Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Pekka Rautoja

  • 029 534 3829

Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen

Ratahanke Käynnissä Uusimaa

Hankkeessa parannetaan Helsingin ratapihan toimintaa ja vähennetään häiriöherkkyyttä. Helsingin ja Pasilan välillä kulkee nykyään ruuhka-aikaan 74 junaa tunnissa. Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen -hankkeen toteuttamisen jälkeen kapasiteettia voidaan kasvattaa lähes 90 junaan. Yhden vuorokauden aikana tämä tarkoittaa jopa 200 junan lisäystä. Hanke valmistuu 2021.

Hankkeen taustat

Viimeisen kymmenen vuoden aikana junamäärä on Helsingin ratapihalla kasvanut noin 40 prosenttia. Nykyliikenne on hyvin häiriöherkkää. Ratapihan toimivuuden uudistaminen ehkäisee ongelmien syntyä ja nopeuttaa myös niistä palautumista huomattavasti.

Helsingin ratapihan parempaa toiminnallisuutta tarvitaan etenkin, kun Pasila–Riihimäki-radan parannushankkeen ensimmäinen osa valmistuu arviolta vuonna 2020. Se nostaa alueella tunnissa kulkevien junien enimmäismäärän 74:stä 80:een.

Tulevaisuuden kaupunkiliikenteeseen vastataan myös Pasilan läntisen lisäraiteen rakentamisella. Seuraava merkittävä tarve junien lisäämiseen on näköpiirissä, kun Pasila–Riihimäki-välin toinen vaihe rakennetaan. Silloin junia voi ruuhka-aikaan kulkea tunnissa 86.

Hankkeen tavoitteet

Ratapihan järjestelyissä on kyse vaihteiden ja vaihdekujien lisäämisestä, jolloin junilla on mahdollisuus kulkea useampia reittejä Helsingin ja Pasilan välillä. Junaliikennettä saadaan tihennettyä myös opastin- ja turvalaitetekniikkaa tiivistämällä.

Tavoitteena on Helsingin ratapihan häiriöiden vähentäminen sekä kapasiteetin ja junien täsmällisyyden parantaminen. Hankkeen valmistuttua Helsinki-Pasila välillä kulkevien junien kapasiteettia voidaan kasvattaa 74 junasta lähes 90 junaan tunnissa. Tämä tarkoittaa jopa 200 junan lisäystä vuorokaudessa.

Hankkeen eteneminen

Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen -hankkeen rakentaminen on aloitettu 2016 ja hanke valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Vuosina 2016–2019 hankkeessa asennettiin 12 vaihdeyhteyttä, aloitettiin turvalaitejärjestelmän uudistaminen sekä kunnostettiin huoltoraiteiden päällysrakenteet. Vuonna 2020 toteutettiin Pasilan läntiseen lisäraiteeseen liittyvät raiteistomuutokset, turvalaitepäivitykset sekä sähköradan muutostyöt. Vuoden 2020 loppuun mennessä saavutettiin hankkeelle asetetut päätavoitteet. Vuonna 2021 viimeistellään vielä turvalaitepäivitykset.

Rakentamissuunnittelu 2015-2019
Rakentaminen alkoi 2016
Raiteistomallin muutos on valmis vuonna 2020-2021

Hankkeen kustannukset

Hyvän ennakkosuunnittelun ansiosta hankkeen kustannusarvio on alittumassa kahdeksalla miljoonalla eurolla ja on tällä hetkellä 52 miljoonaa euroa.  Rakentamissuunnittelu saa TEN-T-tukea.

 

 EU:n logo ja teksti: EU:n osittain rahoittama hanke, Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T).

 

EU:n logo ja teksti: EU:n osittain rahoittama hanke, Verkkojen Eurooppa -väline.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.