Parpola–Oripohja -tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orivesi

Ratasuunnitelma koskee Oriveden kaupungissa sijaitsevia Parpola, Mäkelänrinne ja Oripohja -tasoristeyksiä.

Hankkeen taustat

Liikennevirasto, nykyisin Väylävirasto, päätti 31.12.2018 käynnistää ratasuunnitelman laatimisen Orivedellä sijaitsevien Parpola–Oripohja -tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi. Tasoristeykset sijaitsevat Orivesi–Haapamäki-rataosalla ratakilometrivälillä 231+572 (Parpola) – 232+756 (Oripohja).

Tasoristeykset kuuluvat tasoristeysten parantamisohjelmaan.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman laatimisen tavoitteena on tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeyksiä voidaan joko parantaa tai poistaa tai järjestää kulku korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen "Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014)" -kriteerit.

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on ilmoitettu 22.5.2019 alueen lehdessä sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Väylävirasto järjesti yhdessä Oriveden kaupungin kanssa suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden 22.8.2019 Oriveden kaupungintalolla. Samassa tilaisuudessa esiteltiin Koulutien ja Niemeläntien yhdistävän uuden katuyhteyden katusuunnitelmaluonnoksia.

Yleisötilaisuuden esittelyaineisto löytyy sivun vasemmasta reunasta.

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §). Kunta kuuluttaa nähtävillä olosta erikseen.

reaktionapit
Sivu päivitetty 23.08.2019