Hyppää sisältöön

Tasoristeysohjelman kohteet

Ratahanke Suunnitteilla Käynnissä

Tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelmassa vaikutetaan vuosina 2018-2022 noin 411 kohteeseen. Kustannukset kaikkien kohteiden toteutukseen ovat arviolta 46 miljoonaa euroa.

Tasoristeysohjelman rata- ja tiesuunnitelmat

Kohteet, joista laaditaan ratalain mukainen ratasuunnitelma löydät tämän sivun vasemman laidan vetovalikosta.

Tasoristeysturvallisuuteen vaikuttavat liitännäishankkeet

Väyläviraston muut projektit sekä hankkeet vaikuttavat omalta osaltaan jollain tapaa tasoristeyksiin valtion rataverkolla. Alla listattu liitännäishankkeita, joissa on tiedossa vaikuttavuutta tasoristeyksiin lähivuosina.

Linkkejä:

Hanko-Hyvinkää -radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen

Tampere-Pori- radan tasoristeyksien poistaminen

Akaan Raakapuunterminaali

Vuokatti-Kontionmäki perusparannus

Kontionmäki-Pesiökylä, radan parantaminen

 

Lisätietoja ohjelmasta ja tasoristeyksistä löydät näistä.

Tasoristeysohjelma 2018-2022 hankesivut

Tasoristeykset