Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

siltainsinööri

Ari Salo

  • 0400 510 391

siltainsinööri

Jari Nikki

  • 0400 821 596

Kreate Oy

Työpäällikkö

Timo Hirvasmaa

  • 0400 627 461

Vastaava työnjohtaja

Tero Haaramäki

  • 040 544 3661

Mt 12029 Lillholmenin silta

Tiehanke Käynnissä Varsinais-Suomi

Vuonna 1982 valmistunut Lillholmenin läppäsilta sijaitsee maantiellä 12029 (Skräbbölen / Tervsundintie)  Paraisten keskustan tuntumassa.  Lillholmenin läppäsilta on elinkaarensa loppuvaiheessa eikä siltaa voi enää peruskorjata. Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa läppäsillan uusimistyöt viikolla 6. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle, joten rakennustöiden ajaksi liikenne sillan kohdalla joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle Tervsundintien, Vånontien ja Saaristotien kautta. Kevyelle liikenteelle pystytään järjestämään väliaikainen kulkuyhteys työmaan läpi ensi kesästä alkaen. Rakennustyöt ja liikenteen poikkeusjärjestelyt kestävät vuoden 2022 syksyyn saakka.

Siltapaikka sijaitsee Paraisilla, missä nykyinen maantie 12029 on rakennettu Lillholmenin saaren kautta Kirkkoselän poikki. Uusi siltaa korvaa nykyisin paikalla olevan 1980-luvun alussa valmistuneen huonokuntoisen betonisen ponttonin ja sen pohjoispäässä olevan läppäsillan. Myös vanha meripenger puretaan. Uusi silta on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta ja sillan keskellä on avattava läppä. Uuden sillan hyötyleveys kasvaa 9 metriin, vanhassa läppäsillassa leveys on 5,6 metriä. Uuden sillan kokonaispituus tulee olemaan 254 metriä. Sillan alikulkukorkeutta kasvatetaan 6 metriin, jolloin läppäsillan avaukset tulevat merkittävästi vähenemään. Silta perustetaan porattavilla teräsputkipaaluilla kallion varaan. Lillholmenin sillan uusimistyön yhteydessä rakennetaan myös uusi virtausaukko Lillholmenin saaren eteläpuolelle (teräksinen putkisilta).

Sillan rakentamistyöt aloitetaan viikolla 6 työmaan perustamisella ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen tekemisellä sekä penkereen ja vanhan sillan purkamisella. 17.2.2021 liikenne maantiellä 12029 katkaistaan sillan kohdalta. Liikenne ohjataan kiertotielle Tervsundintien (mt 12029), Vånontien (mt 12027) ja Saaristotien (mt 180) kautta. Kevyen liikenteen kulkuyhteys joudutaan myös katkaisemaan työn aluksi. Kevyelle liikenteelle rakennetaan kuitenkin työnaikainen kulkuyhteys työmaan läpi. Kulkuyhteyttä ei valitettavasti pystytä sillan veneliikenteen kulkuaukon ylityksen takia tekemään esteettömäksi. Tämä kulkuyhteys saadaan käyttöön 2021 kesään mennessä.
 
Sillan alittava veneväylä siirretään myös uuteen paikkaan kesään 2021 mennessä. Veneväylä on vanhan sillan purkamisen jälkeen käytössä koko työn ajan käytössä. Sillan telineisiin tehtävän kulkuaukon leveys on 10 m ja korkeus 6 m.

Yleis- ja tiesuunnitelmat

Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä selvitettiin vaihtoisia ratkaisuja huonokuntoisen sillan uusimiselle. Hankkeen tavoitteena on ollut sillan uusiminen ja varustaminen ajanmukaisilla turvallisuuslaitteilla. Nykyiselle sillalle on asetettu 18/24 tn telipainorajoitus (2/3-akselia) ja sillalta puuttuu ajanmukainen turvallisuusvarustus, mm. kaukokäyttö ja valvonta. Lillholmenin läppäsillan ali kulkee 2,1 m veneväylä. Läpän ollessa kiinni on alikulkukorkeus vain 1,7 m. Läppäsiltaa avataan purjehduskaudella noin 3 300 kertaa ja avauskertojen perusteella läppäsilta on Suomen vilkkain. Yleissuunnitelmassa päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaan nykyisen sillan itäpuolelle sen välittömään läheisyyteen toteutetaan avattava silta, jonka alikulkukorkeus on 6.0 m läpän ollessa kiinni. Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen käynnistyi alkuvuonna 2019 ja se valmistui kesällä 2020. Tiesuunnitelmaa laadittiin yhteistyössä Paraisten kaupungin kanssa.

Havainnekuva suunnitellusta sillasta lintuperspektiivistä.

Havainnekuva Lillholmenin uudesta sillasta. Avattava silta on 6 metrin alikulkukorkeudella.