Hyppää sisältöön

Tasoristeysohjelman kohteet

Ratahanke Suunnitteilla Käynnissä

Tasoristeysohjelmassa vaikutetaan yli 400 kohteeseen. Kustannukset kaikkien kohteiden toteutukseen ovat arviolta 56 miljoonaa euroa.

Tasoristeysohjelman rata- ja tiesuunnitelmat

Kohteet, joista laaditaan ratalain mukainen ratasuunnitelma löydät tämän sivun vasemman laidan vetovalikosta.

Tasoristeysturvallisuuteen vaikuttavat liitännäishankkeet

Väyläviraston muut projektit sekä hankkeet vaikuttavat omalta osaltaan jollain tapaa tasoristeyksiin valtion rataverkolla. Alla listattu liitännäishankkeita, joissa on tiedossa vaikuttavuutta tasoristeyksiin lähivuosina.

Linkkejä:

Hanko-Hyvinkää -radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen

Tampere-Pori- radan tasoristeysten poistaminen

Hankkeessa poistetaan 35 tasoristeystä ja parannetaan 3 tasoristeystä muilla toimilla. Lisäksi 3 tasoristeyksen poiston toteutuksesta ei ole vielä tehty päätöksiä.

Akaan Raakapuunterminaali

Hankkeessa poistetaan 3 tasoristeystä ja 1 muutetaan kevyen liikenteen käyttöön.

Vuokatti-Kontionmäki perusparannus

Hankkeessa parannetaan 5 tasoristeyksen turvallisuutta.

Hanke poistaa 11 kpl tasoristeyksiä ja rakentaa kaksi uutta tasoristeystä Varpasuolle.

Toimenpiteet suoritetaan vuosien 2021-2023 aikana suunnitelmien mukaan.

Kontionmäki-Pesiökylä, radan parantaminen

Hankkeessa on tunnistettu tasoristeyskohteita 30kpl toistaiseksi.

Toimenpiteet määräytyvät suunnitteluvaiheessa vuonna 2022.

Jyväskylä-Pieksämäki perusparannus (hankesivut linkitetään myöhemmin).

Hankkeessa parannetaan näkemiä tasoristeyksissä sekä uusitaan tasoristeyskannet.

Tasoristeysohjelma poistaa tasoristeyksen Koivusalontie.

Oulu-Laurila perusparannus

Hankkeessa poistetaan 20kpl tasoristeyksiä ja parannetaan 19kpl.

Tasoristeysohjelma parantaa Vahtolanpolun tasoristeystä yhdessä Oulun kaupungin kanssa lisäämällä tasoristeykseen varoituslaitoksen. Lisäksi tasoristeysohjelmassa parannetaan kolmea muuta tasoristeystä Oulun ja Laurilan välisellä rataosalla.

Lisätietoja ohjelmasta ja tasoristeyksistä löydät näistä.

Tasoristeysohjelma hankesivut

Tasoristeykset