Hyppää sisältöön

Ratahankkeiden sisääntulourakat

Väyläviraston tavoitteena on saada ratamarkkinoille uusia pääurakoitsijoita. Tavoitteisiin pyritään toteuttamalla sisääntulourakoita, jotka mahdollistavat polun rataurakoiden pääurakointiin. 

Vuonna 2022 toteutettiin onnistuneesti kaksi ja vuonna 2023 kolme sisääntulourakkaa. Vuonna 2024 on suunniteltu toteuttavan kolme sisääntulourakkaa. Sisääntulourakoista järjestetään rataurakoihin pääurakoitsijaksi pyrkiville urakoitsijoille suunnattu markkinainfotilaisuus 5.2.2024 Microsoft Teamsin välityksellä. Markkinainfotilaisuuden jälkeen järjestetään sähköinen kysely arviolta 5.2.-14.2.2024, jonka avulla palveluntarjoajat voivat antaa palautetta sisääntulourakoista ja ilmoittaa halukkuudestaan tarjota sisääntulourakoita. Kutsu markkinavuoropuheluun on julkaistu Hilmassa 23.1.2024.

Lisätietoja markkinavuoropuheluun osallistumisesta:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procedure/3696/enotice/4517/ 

Vuodelle 2024 suunnitellut sisääntulourakat

Vaihteenvaihto Loimaa sisältää yhden vaihteen vaihdon sekä siihen liittyvät maarakennus- päällysrakenne, turvalaite-, sähkörata- ja vahvavirtatyöt. Tilaaja toimittaa urakkaan kuuluvat rautatien erityiset (REM) sekä strategiset (STR) materiaalit. Urakka on alustavasti suunniteltu toteutettavan syys- lokakuussa 2024. Urakan kustannusarvio ilman tilaajan materiaaleja on alustavasti n. 150 t€.

Vaihteenvaihto Salo sisältää kahden pääraiteen vaihteen vaihdon sekä turvalaite- ja sähköratatyöt. Tilaaja toimittaa urakkaan kuuluvat rautatien erityiset (REM) sekä strategiset (STR) materiaalit. Urakka on alustavasti suunniteltu toteutettavan heinäkuussa 2024. Urakan kustannusarvio ilman tilaajan materiaaleja on alustavasti n. 350 t€.

Parikkala-Joensuu kuivatusrakenneurakka sisältää kolmen rummun uusimisen, joista kaksi on sujutettavia ja yksi aukikaivettava. Urakka on alustavasti suunniteltu toteutettavan toukokuussa 2024. Urakan kustannusarvio ilman tilaajan materiaaleja on alustavasti n. 250 t€.


Lisätietoja sisääntulourakoista antaa:

Vaihteenvaihto Loimaa   
Erkki Mäkelä, [email protected]  

Vaihteenvaihto Salo
Erkki Mäkelä, [email protected]  

Parikkala-Joensuu kuivatusrakenneurakka
Tommi Kämppi, [email protected]  

Pilotointihankkeesta yleisesti
Miia Kari, [email protected]