Parpola–Oripohja -tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orivesi

Ratasuunnitelma koskee Oriveden kaupungissa sijaitsevia Parpola, Mäkelänrinne ja Oripohja -tasoristeyksiä.

Hankkeen taustat

Liikennevirasto, nykyisin Väylävirasto, päätti 31.12.2018 käynnistää ratasuunnitelman laatimisen Orivedellä sijaitsevien Parpola–Oripohja -tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi. Tasoristeykset sijaitsevat Orivesi–Haapamäki-rataosalla ratakilometrivälillä 231+572 (Parpola) – 232+756 (Oripohja).

Tasoristeykset kuuluvat tasoristeysten parantamisohjelmaan.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman laatimisen tavoitteena on tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeyksiä voidaan joko parantaa tai poistaa tai järjestää kulku korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen "Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014)" -kriteerit.

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on ilmoitettu 22.5.2019 alueen lehdessä sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Väylävirasto järjestää suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden 22.8.2019 klo 17.30-19.30 Oriveden kaupungintalon valtuustosalissa osoitteessa Keskustie 23, Orivesi. Samassa tilaisuudessa esitellään Koulutien ja Niemeläntien yhdistävän uuden katuyhteyden katusuunnitelmaluonnoksia.

Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Tervetuloa!

Yleisötilaisuuden esittelyaineisto laitetaan oheisille sivuille yleisötilaisuuden jälkeen.

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §). Kunta kuuluttaa nähtävillä olosta erikseen.

Sivu päivitetty 13.08.2019