Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Kirsi Pätsi

  • 0295 021 331

Kantatien 50 (Kehä III) parantaminen Majvikin ja Masalan kohdalla tiejärjestelyineen, Kirkkonummi

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Masalaan ja Majvikiin on käynnissä tiesuunnittelu eritasoliittymien rakentamisesta ja tasoliittymien poistamisesta. 

 

Suunnitelman taustat/lähtökohdat

Masalan ja Majvikin nykyiset tasoliittymät ovat turvattomia. Alueelle on suunniteltu merkittävää maankäytön kehittämistä. Alueella tapahtuu paljon hirvieläinonnettomuuksia.

Suunnitelman tavoitteet

Tasoliittymät korvataan eritasoliittymillä ja rinnakkaistiejärjestelyillä Masalassa ja Majvikissa.  Kantatien 51 ja Masalan liittymän välille suunnitellaan vihersilta ja riista-aita.

 

Suunnittelun eteneminen/aikataulu 

Tiesuunnittelu on käynnissä. Hankkeesta pidettiin yleisötilaisuus 21.1.2020. Linkit tilaisuuden aineistoon löytyvät vasemmalta.

Kesäinen valokuva suunnittelukohteesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleisötilaisuuden 21.1.2020 aineistot

 

Piirustukset / Ritningar

Melumallinnus / Bullersimulering

Video