Hyppää sisältöön

Leteensuon ratasuunnittelu

 

Nykyisin Riihimäen ja Tampereen välillä on kaksi raidetta. Leteensuo sijaitsee Parolasta noin 8 kilometriä pohjoiseen ja noin 23 kilometriä Toijalasta etelään ja se on tunnistettu optimaaliseksi sijainniksi yhdeksi uudeksi kohtauspaikaksi. Leteensuolle on tarkoitus suunnitella kohtaamisraiteet sekä etelän- että pohjoisen suunnan liikenteelle.

 

Vuorovaikutus

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. 

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistymisestä on julkaistu aloituskuulutus 13.12.2022. Joulukuussa 2022 ja alkuvuodesta 2023 on tehty suunnitteluun liittyvät mittaukset ja pohjatutkimukset maastossa.  Varsinainen suunnittelu käynnistyy syksyllä 2023. Rakentamisesta ja sen aikataulusta ei ole päätöksiä.

  • Aloituskuulutus 12/2022
  • Hyväksyminen 2024