Hyppää sisältöön

Mt 637 Sorastajantie - Laukaan kirkonkylän taajama

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Seututien 637 parantaminen välillä Jyväskylä - Laukaa

ELY-keskus on käynnistänyt hankearvioinnin laadinnan seututielle 637 Jyväskylän Sorastajantien ja Laukaan Kantolantien välille. Tarkastelujakson pituus on noin 19 km. Selvityksessä arvioidaan erilaisia hankevaihtoehtoja seututien parantamiseksi sekä arvioidaan vaihtoehtojen vaikutuksia ja vaikuttavuutta sekä yhteiskuntataloudellista kannattavuutta. Keskeisenä tavoitteena on määrittää seututien 637 tavoitetila ja muodostaa lähtökohta tarkempien suunnitelmien laatimiselle. Työn yhteydessä tarkastellaan myös Jyväskylän ja Laukaan välisen jalankulku- ja pyöräily-yhteyden laatutasoa ja sen parantamistarpeita.

Seututie 637 on vilkasliikenteinen maantie, joka yhdistää Laukaan ja Jyväskylän. Seututien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä vaihtelee tarkastelualueella noin 8 000 - 13 000 ajoneuvon välillä. Seututiellä kulkee paljon työmatka- ja asiointiliikennettä. Seututie on tärkeä joukkoliikenteen reitti sekä pyöräilyn väylä.

Seututiellä on paljon yksityistieliittymiä ja liittymät ovat tasoliittymiä Pielislehdon kohtaa lukuun ottamatta, missä on perusverkon eritasoliittymä ja Vihtavuoressa yksiramppinen eritasoliittymä. Vaajakoskelta Leppäveden kautta valtatielle 4 johtaa maantie 638, joka kulkee lyhyen matkaa yhdessä seututien 637 kanssa Leppävedellä. Seututeiden 637 ja 638 liittymät ovat kanavoituja tasoliittymiä.

Nopeusrajoitus on pääosin 80 km/h, mutta seututeiden 637 ja 638 sekä Vihtavuoren liittymäalueilla on alhaisempi nopeusrajoitus 60 km/h. Samoin Laukaan keskustaa lähestyessä nopeusrajoitus laskee 60 km/h ja edelleen keskustaajaman kohdalla nopeusrajoitus on 50 km/h. Myös Jyväskylän päässä tarkastelualueella on alhaisempi nopeusrajoitus 50 km/h.

Seututien 637 kanssa samassa maastokäytävässä kulkee raideyhteys. Radalla on runsaasti tasoristeyksiä, joiden kohdalla on myös tasoliittymä seututiehen.  

Tavoitteet

Seututiellä on tavoitteena hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus sekä matka-aikojen ennakoitavuus. Seututiellä tavoitellaan tasaista 80 km/h nopeustasoa. Jyväskylän päässä sekä Laukaan keskustataajaman kohdalla nopeusrajoitus voi olla alhaisempi.

Seututien suuren liikennemäärän takia liikenne jonoutuu ruuhka-aikaan ja tasoliittymistä on vaikeaa päästä mukaan seututien vilkkaan liikenteen sekaan. Tämä heikentää liikenneturvallisuutta ja liikenteen palvelutasoa. Liikenteen turvallisuutta sekä palvelutasoa pyritään parantamaan vähentämällä suoria liittymiä ja parantamalla nykyisiä tasoliittymiä eritasoliittymiksi sekä lisäämällä ohitusmahdollisuuksia.

Seututiellä on tiheä joukkoliikenteen vuorotarjonta. Tavoitteena on korkealaatuiset pysäkki- sekä liityntäpysäköintiratkaisut sekä turvalliset ja sujuvat yhteydet pysäkeille jalan ja pyörällä. Seututien suuntaisesti tavoitellaan korkeatasoista pyöräily-yhteyttä Jyväskylän ja Laukaan välille.

Hankearvioinnin taustaksi laaditaan esisuunnitelma, jossa määritetään parantamisratkaisut ja niiden alustavat kustannusarviot.

Jatkotoimenpiteet

Hankearviointi ja esisuunnitelma ei ole liikennejärjestelmä ja maanteistä annetun lain mukainen selvitys. Hankearviointi palvelee jatkosuunnittelun ohjelmointia ja esisuunnitelmassa esitetyt ratkaisut saavat lainvoiman laadittavissa yleis- ja asemakaavoissa ja vuorovaikutus tapahtuu kaavoituksen kautta.

Ennen seututien parantamista tulee vielä laadittavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen tiesuunnitelma. Seututien 637 parantaminen ja jatkosuunnittelu tulee jatkumaan pienemmissä osissa. Suunnittelua on jatkettu seututiellä 637 Vihtavuoren liittymän kohdalla tiesuunnitelmalla.

Hankekortti mt637 Jyväskylä-Laukaa (pdf)