Posiontien alikulkusillan uusiminen

Käynnissä

Hankkeen tavoitteena on uusia nykyinen huonokuntoinen ja alapuolisen tien osalta ahdas vanha silta olemassa olevalle siltapaikalle, ja siten varmistaa junaliikenteen turvallisuus siltapaikalla, parantaa junaliikenteen sekä alapuolisen ajo-neuvoliikenteen ja kevyenliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta

Posiontien alikulkusillan uusiminen

Posiontien alikulkusillan uusiminen ja siihen liittyvä Pallarintien katujärjestelyt

Hankkeen tausta

Nykyinen Posiontien alikulkusilta on tyypiltään teräsbetoninen palkkisilta, jonka maatuet ovat kivirakenteiset. Silta-aukon kapeuden vuoksi on Pallarintien pohjoispuolella sijaitseva yhdistetty kevyen liikenteen raitti alikulun kohdalla merkitty jalkakäytäväksi, joka on kapea. Myös ajorata on silta-aukon kohdalla kapea, eikä se tällä hetkellä mahdollista henkilöauton ja raskaan ajoneuvon kohtaamista, jo kahden henkilöauton kohtaaminen on ahdasta. Sillan alikulkukorkeus (4,2 metriä) estää korkeiden ajoneuvojen pääsyn Kemijoen ja Ounasvaaran väliselle alueelle.

Sillan alittava Rovaniemen kaupungin katu Pallarintie liittyy sillan pohjoispuolella Jäämerentiehen ja Lapin ELY-keskuksen hallinnoimaan yhdystiehen 9422 Suutarinkorvan sillan suuntaan.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on uusia nykyinen huonokuntoinen ja alapuolisen tien osalta ahdas vanha silta olemassa olevalle siltapaikalle, ja siten varmistaa junaliikenteen turvallisuus siltapaikalla, parantaa junaliikenteen sekä alapuolisen ajo-neuvoliikenteen ja kevyenliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Hankkeen eteneminen

Rakennussuunnitelu on käynnissä, paalutuspenkereiden rakentaminen alkaa huhtikuussa. Uusi alikulkusilta ja katujärjestelyt valmistuvat vuoden 2019 loppuun menneessä.

- Huhtikuussa toteutetaan koekairauksia, paalutuspengertä ja ponttiseinä.
- Huhti-toukokuun vaihteessa alkavat sillan porapaalutukset.
- Toukokuun aikana tehdään muutoksia liikennejärjestelyihin telinetöiden vuoksi.
- Touko-kesäkuun vaihteessa alkavat maatyöt Jäämerentieltä.

Liikennejärjestelyt

Työmaan aikana tilapäiset liikennejärjestelyt tulevat hidastamaan liikennettä. Sillan käyttöönotto aiheuttaa elokuussa kahden vuorokauden liikennekatkon. Katkon ajankohdasta samoin kuin muista liikennejärjestelyistä ilmoitetaan myöhemmin projektin edetessä.

Hankkeen kustannukset

Hanke toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja Napapiirin Vesi Oy:n kanssa. Kustannusten kokonaisennuste on 2,8 miljoonaa euroa. 

Sivu päivitetty 24.04.2019