Hyppää sisältöön

Tasoristeysohjelman kohteet

Ratahanke Suunnitteilla Käynnissä

Tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelmassa vaikutetaan vuosina 2018-2022 noin 344 kohteeseen. Kustannukset kaikkien kohteiden toteutukseen ovat arviolta 37 miljoonaa euroa.

Tasoristeysohjelman rata- ja tiesuunnitelmat

Kohteet, joista laaditaan ratalain mukainen ratasuunnitelma löydät tämän sivun vasemman laidan vetovalikosta.

Tasoristeysturvallisuuteen vaikuttavat liitännäishankkeet

Väyläviraston muut projektit sekä hankkeet vaikuttavat omalta osaltaan jollain tapaa tasoristeyksiin valtion rataverkolla. Alla listattu liitännäishankkeita, joissa on tiedossa vaikuttavuutta tasoristeyksiin lähivuosina.

Linkkejä:

Hanko-Hyvinkää -radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen

Tampere-Pori- radan tasoristeyksien poistaminen

Hankkeessa poistetaan 33 tasoristeystä ja parannetaan 5 tasoristeystä muilla toimilla.

Akaan Raakapuunterminaali

Hankkeessa poistetaan 3 tasorsteystä ja 1 muutetaan kevyen liikenteen käyttöön.

Vuokatti-Kontionmäki perusparannus

Hankkeessa parannetaan 5 tasoristeyksen turvallisuutta.

Hanke poistaa 11 kpl tasoristeyksiä ja rakentaa yhden uuden tasoristeyksen Varpasuolle.

Toimenpiteet suoritetaan vuosien 2021-2022 aikana alustavan suunnitelman mukaan.

Kontionmäki-Pesiökylä, radan parantaminen

Hankkeessa on tunnistettu tasoristeyskohteita 30kpl toistaiseksi.

Toimenpiteet määräytyvät suunnitteluvaiheessa vuonna 2022.

Jyväskylä-Pieksämäki perusparannus (hankesivut linkitetään myöhemmin).

Hankkeessa parannetaan näkemiä tasoristeyksissä sekä uusitaan tasoristeyskannet.

Tasoristeysohjelma poistaa tasoristeyksen Koivusalontie.

Oulu-Laurila perusparannus (hankesivut linkitetään myöhemmin).

Hankkeessa poistetaan 20kpl tasoristeyksiä ja parannetaan 19kpl.

Tasoristeysohjelma poistaa Vahtolanpolun tasoristeyksen ja parantaa 3 muuta.

Hanke on saanut EU:n rahoitusta.

Lisätietoja ohjelmasta ja tasoristeyksistä löydät näistä.

Tasoristeysohjelma 2018-2022 hankesivut

Tasoristeykset