Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Juhan Tyrväinen

Posiontien alikulkusillan uusiminen

Ratahanke Valmistunut Lappi

Hankkeen tavoitteena oli uusia nykyinen huonokuntoinen ja alapuolisen tien osalta ahdas vanha silta olemassa olevalle siltapaikalle, ja siten varmistaa junaliikenteen turvallisuus siltapaikalla, parantaa junaliikenteen sekä alapuolisen ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Posiontien alikulkusillan uusiminen (tuleva silta Pallarintien alikulkusilta)

Posiontien alikulkusillan uusiminen ja siihen liittyvä Pallarintien katujärjestelyt

Hankkeen tausta

Vanha Posiontien alikulkusilta oli tyypiltään teräsbetoninen palkkisilta, jonka maatuet olivat kivirakenteiset. Silta-aukon kapeuden vuoksi oli Pallarintien pohjoispuolella sijaitseva yhdistetty kevyen liikenteen raitti alikulun kohdalla merkitty jalkakäytäväksi, joka on kapea. Myös ajorata oli silta-aukon kohdalla kapea, eikä mahdollistanut henkilöauton ja raskaan ajoneuvon kohtaamista - jo kahden henkilöauton kohtaaminen oli ahdasta. Sillan alikulkukorkeus (4,2 metriä) esti korkeiden ajoneuvojen pääsyn Kemijoen ja Ounasvaaran väliselle alueelle.

Sillan alittava Rovaniemen kaupungin katu Pallarintie liittyi sillan pohjoispuolella Jäämerentiehen ja Lapin ELY-keskuksen hallinnoimaan yhdystiehen 9422 Suutarinkorvan sillan suuntaan.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli korvata nykyinen huonokuntoinen silta uudella Pallarintien alikulkusillalla. Vanha sillan alapuolinen ajokaista levennettiin niin, että yhtäaikainen liikenne molempiin suuntiin tuli mahdolliseksi.  Toimenpiteillä varmistettiin junaliikenteen turvallisuus siltapaikalla sekä parannettiin junaliikenteen ja sillan alapuolisen ajo-neuvoliikenteen ja kevyen liikenteen sujuvuutta sekä liikenneturvallisuutta.

Hankkeen eteneminen

Pallarintien alikulkusilta on otettu junaliikenteelle käyttöön 29.8.2019.

Uudet kevyen liikenteen tiejärjestelyt on luovutettu liikenteelle marraskuussa 2019.
                                                                                  

 

Pallarintien alikulkusilta, toukokuu 2019.Kuva Pallarintien alikulkusilta, toukokuu 2019 

Nykyinen alikulkusilta ja taustalla rakenteilla oleva Pallarintien alikulkusilta, elokuu 2019.
Kuva Nykyinen alikulkusilta ja taustalla rakenteilla oleva Pallarintien alikulkusilta, elokuu 2019

Pallarintien alikulkusilta, marraskuu 2019.
Kuva Pallarintien alikulkusilta, marraskuu 2019
 

Hankkeen kustannukset

Hanke toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja Napapiirin Vesi Oy:n kanssa. Kustannusten kokonaisennuste on 2,8 miljoonaa euroa.