Hyppää sisältöön

Leteensuon ratasuunnittelu

 

Riihimäki-Tampere-rataosa on osa päärataa ja yksi Suomen rataverkon vilkkaimmin liikennöityjä henkilö- ja tavaraliikenteen rataosuuksia ja sillä on keskeinen merkitys Suomen rataverkon toimivuuden kannalta. Nykyisin Riihimäen ja Tampereen välillä on kaksi raidetta. Leteensuo sijaitsee Parolasta noin 8 kilometriä pohjoiseen ja noin 23 kilometriä Toijalasta etelään ja se on tunnistettu optimaaliseksi sijainniksi yhdeksi uudeksi kohtauspaikaksi. Leteensuolle on tarkoitus suunnitella kohtaamisraiteet sekä etelän- että pohjoisen suunnan liikenteelle. Kohtauspaikka parantaa rataosan häiriötilanteista palautumista ja helpottaa tavaraliikenteen sovittamista aikatauluihin. Hitaamman junan saapuessa kohtausraiteelle, se pysähtyy raiteelle siksi ajaksi, kun linjaraidetta tuleva nopeampi juna ohittaa pysähdyksissä olevan junan

 

Vuorovaikutus

Leteensuon ratasuunnittelusta järjestettiin yleisötilaisuus tiistaina 21.05.2024.  Kutsu vuorovaikutustilaisuuteen julkaistiin Valtion liikenneväylien suunnittelu palvelussa. Yleisötilaisuudessa esiteltiin tämänhetkisiä suunnitelma luonnoksia ja niistä oli mahdollisuus keskustella tilaisuudessa ja jättää suunnittelun aikaista palautetta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta ja muilla tahoilla mahdollisuus antaa lausunto. 

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistymisestä on julkaistu aloituskuulutus 13.12.2022. Joulukuussa 2022 ja alkuvuodesta 2023 on tehty suunnitteluun liittyviä mittauksia ja pohjatutkimuksia maastossa ja täydentäviä tutkimuksia ja mittauksia on tehty keväällä 2024.  Suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2023. Rakentamisesta ja sen aikataulusta ei ole päätöksiä.

  • Aloituskuulutus 12/2022
  • Yleisötilaisuus 21.5.2024
  • Suunnitelmien nähtäville asettaminen syksy 2024
  • Hyväksyminen 2024