Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen

Käynnissä

Hankkeessa parannetaan Helsingin ratapihan toimintaa ja vähennetään häiriöherkkyyttä. Helsingin ja Pasilan välillä kulkee nykyään ruuhka-aikaan 74 junaa tunnissa. Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen -hankkeen toteuttamisen jälkeen kapasiteettia voidaan kasvattaa lähes 90 junaan. Yhden vuorokauden aikana tämä tarkoittaa jopa 200 junan lisäystä. Hanke valmistuu 2021.

Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen

Turvalaitetyöt jatkuvat keväällä 2020 ja vaikuttavat alueen junaliikenteeseen

Keväällä 2020 Helsinki–Pasila-rataosalla jatketaan ratatöitä, joilla on vaikutusta junien liikennöintiin. Työt keskittyvät Helsingin ratapihalle ja Pasilan asema-alueelle.  Radan turvalaitejärjestelmän päivitystyöt vaikuttavat pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteeseen.

Hankkeen taustat

Viimeisen kymmenen vuoden aikana junamäärä on Helsingin ratapihalla kasvanut noin 40 prosenttia. Nykyliikenne on hyvin häiriöherkkää. Ratapihan toimivuuden uudistaminen ehkäisee ongelmien syntyä ja nopeuttaa myös niistä palautumista huomattavasti.

Helsingin ratapihan parempaa toiminnallisuutta tarvitaan etenkin, kun Pasila–Riihimäki-radan parannushankkeen ensimmäinen osa valmistuu arviolta vuonna 2020. Se nostaa alueella tunnissa kulkevien junien enimmäismäärän 74:stä 80:een.

Tulevaisuuden kaupunkiliikenteeseen vastataan myös Pasilan läntisen lisäraiteen rakentamisella. Seuraava merkittävä tarve junien lisäämiseen on näköpiirissä, kun Pasila–Riihimäki-välin toinen vaihe rakennetaan. Silloin junia voi ruuhka-aikaan kulkea tunnissa 86.

 

Juna kulkee radalla.

Hankkeen tavoitteet

Ratapihan järjestelyissä on kyse vaihteiden ja vaihdekujien lisäämisestä, jolloin junilla on mahdollisuus kulkea useampia reittejä Helsingin ja Pasilan välillä. Junaliikennettä saadaan tihennettyä myös opastin- ja turvalaitetekniikkaa tiivistämällä.

Tavoitteena on Helsingin ratapihan häiriöiden vähentäminen sekä kapasiteetin ja junien täsmällisyyden parantaminen. Hankkeen valmistuttua Helsinki-Pasila välillä kulkevien junien kapasiteettia voidaan kasvattaa 74 junasta lähes 90 junaan tunnissa. Tämä tarkoittaa jopa 200 junan lisäystä vuorokaudessa.

Hankkeen eteneminen

Ratapihan rakentamisen aikataulu on sidoksissa Pasilan Keskustakorttelin sekä Pasilan läntisen lisäraiteen rakentamisen aikatauluun ja toimenpiteisiin. Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen -hankkeen rakentaminen on aloitettu 2016 ja hanke valmistuu 2021 loppuun mennessä.

Vuosina 2016–2019 hankkeessa asennettiin 12 vaihdeyhteyttä, aloitettiin turvalaitejärjestelmän uudistaminen sekä kunnostettiin huoltoraiteiden päällysrakenteet. Työt jatkuivat 2019 raiteiden parannustöillä sekä turvalaitejärjestelmän uudistamisella. Vuonna 2020 toteutetaan Pasilan läntiseen lisäraiteeseen liittyvät raiteistomuutokset ja turvalaitepäivitykset sekä sähköradan muutostyöt. Vuonna 2021 viimeistellään turvalaitepäivitykset.

Rakentamisen aiheuttamat häiriöt ja liikennevaikutukset pyritään minimoimaan mahdollisimman vähäisiksi hyvällä ennakkosuunnittelulla sekä tiedottamisella. Suuri osa raiteistomuutosten työvaiheista voidaan rakentaa ruuhka-ajan ulkopuolella.

Rakentamissuunnittelu 2015-2019
Rakentaminen alkoi 2016
Raiteistomallin muutos on valmis vuonna 2020-2021, mutta se on sidoksissa Pasilan läntisen lisäraiteen aikatauluun.
 

Hankkeen kustannukset

Ratapihan järjestelyn kustannusarvio on 55 miljoonaa euroa. Rakentamissuunnittelu saa TEN-T-tukea.

 

 EU:n logo ja teksti: EU:n osittain rahoittama hanke, Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T).

 

EU:n logo ja teksti: EU:n osittain rahoittama hanke, Verkkojen Eurooppa -väline.

reaktionapit
Sivu päivitetty 02.08.2020