Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarmo Toikka

  • 0295 024 600

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Minna Turja-Mäkinen

  • 040 647 1574

Valtatien 4 parantaminen Palokan eritasoliittymän kohdalla, Jyväskylä

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee valtatiellä 4, noin 7 kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen , Palokan eritasoliittymän kohdalla. Valtatien ylittävä tie on yhdystie 16685 (Palokanorsi). Palokanorren ja siihen liittyvien väylien vaikutuspiirissä on runsaasti kaupallisia palveluja ja asutusta, joten liikennemäärät ovat korkeita. Palokanorren ja eritasoliittymän ramppien liikenne ruuhkautuu ajoittain niin, että autojonot ulottuvat hetkittäin moottoritielle saakka. Valtatien 4 sujuvuuden varmistamiseksi eritasoliittymän ramppien geometriaa on tarpeen muuttaa, jotta ramppien välityskyky ja liikenneturvallisuus paranee. Lisäksi suunnitellaan muutoksista aiheutuvat jalankulkijoiden ja pyöräilyväylien järjestelyt sekä tarvittavat melusuojaukset.

Palokanorren häiriöherkkyyttä ja liikenteen sujuvuutta parannetaan erillisellä käynnissä olevalla tiesuunnitelmalla ”maantien 16685 (Palokanorsi) parantaminen välillä Saarijärventie-Ritopohjantie".

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnittelun huhtikuussa 2021 ja suunnitelmaa laativana konsulttina toimii WSP Finland Oy. Suunnittelua ohjaa ELY-keskuksen asiantuntijoiden lisäksi Jyväskylän kaupunki.

Suunnittelun edetessä yleisölle varataan tilaisuus ilmaisemaan mielipiteet suunnitelmaluonnoksista. Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. 

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.

Ajankohtaista

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta 14.4.2021 (pdf, ely-keskus.fi)

Hankekortti

Vt 4 Palokan kohdalla