Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Tommi Kämppi

 • 029 534 3883

Ramboll CM Oy

Rakennuttajakonsultti

Matti Hynninen

 • 040 7219 020

Joensuu–Heinävaara–Ilomantsi-radan täsmäkorjaukset

Ratahanke Valmistunut Pohjois-Karjala

Hankkeen tavoitteena oli varmistaa radan turvallinen käytettävyys. 

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
Rakentaminen 2020-2022
Kustannukset
Rakentamiselle on myönnetty määrärahaa 15 miljoonaa euroa.
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli varmistaa radan turvallinen käytettävyys sekä saada poistettua radan kunnon vuoksi asetetut akselipainorajoitukset. Rataosan kunnossapidettävyys parantui merkittävästi. Rakentamissuunnitelma laadittiin 2020, vuonna 2018 valmistuneen tarvemuistion ja suunnittelun alussa tehdyn selvitystyön pohjalta. 

Rakennussuunnitelma sisälsimm. seuraavat toimenpiteet:  

 • päällysrakenteen uusiminen Heinävaara-Ilomantsi
 • kiskojen uusiminen Joensuu-Heinävaara
 • kuivatuksen toimivuutta parannetaan (yksi rumpu uusitaan ja radanvarsi ojat käydään läpi)
 • tasoristeysten kansirakenteen uusitaan
 • rataosuuden kiskot hitsataan jatkuvaksi 
 • ratapenkereitä levitetään 

Nykytila

Rataosalla on viikoittaista tavaraliikennettä.

 • Joensuu–Heinävaara-rataosa on puupölkyllä ja K43-kiskolla varustettu. Päällysrakenne on uusittu vuonna 2010.
 • Heinävaara–Ilomantsi-rataosan kiskot ovat K30-naulakiinniteistä kiskoa ja päällysrakenne on hyvin vanha.
 • Rataosan vaihteet ovat pääraiteen osalta 54 kilon kiskopainolla ja sivuraiteilla on K30- ja K43 kiskopainon vaihteita.
 • Ratapenkereet ovat paikoin kapeat. 
 • Rataosan tukikerros Heinävaara–Ilomantsi on soraa ja Joensuu–Heinävaara raidesepeliä.

Rataosa Heinävaara–Ilomantsi oli päällysrakenteen osalta elinkaarensa päässä. Joensuu–Heinävaara osuudella kiskojen kunto oli huono ja kiskojatkokset on ongelmallisia.

Toteutusaikataulu

 • Projektin valmistelu käynnistyi 2019.
 • Mittaustyöt suunnittelua varten tehtiin 2019-2020 Suomen GPS mittauksen toimesta.
 • Rakentamissuunnittelu (Ramboll Finland Oy) tehtiin 2020.
 • Yhden ratarummun uusiminen tote.utettiin syksyllä 2020 (KVL-Tekniikka Oy)
 • Heinävaara-Tuupovaara päällysrakenteen uusiminen (n. 20 km) rakentamisurakka tehdään kesällä 2021, pääurakoitsijana Destia Rail Oy.
 • Materiaalihankintoja vuodelle 2022 (pölkyt) tehdään syksyllä 2021.
 • Joensuu-Heinävaara-kiskon vaihto ja Tuupovaara-Ilomantsi-päällysrakenteen uusiminen, urakat kilpailutetaan talvella 2022 ja työt käynnistyvät toukokuussa 2022.
 • Hanke valmistui loppuvuodesta 2022.


Hankkeella hyödynnettiin mahdollisuuksien ja saatavuuden mukaan kierrätysmateriaalia kiskojen ja betonipölkkyjen osalta. Vuoden 2021 urakka toteutettiin pääosin Luumäki-Imatra-rataosalta vapautuvista 60E1 ratakiskoista ja vuoden 2000 betoniratapölkyistä, joilla on elinkaarta vielä runsaasti jäljellä.


Rakennuttajakonsulttina hankkeessa toimi Ramboll CM Oy.