Mt 12029 Lillholmenin silta

Vuonna 1982 valmistunut Lillholmenin läppäsilta sijaitsee maantiellä 12029 Paraisten keskustan tuntumassa.  Lillholmenin läppäsilta on elinkaarensa loppuvaiheessa eikä siltaa voi enää peruskorjata. Asiantuntija-arvion mukaan käyttöikää on vajaa 10 vuotta, sillan avausautomatiikalla todennäköisesti vielä vähemmän. Uuden sillan yleissuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2017. Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistymässä 2019.

Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on selvitetty vaihtoisia ratkaisuja huonokuntoisen sillan uusimiselle. Hankkeen tavoitteena on sillan uusiminen ja varustaminen ajanmukaisilla turvallisuuslaitteilla. Esitettävässä ratkaisussa nykyisen sillan itäpuolelle sen välittömään läheisyyteen toteutetaan avattava silta, jonka alikulkukorkeus on 6.0 m läpän ollessa kiinni.

Havainnekuva Lillholmenin uudesta sillasta. Avattava silta on 6 metrin alikulkukorkeudella. Maisema muuttuu, mutta vaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen.

Tien liikennemäärä on noin 1 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nykyiselle sillalle on asetettu 18/24 tn telipainorajoitus (2/3-akselia) ja sillalta puuttuu ajanmukainen turvallisuusvarustus, mm. kaukokäyttö ja valvonta. Lillholmenin läppäsillan ali kulkee 2,1 m veneväylä. Läpän ollessa kiinni on alikulkukorkeus vain 1,7 m. Läppäsiltaa avataan purjehduskaudella noin 3 300 kertaa ja avauskertojen perusteella läppäsilta on Suomen vilkkain.

Hankkeeseen osallistuminen

Tie- ja rakennussuunnitelmasta järjestetään aikanaan yleisötilaisuus.

Sivu päivitetty 14.01.2019