Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jouni Heikkilä

  • 0295 038 150

Tyrnävän kunta

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Juha Petäjäniemi

  • 040 195 1963

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Tomi Harjula

  • 040 503 2163

Valtatien 4 / maantien 18609 liittymäjärjestelyt Haurukylän kohdalla, Tyrnävä

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen valtatien 4 / maantien 18609 (Haurukyläntie) liittymäjärjestelyiden rakentamisesta valtatielle 4 Haurukylän kohdalle. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Tyrnävän kunnan kanssa.
 
Valtatielle 4 suunnitellaan Haurukyläntien ja Korventien liittymien porrastaminen ja kanavoinnit kääntymiskaistoineen. Lisäksi suunnitellaan nykyisten linja-autopysäkkien parantamistoimenpiteet. 

Suunnitelman tavoitteena on parantaa liittymäalueen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä keväällä 2024 ja tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2024. Suunnitelmaluonnoksia esitellään syksyllä 2024, mistä tiedotetaan erikseen.

Hankkeen rakentamissuunnitelma valmistuu kesällä 2025. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Suunnittelualueen kartta.

Suunnittelualueen kartta.