Hyppää sisältöön

Muut käynnissä olevat tiehankkeet Pirkanmaalla

Pirkanmaa on liikenteellisesti valtakunnan keskeisin pääväylien ja eri liikennemuotojen solmupaikka pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Maakunnan pääväylillä liikkuu erittäin paljon raskasta liikennettä. Pääväylien palvelutaso vaikuttaa siten myös laajasti elinkeinoelämän suotuisaan kehitykseen maakunnan ulkopuolellakin. 

Pirkanmaa on monella eri mittarilla mitattuna yksi maan nopeimmin kehittyvistä maakunnista sekä elinkeinoelämän sijoittumisessa, että asuinpaikkana. Pirkanmaa menestyy aluevertailuissa edelleen hyvin teollisuustuotannon jalostusarvon ja aluetaloudellisen arvonlisän mittareilla mitattuna. Vientimarkkinoille suuntautunut tuotantorakenne tuo edelleen merkittävästi tuloja maakuntaan.  

Pirkanmaan maantieliikenne on maan keskimääräistä tasoa vilkkaampaa ja lisääntynyt muuta maata nopeammin, mutta päätiet eivät enää vastaa jatkuvasti kasvavan liikenteen palvelutasovaatimuksia. Vähäliikenteisempien teiden kuntotaso on heikko.

Merkittävimpiä Pirkanmaan rakenteilla olevista tiehankkeista ovat perusväylänpidon rahoituksella toteutettava Kyröskosken eritasoliittymän rakentaminen ja ohituskaistan jatkaminen valtatie 3:lla sekä kuntien rahoittaman Lamminrahkan eritasoliittymän rakentaminen valtatie 12:lla. Eduskunnan  päättämiä kehittämishankkeita Pirkanmaalla ei ole käynnissä.