Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Veli-Matti Kantamaa

  • 029 534 3813

Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen

Ratahanke Valmistunut Uusimaa

Ennen Helsingin ratapihan toimivuuden parantamiseen tähtäävän hankkeen käynnistymistä Helsingin ja Pasilan välillä kulki ruuhka-aikaan 74 junaa tunnissa. Vuonna 2021 lopulla valmistuneen hankeen avulla ratapihan häiriöherkkyyttä pystyttiin vähentämään ja kapasiteettia on voitu kasvattaa lähes 90 junaan tunnissa. 

Hankkeen vaikutuksista tehty tutkimus toteaa, että hanke on saavuttanut hyvin tavoitteensa. Tutustu tutkimukseen.

Hankkeen taustat

Helsingin ratapihan liikenne on kasvanut jatkuvasti vuosien saatossa ja liikenne on ollut hyvin häiriöherkkää. Helsingin ratapiha on tiivis, eikä ympäristö mahdollistanut ratapihan laajentamista, joten toimivuuden parantamiseksi ja kapasiteetin lisäämiseksi päätettiin kehittää olemassa olevaa ratapihaa laitteineen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Lisätarvetta ratapihan tehostamiseen toi myös Pasila–Riihimäki-radan parannushankkeen ensimmäinen osa, joka valmistui vuonna 2020.  Hankkeen toisen vaiheen valmistuttua kaukojunaliikenne tulee lisääntymään entisestään Helsingin ratapihalla.

Hankkeen tavoitteet ja tehdyt toimenpiteet

Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen -hankkeen tavoitteena oli Helsingin ratapihan häiriöiden vähentäminen, kapasiteetin lisääminen ja junien täsmällisyyden parantaminen.

Ratapihamuutoksessa oli kyse vaihteiden ja vaihdekujien lisäämisestä, jotka mahdollistavat junille useampia raidevaihtoehtoja Helsingin ja Pasilan välillä. Junaliikenteen tihentyminen mahdollistettiin opastinvälien lyhentämisellä ja turvalaitteisiin liittyvän asetinlaitteen toimintojen kehittämisellä.

Hankkeen eteneminen

Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen -hankkeen rakentaminen on aloitettu 2016 ja hanke valmistui vuoden 2021 loppuun mennessä.

Vuosina 2016–2019 hankkeessa asennettiin 12 vaihdeyhteyttä, aloitettiin turvalaitejärjestelmän uudistaminen sekä kunnostettiin huoltoraiteiden päällysrakenteet. Vuonna 2020 toteutettiin Pasilan läntiseen lisäraiteeseen liittyvät raiteistomuutokset, turvalaitepäivitykset sekä sähköradan muutostyöt. Vuoden 2020 loppuun mennessä saavutettiin hankkeelle asetetut päätavoitteet. Vuonna 2021 viimeisteltiin vielä turvalaitepäivitykset.

Rakentamissuunnittelu 2015-2019
Rakentaminen alkoi 2016
Raiteistomallin muutos valmistui vuonna 2021

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannukset olivat 50 miljoonaa euroa. Hyvän ennakkosuunnittelun ja onnistuneiden urakkakilpailutusten ansiosta hankkeen kustannusarvio alittui kymmenellä miljoonalla eurolla.  Rakentamissuunnittelu sai TEN-T-tukea.

 EU:n logo ja teksti: EU:n osittain rahoittama hanke, Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T).

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.