Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Terhi Hapaniemi

  • +35829 534 3809
  • terhi.haapaniemi(at)vayla.fi

Ramboll CM Oy

Suunnitteluttajakonsultti

Ari-Pekka Onnela

  • +358 40 834 8252
  • ari-pekka.onnela(at)ramboll.fi

Proxion Plan Oy

Suunnittelukonsultti

Henri Lindholm

  • +358 40 84 24 785
  • henri.lindholm(at)proxion.fi

Parpola–Oripohja -tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orivesi

Ratasuunnitelma koskee Oriveden kaupungissa sijaitsevia Parpola, Mäkelänrinne ja Oripohja -tasoristeyksiä.

Oriveden tasoristeys.

Hankkeen taustat

Väylävirasto päätti 31.12.2018 käynnistää ratasuunnitelman laatimisen Orivedellä sijaitsevien Parpola–Oripohja -tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi. Tasoristeykset sijaitsevat Orivesi–Haapamäki-rataosalla ratakilometrivälillä 231+572 (Parpola) – 232+756 (Oripohja).

Tasoristeykset kuuluvat tasoristeysten parantamisohjelmaan.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman laatimisen tavoitteena on tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeyksiä voidaan joko parantaa tai poistaa tai järjestää kulku korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen "Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014)" -kriteerit.

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on ilmoitettu 22.5.2019 alueen lehdessä sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Väylävirasto järjesti yhdessä Oriveden kaupungin kanssa suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden 22.8.2019 Oriveden kaupungintalolla. Samassa tilaisuudessa esiteltiin Koulutien ja Niemeläntien yhdistävän uuden katuyhteyden katusuunnitelmaluonnoksia.

Yleisötilaisuuden esittelyaineisto löytyy sivun vasemmasta reunasta.

Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 12.12.2019 - 21.1.2020 välisen ajan.

 

Liikenne- ja viestintävirasto on 5.6.2020 päätöksellään TRAFICOM/231754/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Parpola-Oripohja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orivesi.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat olivat nähtävillä  16.6.2020 - 23.7.2020 välisen ajan.