Parpola – Oripohja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orivesi

Ratasuunnitelma koskee Oriveden kunnassa sijaitsevia Parpola, Mäkelänrinne ja Oripohja tasoristeyksiä.

Hankkeen taustat

Liikennevirasto, nykyisin Väylävirasto, päätti 31.12.18 käynnistää ratasuunnitelman Oriveden kunnassa sijaitsevien Parpola – Oripohja  tasoristeysten turvallisuuden parantaminen. Tasoristeykset sijaitsevat Orivesi–Haapamäki– rataosalla ratakilometrivälillä 231+572 (Parpola) – 232+756 (Oripohja).

Tasoristeykset kuuluvat tasoristeysten parantamisohjelmaan.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestetään korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajär-jestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit.

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on ilmoitettu 22.5.2019 alueen lehdessä sekä kunnnan sähköisellä ilmoitustauluilla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

 

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta.

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Sivu päivitetty 27.05.2019