Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jukka Hakala

  • 0295 036 224

WSP Finland Oy

Suunnittelija

Antti Ollila

  • 040 620 8297

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Antti Silvennoinen

  • 050 380 7747

Maantien 13259 Kartuntien parantaminen Ikaalisissa

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus laatii Ikaalisten Taivallahteen tiesuunnitelman Kartuntien parantamisesta.

Suunnittelualue sijaitsee Ikaalisissa Paskolahden ja Taivallahden välisessä kapeassa salmessa sijaitsevan Kartuntien (Maantie 13259) tieosuudella. Suunnitelmassa salmea yhdistävä nykyinen huonokuntoinen ja kapea-aukkoinen rumpu korvataan uudella sillalla ja uuden sillan vaatimilla tieyhteyksillä.

Suunnittelutyön tavoitteena on uusia huonokuntoinen rumpu sillalla, parantaa tien liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa vesien virtaaminen Taivallahden ja Paskolahden välillä. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii WSP Finland Oy.

Suunnittelutilanne

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa avointa tiesuunnitelmaluonnoksia esittelevää yleisötilaisuutta ei järjestetty. Sen sijaan kaikilla alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli tammikuussa ja helmikuun alussa vuonna 2022 mahdollisuus tutustua tiesuunnitelmaluonnoksiin ja esittelymateriaaleihin videoitse ja sähköisen aineiston avulla. Yhteenveto saaduista palautteista, kysymyksistä ja niiden vastauksista löytyy hankesivun alaosasta.

Tiesuunnitelma on nähtävillä

Tiesuunnitelma oli yleisesti nähtävillä 7.12.2022–9.1.2023. Nähtävilläoloa koskeva kuulutus ja linkki nähtävillä olleeseen suunnitelma-aineistoon julkaistiin 7.12.2022 Pirkanmaan ELY-keskuksen Kuulutukset ja ilmoitukset-verkkosivulla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset Kuulutusta koskeva ilmoitus julkaistiin UutisOiva -lehdessä sekä Ikaalisten kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Lisäksi maanomistajia tiedotettiin asiasta erillisellä kirjeellä.

Jatkotoimenpiteet

Nähtävilläolon päättymiseen saakka (tammikuu 2023) tiesuunnitelmasta saattoi vielä jättää muistutuksia. Tiesuunnitelma lähetetään hallinnolliseen käsittelyyn vuoden 2023 aikana.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten rakentamisaikataulu ei ole tiedossa.

​​​​​​​Ajankohtaista