Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jukka Hakala

  • 0295 036 224

WSP Finland Oy

Suunnittelija

Antti Ollila

  • 040 620 8297

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Antti Silvennoinen

  • 050 380 7747

Maantien 13259 Kartuntien parantaminen Ikaalisissa

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus laatii Ikaalisten Taivallahteen tiesuunnitelman Kartuntien parantamisesta.

Suunnittelualue sijaitsee Ikaalisissa Paskolahden ja Taivallahden välisessä kapeassa salmessa sijaitsevan Kartuntien (Maantie 13259) tieosuudella. Suunnitelmassa salmea yhdistävä nykyinen huonokuntoinen ja kapea-aukkoinen rumpu korvataan uudella sillalla ja uuden sillan vaatimilla tieyhteyksillä.

Suunnittelutyön tavoitteena on uusia huonokuntoinen rumpu sillalla, parantaa tien liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa vesien virtaaminen Taivallahden ja Paskolahden välillä. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii WSP Finland Oy.

Vuoropuhelu

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa avointa tiesuunnitelmaluonnoksia esittelevää yleisötilaisuutta ei järjestetty. Sen sijaan kaikkia alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli vuoden 2022 tammikuussa ja helmikuun alussa mahdollisuus tutustua tiesuunnitelmaluonnoksiin ja esittelymateriaaleihin videomateriaalina ja sähköisen aineiston avulla.

Yhteenveto saaduista palautteista, kysymyksistä ja niiden vastauksista löytyy hankesivun alaosasta.

Jatkotoimenpiteet

Saadun palautteen perusteella tiesuunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset. Tiesuunnitelmaluonnos valmistuu keväällä 2022, minkä jälkeen se asetetaan nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Tänä aikana suunnitelmasta voi vielä jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta kuulutetaan ELY-keskuksen kuulutukset-sivulla (aluevalinta Pirkanmaa) ja ilmoitetaan UutisOiva-lehdessä.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten rakentamisaikataulu ei ole tiedossa.

Ajankohtaista

Kuulutus suunnittelun alottamisesta 26.8.2021