuussa 2022. Suunnittelukonsulttina toimii Ramboll Finland Oy.

Tiesuunnitelman aloituskuulutus on julkaistu ELY-keskuksen tietoverkossa 11.5.2022 ja suunnitelmaluonnoksia on esitelty vuorovaikutustilaisuudessa 29.8.2023. Kutsu vuorovaikutustilaisuuteen on julkaistu Keskisuomalaisessa 22.8.2023 sekä 21.8.2023 verkkosivuilla osoitteessa www.vayliensuunnittelu.fi.

Suunnitelman valmistuttua se asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi, jona aikana suunnitelmasta voi jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta kuulutetaan Valtion liikenneväylien suunnittelu verkkosivuilla osoitteessa https://www.vayliensuunnittelu.fi ja paikallisessa sanomalehdessä. Kommentteja on mahdollista esittää koko suunnittelun ajan.

Suunnitelma pidetään nähtävillä 18.3.2024 - 17.4.2024 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/nj3g/nahtavillaolo

Toteutus

Maantien 16633 sekä maanteiden 16633 ja 644 liittymän parantaminen ovat osa valtatien 4 parantaminen Oravasaaren kohdalla toteutushanketta, jolle on myönnetty toteutusrahoitus vuoden 2024 talousarviossa. Hankkeen rakennuttajana toimii Väylävirasto. Lisätietoja rakentamishankkeesta löytyy osoitteesta: Vt 4 parantaminen Oravasaaren eritasoliittymän kohdalla, Jyväskylä - Väylävirasto (vayla.fi) 

Liitteet

Tiesuunnitelma yleisesite (PDF)

Haukanmaantien hankearviointi (PDF)