Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

siltainsinööri

Ari Salo

  • 0400 510 391

siltainsinööri

Jari Nikki

  • 0400 821 596

Kreate Oy

Työpäällikkö

Timo Hirvasmaa

  • 0400 627 461

Vastaava työnjohtaja

Tero Haaramäki

  • 040 544 3661

Mt 12029 Lillholmenin silta

Tiehanke Käynnissä Varsinais-Suomi

Vuonna 1982 valmistunut Lillholmenin läppäsilta sijaitsee maantiellä 12029 (Skräbbölen / Tervsundintie)  Paraisten keskustan tuntumassa.  Lillholmenin läppäsilta on elinkaarensa loppuvaiheessa eikä siltaa voi enää peruskorjata. Siltapaikka sijaitsee Paraisilla, missä nykyinen maantie 12029 on rakennettu Lillholmenin saaren kautta Kirkkoselän poikki. Uusi siltaa korvaa nykyisin paikalla olevan 1980-luvun alussa valmistuneen huonokuntoisen betonisen ponttonin ja sen pohjoispäässä olevan läppäsillan. Myös vanha meripenger puretaan.

Liikenne kiertotielle

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloitti läppäsillan uusimistyöt viikolla 6. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle, joten rakennustöiden ajaksi liikenne sillan kohdalla on 17.2.2021 katkaistu ja ohjattu kiertotielle Tervsundintien (mt 12029), Vånontien (mt 12027) ja Saaristotien (mt 180) kautta. Rakennustyöt ja liikenteen poikkeusjärjestelyt kestävät vuoden 2022 syksyyn saakka.

Lillholmenin siltatyömaalla on otettu käyttöön väliaikainen kevyen liikenteen väylä ja veneliikenteen kulkuaukko

Lillholmenin siltatyömaa 1.11.2021, ilmakuva. Lillholmenin siltatyömaan työsiltaan avattiin valaistu veneliikenteen kulkuaukko 28.5.2021. Veneaukko avattiin lopullisen vesiväylän kohdalle ja se on käytössä rakennustöiden loppuun asti. Veneliikenteen kulkuaukon alikulkukorkeus on 6,0 m. Veneaukko on leveydeltään 10,0 m ja se on merkitty työsiltaan huomiovaloin sekä raamilaudoin. Veneaukon kohdalla on nopeusrajoitus 9 km/h. Uuden vesiväylän ja veneaukon kulkusyvyys on varmistettu harauksin ja se on 2,1 m.

Työsillan yhteyteen työmaan läpi on rakennettu väliaikainen kevyen liikenteen väylä. Se on työsillan ulkopuolella kivituhkapintainen ja koko matkalta vähintään 1,5 m leveä. Veneliikenteen kulkuaukon takia kulkuyhteydestä ei valitettavasti pystytty tekemään esteetöntä, vaan veneaukon ylityksen kohdalla siinä on portaat sekä polkupyörän talutusluiska. Kulkuyhteys avattiin kevyelle liikenteelle 4.6.2021 ja se on käytössä rakennustöiden loppuun asti.

Valokuvassa työmaa 1.11.2021.

 

Kuvia ja videoita työmaalta

Lillholmenin siltatyö edistyy. Sillan alusrakenteet ovat pääosin jo valmiita ja kannen rakennustyöt ovat käynnissä. Sillan betonikannen ensimmäinen osa valetaan kelivarauksella joulukuun alkupuolella. Kuvat työmaalta 1.11.2021:

Videokuvaa työmaalta 25.3.2021 (youtube.com)

Työmaapäällikkö Tero Haaramäen haastattelu työmaan etenemisestä (youtube.com)

Tyyni kevätilta, työmaasillalla työkoneita.

Siltatyömaa alkukeväällä 2021.

Tällaista siltaa rakennetaan

Uusi silta on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta ja sillan keskellä on avattava läppä. Uuden sillan hyötyleveys kasvaa 9 metriin, vanhassa läppäsillassa leveys on 5,6 metriä. Uuden sillan kokonaispituus tulee olemaan 254 metriä. Sillan alikulkukorkeutta kasvatetaan 6 metriin, jolloin läppäsillan avaukset tulevat merkittävästi vähenemään. Silta perustetaan porattavilla teräsputkipaaluilla kallion varaan. Lillholmenin sillan uusimistyön yhteydessä rakennetaan myös uusi virtausaukko Lillholmenin saaren eteläpuolelle (teräksinen putkisilta).

Havainnekuva suunnitellusta sillasta lintuperspektiivistä.

Havainnekuva Lillholmenin uudesta sillasta. Avattava silta on 6 metrin alikulkukorkeudella. 

Yleis- ja tiesuunnitelmat

Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä selvitettiin vaihtoisia ratkaisuja huonokuntoisen sillan uusimiselle. Hankkeen tavoitteena on ollut sillan uusiminen ja varustaminen ajanmukaisilla turvallisuuslaitteilla. Nykyiselle sillalle on asetettu 18/24 tn telipainorajoitus (2/3-akselia) ja sillalta puuttuu ajanmukainen turvallisuusvarustus, mm. kaukokäyttö ja valvonta. Lillholmenin läppäsillan ali kulkee 2,1 m veneväylä. Läpän ollessa kiinni on alikulkukorkeus vain 1,7 m. Läppäsiltaa avataan purjehduskaudella noin 3 300 kertaa ja avauskertojen perusteella läppäsilta on Suomen vilkkain. Yleissuunnitelmassa päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaan nykyisen sillan itäpuolelle sen välittömään läheisyyteen toteutetaan avattava silta, jonka alikulkukorkeus on 6.0 m läpän ollessa kiinni. Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen käynnistyi alkuvuonna 2019 ja se valmistui kesällä 2020. Tiesuunnitelmaa laadittiin yhteistyössä Paraisten kaupungin kanssa.