Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Kuusamon kaupunki

Yhdyskuntatekniikan insinööri

Jukka Väisänen

  • 040 0420 432

Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Pirkka Hartikainen

  • 040 7351 998

Vt 5, mt 18865 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Kitkantie-Nissinvaarantie, Kuusamo

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut yhdessä Kuusamon kaupungin kanssa tiesuunnitelman jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta valtatielle 5 ja maantielle 18865 välille Kitkantie - Nissinvaarantie.

Valtatielle 5 on suunniteltu erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Kitkantien liittymästä Nissinvaarantien liittymään ja edelleen Nissinvaarantien pohjoispuolelle Nissinjärventien liittymään saakka. Lisäksi valtatielle on suunniteltu jalankulku- ja pyöräilyliikenteen sekä hiihto- ja moottorikelkkaliikenteen yhteinen alikulkukäytävä Nissinvaarantien liittymän pohjoispuolelle. Jalankulku- ja pyöräilyväylä sijoittuu osin vanhan valtatien linjaukselle ja sen rakentamisessa hyödynnetään vanhan tien rakenteita.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden sekä jalankulku- ja pyöräilyyhteyksien parantaminen. Lisäksi tavoitteena on moottorikelkkailu- ja latureittien turvallisuuden parantaminen valtatien risteämisten kohdilla.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 2,7 milj. euroa. Hanke on pyrkimys toteuttaa lähivuosien aikana. Hanke voidaan toteuttaa vaiheittain ja lopullinen toteuttamislaajuus päätetään myöhemmin.
 

Suunnittelualueen yleiskartta.

Suunnittelualueen yleiskartta.