Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

apulaisosastonjohtaja

Miia Kari

  • 029 534 3111

Väylävirasto

projektipäällikkö

Mikko Heiskanen

  • 029 534 3808

Ratahankkeiden sisääntulourakat

Väyläviraston tavoitteena on saada ratamarkkinoille uusia varteenotettavia pääurakoitsijoita, jotka kykenevät tekemään itsenäisesti pienempiä rataurakoita keskitason osaamista vaativissa kohteissa. Tavoitteisiin pyritään pilotoimalla sisääntulourakoita, joiden vaatimukset mahdollistavat polun rataurakoiden pääurakointiin perustasolla.

Vuodelle 2022 suunniteltuja pilotoitavia urakoita ovat Paltamon ratapiha ja Kontiomäen ratapiha. Edellä mainituista sisääntulourakoista järjestetään rataurakoihin pääurakoitsijaksi pyrkiville urakoitsijoille suunnattu markkinavuoropuhelu 30.3.2022. Lisätietoja markkinavuoropuhelusta osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/67508/notice/96229/overview.

Paltamon ratapiha

Paltamon ratapihalla toteutetaan päällysrakenneurakka, joka sisältää yhden sivuraiteen ja kahden vaihteen poiston sekä yhden sivuraiteen päällysrakenteen uusimisen. Lisäksi urakka vaatii asetin- ja kauko-ohjausmuutoksia, jotka toteutetaan tilaajan erillishankintoina. Tilaaja toimittaa lisäksi urakkaan kuuluvat rautatien erityiset (REM) sekä strategiset (STR) materiaalit. Urakka on suunniteltu toteutettavan syksyllä 2022. Urakan kustannusarvio ilman tilaajan toimittamia materiaaleja on 350 t€.

Kontiomäen ratapiha

Kontiomäen ratapihan päällysrakenneurakassa uusitaan kaksi olemassa olevaa vaihdetta nykyiselle paikalleen. Urakkaan ei sisälly sähkö- ja turvalaitemuutoksia. Tilaaja toimittaa lisäksi urakkaan kuuluvat rautatien erityiset (REM) sekä strategiset (STR) materiaalit. Urakka on suunniteltu toteutettavan syksyllä 2022. Urakan kustannusarvio ilman tilaajan toimittamia materiaaleja on 180 t€.