Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Meriväylät

yksikön päällikkö

Simo Kerkelä

Sisävesiväylät

yksikön päällikkö

Tero Sikiö

Anna palautetta vesiväylistä

Ilmoita puuttuvasta merimerkistä tai viallisista turvalaitteista:

puh. 0800-181818 tai vesiväylien palautekanavalle

Muiden väylämuotojen palautteet

Vesiväylien kunnossapito

Vesiväylien kunnossapito on merenkulun turvalaitteiden huoltoa sekä näiden korjaus-, kunnostus- ja rakentamistoimenpiteitä. Lisäksi vesiväylien kunnossapitoon kuuluvat väylien kunnossapitoruoppaukset ja kunnossapitoa palvelevat väylien suunnittelu ja tutkimukset.

Väylävirastolla on noin 25 000 turvalaitetta noin 16 000 kilometrillä sen hallinnoimalla vesiväylällä, jotka sijaitsevat Suomen meri- ja järvialueilla. Turvalaitteet voivat olla joko kelluvia tai kiinteitä.

Jäiden lähdön jälkeen kelluvat turvalaitteet ovat usein siirtyneet paikoiltaan

Väylänhoidossa tarkastetaan sekä korjataan kaikki poijut ja viitat noin kuukauden kuluessa jäiden lähdöstä kyseisellä alueella. Varsinkin viitat ovat usein siirtyneet, rikkoutuneet tai hävinneet kokonaan. Talvella liikkuvan jään alueella kelluvat turvalaitteet saattavat jäädä jään alle.

Vesiväylillä liikuttaessa on aina oltava mukana ajantasainen merikartta ja varmistettava oma sijaintinsa myös kiinteiden havaintojen perusteella.

Kanavien käyttö ja kunnossapito

Väyläviraston ylläpidossa on 39 sulkukanavan lisäksi kaksi museosulkua. Osa suluista on itsepalvelukäytössä, osaa suluista käytetään kaukokäytöllä ja osassa sulkuja sulutus hoidetaan palveluna paikalla olevan sulkumestarin toimesta. Sulkujen aukioloajat ja sulussa toimimisen ohjeet löytyvät kanavia koskevilta sivuiltamme.