Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Iiris Terävä

  • +358 295 021 119

Maantien 16633 Haukanmaantien parantaminen välillä maantien 644 liittymä – Oravasaaren risteyssilta, Jyväskylä, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Lähtötilanne ja tarve

Maantie 16633 kytkeytyy tulevaisuudessa valtatiehen 4 Oravasaaren kohdalle rakennettavilla rampeilla. Yhteyden muodostuminen tuo kasvavan liikenteen maantielle 16633, jonka nykytilanne ei Oravasaaren risteyssiltaa koskevan rakentamissuunnittelun yhteydessä tehtyjen esiselvitysten mukaan täytä lisääntyvän liikenteen vaateita mm. poikkileikkauksen, rakenteen ja kantavuuden suhteen.  Lisäksi Oravasaaren risteyssillan ramppien rakentamisen jälkeen maantie 16633 tulee toimimaan varareittinä rinnakkaisreitille maantielle 644 häiriötilanteissa, joissa valtatie 4 joudutaan sulkemaan.

Lisääntyvä liikennemäärä aiheuttaa tarpeen tarkastella myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden asemaa. Lähtötilanteessa maantiellä 16633 ei ole erillistä jalankulkuun ja pyöräilyyn tarkoitettua väylää, joten kävely ja pyöräily tapahtuu tien varressa.

Hankekuvaus ja tavoitteet

Tavoitteena on maantien 16633 parantaminen linjaus- ja rakenteellisilla muutoksilla vastaamaan lisääntyneen liikenteen ja varareitin tarpeeseen. Varareitin opastus suunnitellaan. Myös maantien 16633 ja maantien 644 liittymäalue on tarpeen parantaa vastaamaan liikenteellistä tarvetta. Samalla parannetaan jalankulun ja pyöräilyliikenteen olosuhteita suunnittelemalla liikenneturvallisuutta parantava jalankulku- ja polkupyörätie sekä suoritetaan pysäkkijärjestelyitä.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan toukokuussa 2022. Suunnittelukonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle avoimessa yleisötilaisuudessa alkuvuodesta.  Kutsu yleisötilaisuuteen julkaistaan aikataulun varmistuttua paikallisessa sanomalehdessä. Tavoitteena on, että tiesuunnitelma valmistuu vuonna 2023. Suunnitelman valmistuttua se asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi, jona aikana suunnitelmasta voi jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta kuulutetaan ELY-keskuksen verkkosivuilla ja paikallisissa sanomalehdissä. Kommentteja on mahdollista esittää koko suunnittelun ajan.

Toteutus

Suunniteltaville toimenpiteille ei ole osoitettu rahoitusta eikä toteutusaikataulusta ole tietoa.