Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Turvallisuusasiantuntija

Marko Tuominen

  • 029 534 3981

Turvallisuuspoikkeamatilastot

Väylävirasto hallinnoi valtion maantie-, rautatie- ja vesiliikenneväyliä ja on yksi maamme suurimmista infra-alan rakennuttajista. Valtion väyläverkon hallinnoijana ja rakennuttajana virastolla on vastuu väyläverkon turvallisuudesta niin käytön kuin rakentamisen aikana. Väylässä raportoitu turvallisuuspoikkeamatieto koostuu rautatietoimintojen sekä väylien rakennus- ja kunnossapitohankkeiden turvallisuuspoikkeamatiedoista.

Väylävirasto on aktiivisesti kehittänyt turvallisuuspoikkeamien kirjaamisen, luokittelun kuin analysoinnin menettelyitään sekä tapahtuman taustalla olevan tapahtumaketjun havaitsemista. Lähtökohtana pidetään, että tapaturmat ja turvallisuuspoikkeamat tutkitaan. Haasteita on tiedon hajanaisuudessa ja epätarkkojen kirjauksien tulkinnassa. Tavoitteena on kuitenkin löytää tapahtuman seuraukset, tunnistaa tapahtumaan johtaneet taustasyyt sekä kiinnittää huomiota tapahtuman esiintyvyyteen. Tarkoituksena on, että ikävistä asioista keskustellaan avoimesta ketään syyttämättä, opitaan sattuneesta ja mahdollisesti estetään tapaturman uusiutuminen.

TURI-järjestelmään  kirjataan hankkeilla ja urakoissa tapahtuneet turvallisuuspoikkeamat sekä rautatietoiminnoissa sattuneet turvallisuuspoikkeamat ja häiriöt analysointia varten