Hyppää sisältöön

Lisätiedot

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Riitta Parviainen

  • 0295 34 3034

Helsinki–Riihimäki-hanke

Helsinki–Riihimäki-hankkeessa parannetaan Suomen vilkkaimman rataosuuden toimivuutta. Hankkeessa tavara- ja henkilöliikenne erotetaan ja radan läpiajo nopeutuu tärkeimpien liikennepaikkojen vaihdeyhteyksien uusimisen jälkeen.

Hankkeen perustiedot

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2015-2028
Yhteistyökumppanit
Hankealueen kunnat ja kaupungit, Fintraffic, HSL ja VR-Yhtymä
Kustannukset
428 milj. € *
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • Parantaa pääradan toimintavarmuutta. 
  • Lisätä rataosan henkilö- ja tavaraliikenteen kapasiteettia sekä tavaraliikenteen kilpailukykyä.
  • Vähentää häiriö- ja poikkeustilanteista aiheutuvia viivästyksiä.

Suomen vilkkainta rataosaa parannetaan

Junamääriltään Suomen vilkkain rataosa Helsingin ja Riihimäen välillä on osa maan vanhinta, yli 160 vuotta sitten rakennettua, päärataa. Päivittäin rataosalla kulkevat muun muassa Helsingistä Riihimäen ja Lahden suuntiin liikennöivä lähiliikenne, Tampereen suuntaan ja Lahden oikoradalle suuntautuva kaukoliikenne sekä Pasilan, Vuosaaren, Sköldvikin ja Hangon radalta pääradalle suuntautuva tavaraliikenne.

Helsingin ja Riihimäen välisen rataosan kapasiteetti ei enää riitä kasvaneille liikennemäärille. Lisäksi junaliikenteessä esiintyy ajoittain liikennekatkoja aiheuttavia häiriöitä. Radanvarren seudulla on myös tarvetta junatarjonnan lisäämiseen. Hankkeessa toteutettavilla lisäraiteilla kasvatetaan rataosan kapasiteettia ja häiriönsietokykyä.

Koko hankkeen valmistuttua Helsinki–Riihimäki-rataosa tulee olemaan täydeltä matkaltaan vähintään neliraiteinen. Hanke parantaa pääradan toimintavarmuutta, mahdollistaa henkilöliikenteen lisäämisen sekä edistää tavaraliikenteen kilpailukykyä.
 

Vilkasliikenteisen rataosuuden häiriöherkkyys vähenee ja liikennöinnin joustavuus paranee.

Neliraiteinen rata lisää turvaa ja kapasiteettia

Hankkeen toisessa toteutusvaiheessa rakennetaan 2021–2028 lisäraiteet Kerava–Järvenpää- ja Järvenpää–Jokela-väleille. Keravan ja Jokelan välille muodostuu noin 20 kilometriä pitkä neliraiteinen rataosuus. Tavaraliikenneraiteet rakennetaan Keravalta Lahden oikoradan suuntaan ja Hyvinkäältä Riihimäen suuntaan. Laitureita ja asemien kulkuyhteyksiä parannetaan Ainolassa ja Jokelassa sekä tehdään muutoksia siltoihin, turva- ja sähköratalaitteisiin ja meluntorjuntaan.

Järvenpään asema remontin jälkeen.


Helsinki–Riihimäki-hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa. Vuonna 2015 startannut ensimmäinen toteutusvaihe tulee valmiiksi, kun Tikkurilan raide- ja vaihdemuutokset valmistuvat 2024. Ensimmäisen toteutusvaiheen aikana on rakennettu tavaraliikenteen lisäraide Keravalle ja toinen Järvenpäähän Ainolan ja Purolan välille. Kesällä 2021 Keravalla otettiin käyttöön uusi, junien turvallista liikennöintiä valvova asetinlaite, joka loi edellytykset toisessa vaiheessa rakennettaville lisäraiteille.

Hankkeen kolmas vaihe on ratasuunnitelmavaiheessa. Kolmannessa vaiheessa suunnitelmissa on parantaa Pasila–Riihimäki-rataosan liikenteellistä välityskykyä. Ratasuunnitelmassa esitetään Jokela–Riihimäki väleille rakennettavaksi kaksi lisäraidetta, tavaraliikenteen raiteen ylikulkusillan rakentamista neljän pääradan raiteen yli Hyvinkään pohjoispuolelle sekä siltoihin, turva- ja sähkölaitteisiin ja meluntorjuntaan tehtäviä muutoksia ja täydennyksiä.

Hankkeen kolmannesta vaiheesta voit lukea Pasila–Riihimäki-hankesivulta.

Tikkurilassa uusitaan rataa ja Ainolassa aloitetaan uuden aseman rakentaminen 2023

Tällä hetkellä rakennetaan Kytömaan ja Ainolan välille itäisen lisäraiteen vaatimat pohjanvahvistukset ja ratapenger. Ainolan uuden aseman pohjatöiden rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2023. Tikkurilassa uusitaan ratapihan eteläpään raiteita ja vaihteita. Töillä on huomattavia vaikutuksia liikenteeseen. Töiden myötä rataosan toimintavarmuus paranee ja junavuoroja voidaan tulevaisuudessa lisätä. Ensimmäiset muutokset junien kulkuun astuivat voimaan 28.4.2023.

Tarkat aikataulut ja tiedot korvaavista busseista ovat nähtävillä HSL.fi-sivuilla ja HSL-sovelluksessa sekä VR.fi:n ja VR Matkalla -sovelluksen matkahaussa. Myös junakuulutuksilla ja asemalaitureiden infonäytöillä tiedotetaan matkustajille töiden vaikutuksista liikkumiseen.

Hankkeen kustannukset

* Helsinki–Riihimäki-hankkeen 1. vaiheen kustannusarvio on 155 milj. € ja 2. vaiheen 273 milj. €. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.

Lisätietoa hankkeesta

Tutustu hankkeen karttakuvaan

Seuraa hanketta Facebookissa

Tilaa Helsinki–Riihimäki-hankkeen uutiskirje

Hankkeen kuvia Flickrissä

Lue lisää hankkeen kolmannesta vaiheesta Pasila–Riihimäki-radan välityskyvyn parantaminen

Ajankohtaista

Ajankohtaista