HELRA – Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen

Käynnissä

Hankkeessa parannetaan Helsingin ratapihan toimintaa ja vähennetään häiriöherkkyyttä. Helsingin ja Pasilan välillä kulkee nykyään ruuhka-aikaan 74 junaa tunnissa.  HELRA-hankkeen toteuttamisen jälkeen kapasiteettia voidaan kasvattaa lähes 90 junaan. Yhden vuorokauden aikana tämä tarkoittaa jopa 200 junan lisäystä. Hanke valmistuu 2020.

Hankkeen taustat

Viimeisen kymmenen vuoden aikana junamäärä on Helsingin ratapihalla kasvanut noin 40 prosenttia. Nykyliikenne on hyvin häiriöherkkää. Ratapihan toimivuuden uudistaminen ehkäisee ongelmien syntyä ja nopeuttaa myös niistä palautumista huomattavasti.

Helsingin ratapihan parempaa toiminnallisuutta tarvitaan etenkin, kun Pasila-Riihimäki –radan parannushankkeen https://www.vayla.fi/helsinki-riihimaki ensimmäinen osa valmistuu arviolta vuonna 2020. Se nostaa alueella tunnissa kulkevien junien enimmäismäärän 74:stä 80:een.

Tulevaisuuden kaupunkiliikenteeseen vastataan myös Pasilan läntisen lisäraiteen rakentamisella https://www.vayla.fi/keskipasila.

Seuraava merkittävä tarve junien lisäämiseen on näköpiirissä, kun Pasila-Riihimäki –välin toinen vaihe rakennetaan. Silloin junia voi ruuhka-aikaan kulkea tunnissa 86.

Hankkeen tavoitteet

Ratapihan järjestelyissä on kyse vaihteiden ja vaihdekujien lisäämisestä, jolloin junilla on mahdollisuus kulkea useampia reittejä Helsingin ja Pasilan välillä. Junaliikennettä saadaan tihennettyä myös opastin- ja turvalaitetekniikkaa tiivistämällä.

Tavoitteena on Helsingin ratapihan häiriöiden vähentäminen sekä kapasiteetin ja junien täsmällisyyden parantaminen. Hankkeen valmistuttua Helsinki-Pasila välillä kulkevien junien kapasiteettia voidaan kasvattaa 74 junasta lähes 90 junaan tunnissa. Tämä tarkoittaa jopa 200 junan lisäystä/vrk.

Hankkeen eteneminen

Ratapihan rakentamisen aikataulu on sidoksissa Pasilan Keskustakorttelin sekä Pasilan läntisen lisäraiteen rakentamisen aikatauluun ja toimenpiteisiin. HELRA-hankkeen rakentaminen on aloitettu 2016 ja hanke valmistuu 2020 loppuun mennessä.

Vuosina 2016-2017 HELRAssa asennettiin 8 vaihdeyhteyttä, jotka paransivat liikenteen ohjauksen joustavuutta ratapihalla. Kesällä 2018 uusittiin turvajärjestelmälaitteen toiminnallisuus ratapihan reunimmaisilla raiteilla. Työt jatkuvat 2019 keskimmäisten raiteiden parannustöillä ja vuonna 2020 toteutetaan Pasilan läntiseen lisäraiteeseen liittyvät raiteistomuutokset ja turvalaitepäivitykset.

Rakentamisen aiheuttamat häiriöt ja liikennevaikutukset pyritään minimoimaan mahdollisimman vähäisiksi hyvällä ennakkosuunnittelulla. Suuri osa raiteistomuutosten työvaiheista voidaan rakentaa ruuhka-ajan ulkopuolella.

Rakentamissuunnittelu 2015-2018
Rakentaminen alkaa 2016
Raiteistomallin muutos on valmis vuonna 2020, mutta se on sidoksissa Pasilan läntisen lisäraiteen aikatauluun.

Hankkeen kustannukset

Ratapihan järjestelyn kustannusarvio on 60 miljoonaa euroa. Rakentamissuunnittelu saa TEN-T -tukea.

 

 

 

Sivu päivitetty 27.02.2019