Hyppää sisältöön

Parpola–Oripohja -tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orivesi

Ratasuunnitelma koskee Oriveden kaupungissa sijaitsevia Parpola, Mäkelänrinne ja Oripohja -tasoristeyksiä.

Oriveden tasoristeys.

Hankkeen taustat

Väylävirasto päätti 31.12.2018 käynnistää ratasuunnitelman laatimisen Orivedellä sijaitsevien Parpola–Oripohja -tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi. Tasoristeykset sijaitsevat Orivesi–Haapamäki-rataosalla ratakilometrivälillä 231+572 (Parpola) – 232+756 (Oripohja).

Tasoristeykset kuuluvat tasoristeysten parantamisohjelmaan.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman laatimisen tavoitteena on tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeyksiä voidaan joko parantaa tai poistaa tai järjestää kulku korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen "Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014)" -kriteerit.

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on ilmoitettu 22.5.2019 alueen lehdessä sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Väylävirasto järjesti yhdessä Oriveden kaupungin kanssa suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden 22.8.2019 Oriveden kaupungintalolla. Samassa tilaisuudessa esiteltiin Koulutien ja Niemeläntien yhdistävän uuden katuyhteyden katusuunnitelmaluonnoksia.

Yleisötilaisuuden esittelyaineisto löytyy sivun vasemmasta reunasta.

Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 12.12.2019 - 21.1.2020 välisen ajan.

Liikenne- ja viestintävirasto on 5.6.2020 päätöksellään TRAFICOM/231754/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Parpola-Oripohja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orivesi.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat olivat nähtävillä  16.6.2020 - 23.7.2020 välisen ajan. 

Syksyllä 2021 alkaneet rakennustyöt Orivedellä sijaitsevien tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi ovat edenneet käyttöönottovaiheeseen.  Väyläviraston ja Oriveden kaupungin yhteishankkeessa poistetaan käytöstä ja puretaan nykyiset Oripohjan ja Mäkelänrinteen tasoristeykset, rakennetaan uusi Sukkavartaan tasoristeys ja parannetaan nykyisiä Tähtiniemen ja Parpolan tasoristeyksiä.
Radan nykyisin Parpolan tasoristeyksessä ylittävä Niemeläntie korvataan uudella Niemeläntie - Viljamaantie -katuyhteydellä. Uudelle kadulle tuleva Sukkavartaan tasoristeys varustetaan puomilaitoksella. Uusi katuyhteys otetaan käyttöön ja vanha tasoristeys suljetaan keskiviikon 15.6.2022 aikana.

Lue lehdistötiedote Orivedellä tehtävistä toimenpiteistä tästä.