Hyppää sisältöön

Kävelyn ja pyöräilyn väylät

Väylävirasto ja ELY-keskukset huolehtivat eri väylien liikennöitävyydestä ympäri vuoden. Valtion omistamien kävely- ja pyöräilyväylien kunnossapidosta vastaavat ELY-keskukset.

Valtion omistamia kävely- ja pyöräilyväyliä on yhteensä noin 6 000 kilometriä. Väylävirasto ohjaa ELY-keskuksia kävelyn ja pyöräilyn väylien kunnossapidossa.

Kävely- ja pyöräilyväyliä päällystetään vuosittain tarpeen ja resurssien mukaan. Pääpaino on kuitenkin kävely- ja pyöräilyväylien paikkaamisessa. Paikalliset ELY-keskukset tilaavat päällystysurakat. Päällystyskohteet löytyvät karttapalvelusta, jota päivitetään kesien aikana sitä mukaa, kun suunnitelmat päällystysurakoista tarkentuvat. Karttapalvelu sisältää myös maantiekohteet. Siirry karttapalveluun.

Keväisin tiet harjataan puhtaaksi talvella käytetystä hiekasta ja sepelistä. Kävely- ja pyöräilyväylät puhdistetaan ensimmäisenä heti sulan kauden vakiinnuttua. Lue lisää teiden kesähoidosta.

Talvikunnossapito

Jalankulku- ja pyöräilyväylät on jaettu kolmeen talvihoitoluokkaan: K1, K2 ja L.
Lue hoitoluokista ja niiden laatuvaatimuksista.

Lumen aurauksen yhtenä tavoitteena on, ettei vilkasliikenteisillä jalankulku- ja pyöräilyväylillä olisi hetkellisesti lunta muutamaa senttiä enempää. Lumisateen loputtua lumi aurataan viimeistään neljässä tunnissa. Öisin jalankulku- ja pyöräilyväylien hoitotaso voi olla alhaisempi.

Liukkaudentorjunnan tavoitteena jalankulku- ja pyöräilyväylillä on turvata riittävä pito erityisesti aamuliikennettä varten. Vaativissa sääolosuhteissa, kuten alijäähtyneen vesisateen aikana, turvallinen liikkuminen edellyttää kuitenkin kävelijöiltä ja pyöräilijöiltä myös huomattavaa varovaisuutta.

Anna palautetta kunnossapidosta

Valtion tieverkosta ja sen kunnossapidosta voi antaa palautetta Palauteväylän kautta. Palautteen lisäksi palvelun kautta voi ilmoittaa ongelmista tai tehdä ehdotuksia valtion omistamiin väyliin liittyen. Lisäksi palvelusta näkee muiden antamat palautteet ja ilmoitukset.
Siirry Palauteväylään (Liikenteen asiakaspalvelu).

Katuverkolla sijaitsevien kävelyn ja pyöräilyn väylien kunnossapito on kuntien vastuulla. Katuverkkoon liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä oman kuntasi asiakaspalveluun tai palautekanavaan. Etenkin kaupunkiseuduilla tai taajamissa voi kuitenkin olla joskus vaikea hahmottaa, mikä väylä kuuluu kenenkin vastuulle.

Jos olet epävarma, voi palautteen oikean osoitteen tarkistaa kätevästi kartalta. Kartalle on merkitty valtion omistamat eli ELY-keskusten ylläpitämät kävelyn ja pyöräilyn väylät sekä eri teiden hallinnollinen luokka (valtion, kunnan vai yksityisen omistama tie). Karttalinkki ja kartan käyttöohjeet löytyvät Liikenteen asiakaspalvelun sivuilta.