Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Tommi Kämppi

  • 029 534 3883

Ramboll CM Oy

Rakennuttajakonsultti

Matti Hynninen

  • 040 7219 020

Joensuu-Heinävaara-Ilomantsi -radan täsmäkorjaukset

Ratahanke Käynnissä Pohjois-Karjala

Hankkeen tavoitteena on varmistaa radan turvallinen käytettävyys. 

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
Rakentaminen 2021-2022
Kustannukset
Rakentamiselle on myönnetty määrärahaa 15 miljoonaa euroa.
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on varmistaa radan turvallinen käytettävyys. Rakentamissuunnitelma laadittiin 2020, vuonna 2018 valmistuneen tarvemuistion ja suunnittelun alussa tehdyn selvitystyön pohjalta. Suunnitelma ulottuu pääsääntöisesti rautatieliikenne-alueelle.
rakennussuunnitelma sisältää mm. seuraavat toimenpiteet:  

•    radan geometristen virheiden korjaamisen
•    päällysrakenteen uusimisen
 

Nykytila

Rataosalla on viikoittaista tavaraliikennettä.

•    Joensuu-Heinävaara rataosan kiskot ovat K43 Hey Back -kiinnitteistä kiskoa.
•    Heinävaara-Ilomantsi rataosan kiskot ovat K30-naulakiinniteistä kiskoa.
•    rataosan vaihteet ovat K30- ja K43-kilon kiskoa.
•    Rataosan tukikerros on jauhaantunutta.

Rataosa on kokonaisuudessaan elinkaarensa päässä.

Rataosan suurimmat ongelmat ovat kiskojen ja pölkkyjen kunto, tukikerroksen jauhaantuminen/likaantuminen, kuivatuksen toimimattomuus.
 

Tarkempi aikataulu

•    Projektin valmistelu on käynnistynyt 2019
•    Selvitykset, mittaukset ja muut tutkimukset tehtiin kesällä 2019-2020
•    Rakentaminen 2021-2022 

Tarjouspyyntö vuoden 2021 urakasta (Heinävaara-Ilomantsi) ulos helmikuu 2021, Urakassa päällysrakenteen uusiminen Heinävaara-Ilomantsi.

Tarjouspyyntö vuoden 2022 urakasta (Joensuu-Heinävaara) ulos alkutalvesta -22, urakassa kiskojen vaihto Joensuu-Heinävaara.