Hyppää sisältöön

Radionavigaatiopalvelut

Alusten turvallinen navigointi Suomen vesiväylillä varmistetaan sekä riittävällä väylien visuaalisella merkinnällä että kohdennetuilla radionavigointipalveluilla.

Alusten tutkanavigoinnin tueksi on useisiin perinteisiin turvalaitteisiin asennettu tutkaheijastimia ja/tai tutkamajakoita. Satelliittinavigoinnin tueksi Väylävirasto tarjoaa yhteistyössä Fintrafficin kanssa kansainvälisten standardien mukaisen DGNSS-palvelun.

DGNSS-palvelu

Väylävirasto ylläpitää yhteistyössä Fintrafficin kanssa GPS satelliittinavigointijärjestelmää tukevaa korjauslähetyspalvelua rannikkovesillä ja Saimaan syväväylän alueella. Lähetykset tapahtuvat noin 300 kHz taajudella ja noudattavat ITU:n suositusta ITU-R M.823-3. Yhdistämällä GPS-satelliiteista saadut paikannustiedot ja palvelun tuottamat korjaustiedot alukset voivat määrittää paikkansa suurella tarkkuudella ja luotettavuudella.

GPS-navigointisatelliiteista saatava signaali ei sisällä ajantasaista tietoa lähetysten oikeellisuudesta (ns.integriteettitieto). Erityisesti tästä syystä korjaussignaalin käyttäminen on tarpeen mm. kauppamerenkulussa.

Palvelun avulla saatavaksi paikannustarkkuudeksi on määritetty <10 m 95 % ajasta. Käytännössä tarkkuus on kuitenkin 1-2 metrin luokkaa 95% ajasta.

Tutkaheijastin

Väyliemme varsille on asennettu tutkanavigoinnin avuksi tuhansia tutkaheijastimia. Ne ovat rakenteeltaan erityisen hyvän tutkakaiun antavia soppiheijastinryhmiä. Tutkaheijastimet ovat passiivisia laitteita, jotka eivät vaadi säännöllistä huoltoa tai energialähdettä toimiakseen. Siten ne ovat myös erittäin varmatoimisia. Joskus kuitenkin jäämassojen aiheuttamat kaiut tai huono sää voivat estää tutkaheijastimen tai muun tutkamaalin vastauksen havaitsemisen.

Tutkamajakat

Väylien varsille asennettujen tutkamajakoiden määrä on nykyisin noin 70. Tutkamajakat ovat radiolähetin-vastaanottimia, jotka vastaanotettuaan aluksen tutkasignaalin määrittävät sen taajuuden ja lähettävät vastaukseksi samalla taajuudella erityisen tunnussignaalin. Tunnus näkyy tutkan kuvapinnalla helposti tunnistettavana merkkinä.

Yleisimmin käytetty tutkamajakan tunnus on morsemerkki T, joka koostuu yhdestä pitkästä viivasta, mutta myös muita morse-aakkosiin perustuvia tunnuksia on käytössä. Kaikki Suomessa käytössä olevat tutkamajakat lähettävät vastauksen 9 GHz (3 cm) ja valtaosa lisäksi 3 GHz (10 cm) tutkan signaaliin.

Tutkamajakat ovat aktiivisia laitteita jotka tarvitsevat säännöllistä huoltoa ja energialähteen toimiakseen, siten ne ovat tutkaheijastimia alttiimpia vikaantumiselle. Joskus jäämassojen aiheuttamat kaiut tai huono sää voivat estää tutkamajakan tai muun tutkamaalin vastauksen havaitsemisen.

Lisää radionavigaatiopalveluista (Fintraffic)