Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

siltainsinööri

Ari Salo

  • 0400 510 391

siltainsinööri

Jari Nikki

  • 0400 821 596

Kreate Oy

Työpäällikkö

Timo Hirvasmaa

  • 0400 627 461

Vastaava työnjohtaja

Tero Haaramäki

  • 040 544 3661

Mt 12029 Lillholmenin silta

Tiehanke Valmistunut Varsinais-Suomi

Vuonna 1982 valmistunut Lillholmenin läppäsilta sijaitsi maantiellä 12029 (Skräbbölen / Tervsundintie) Paraisten keskustan tuntumassa. Lillholmenin läppäsilta oli elinkaarensa loppuvaiheessa eikä siltaa voinut enää peruskorjata. Siltapaikka sijaitsee Paraisilla, missä nykyinen maantie 12029 on rakennettu Lillholmenin saaren kautta Kirkkoselän poikki. Uusi silta korvasi paikalla olleen 1980-luvun alussa valmistuneen huonokuntoisen betonisen ponttonin ja sen pohjoispäässä olevan läppäsillan. Myös vanha meripenger purettiin.

Silta avattiin liikenteelle 25.8.2022

Lillholmenin uusi silta otettiin yleisen ajoneuvoliikenteen käyttöön torstaina 25.8.2022. Uusi silta rakennettiin vanhan sillan paikalle. Uuden sillan liikenteelle avaamisen jälkeen tehtiin työmaa-alueella vielä pieniä viimeistelytöitä sekä läppäsillan nostosylintereiden laakereiden vaihtotyö.

Uusi silta on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta ja sillan keskellä on avattava läppä. Uuden sillan hyötyleveys kasvoi 9 metriin, vanhassa läppäsillassa leveys on 5,6 metriä. Uuden sillan kokonaispituus on 254 metriä. Sillan alikulkukorkeutta kasvatettiin 6 metriin, jolloin läppäsillan avaukset tulevat merkittävästi vähenemään. Silta perustettiin porattavilla teräsputkipaaluilla kallion varaan. Lillholmenin sillan uusimistyön yhteydessä rakennettiin myös uusi virtausaukko Lillholmenin saaren eteläpuolelle (teräksinen putkisilta).

Lillholmenin uusi läppäsilta.

Yleis- ja tiesuunnitelmat

Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä selvitettiin vaihtoisia ratkaisuja huonokuntoisen sillan uusimiselle. Hankkeen tavoitteena on ollut sillan uusiminen ja varustaminen ajanmukaisilla turvallisuuslaitteilla. Vanhalle sillalle asetettiin 18/24 tn telipainorajoitus (2/3-akselia) ja sillalta puuttui ajanmukainen turvallisuusvarustus, mm. kaukokäyttö ja valvonta. Lillholmenin läppäsillan ali kulkee 2,1 m veneväylä. Läpän ollessa kiinni oli alikulkukorkeus vain 1,7 m. Läppäsiltaa avataan purjehduskaudella noin 3 300 kertaa ja avauskertojen perusteella läppäsilta on Suomen vilkkain. Yleissuunnitelmassa päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaan vanhan sillan itäpuolelle sen välittömään läheisyyteen toteutetaan avattava silta, jonka alikulkukorkeus on 6.0 m läpän ollessa kiinni. Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen käynnistyi alkuvuonna 2019 ja se valmistui kesällä 2020. Tiesuunnitelmaa laadittiin yhteistyössä Paraisten kaupungin kanssa.