Hyppää sisältöön

Helsinki–Riihimäki-hanke

Helsinki–Riihimäki-hankkeessa parannetaan Suomen vilkkaimman rataosuuden toimivuutta. Hankkeessa tavara- ja henkilöliikenne erotetaan ja radan läpiajo nopeutuu tärkeimpien liikennepaikkojen vaihdeyhteyksien uusimisen jälkeen.

 

Hankkeen perustiedot

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2015-2028
Yhteistyökumppanit
Hankealueen kunnat ja kaupungit, Fintraffic, HSL ja VR-Yhtymä
Kustannukset
436 milj. € *
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • Parantaa pääradan toimintavarmuutta. 
  • Lisätä rataosan henkilö- ja tavaraliikenteen kapasiteettia sekä tavaraliikenteen kilpailukykyä.
  • Vähentää häiriö- ja poikkeustilanteista aiheutuvia viivästyksiä.

Suomen vilkkainta rataosaa parannetaan

Junamääriltään Suomen vilkkain rataosa Helsingin ja Riihimäen välillä on osa maan vanhinta, yli 160 vuotta sitten rakennettua, päärataa. Päivittäin rataosalla kulkevat muun muassa Helsingistä Riihimäen ja Lahden suuntiin liikennöivä lähiliikenne, Tampereen suuntaan ja Lahden oikoradalle suuntautuva kaukoliikenne sekä Pasilan, Vuosaaren, Sköldvikin ja Hangon radalta pääradalle suuntautuva tavaraliikenne.

Helsinki-Riihimäki-ratahanke koostuu useista eri osista ja toteutus ajoittuu vuosille 2016-2028
HelsinkiRiihimäki-ratahankkeen eri vaiheiden toteuttamisaikataulu.

Helsingin ja Riihimäen välisen rataosan kapasiteetti ei enää riitä kasvaneille liikennemäärille. Lisäksi junaliikenteessä esiintyy ajoittain liikennekatkoja aiheuttavia häiriöitä. Radanvarren seudulla on myös tarvetta junatarjonnan lisäämiseen. Hankkeessa toteutettavilla lisäraiteilla kasvatetaan rataosan kapasiteettia ja häiriönsietokykyä.

Koko hankkeen valmistuttua Helsinki–Riihimäki-rataosa tulee olemaan täydeltä matkaltaan vähintään neliraiteinen. Hanke parantaa pääradan toimintavarmuutta, mahdollistaa henkilöliikenteen lisäämisen sekä edistää tavaraliikenteen kilpailukykyä.

Ratapölkkyjä asennetaan Kytömaa-Ainola välillä
Vilkasliikenteisen rataosuuden häiriöherkkyys vähenee ja liikennöinnin joustavuus paranee.

Neliraiteinen rata lisää turvaa ja kapasiteettia

Hankkeen toisessa toteutusvaiheessa rakennetaan 2021–2028 lisäraiteet Kerava–Järvenpää- ja Järvenpää–Jokela-väleille. Keravan ja Jokelan välille muodostuu noin 20 kilometriä pitkä neliraiteinen rataosuus. Tavaraliikenneraiteet rakennetaan Keravalta Lahden oikoradan suuntaan ja Hyvinkäältä Riihimäen suuntaan. Laitureita ja asemien kulkuyhteyksiä parannetaan Ainolassa ja Jokelassa sekä tehdään muutoksia siltoihin, turva- ja sähköratalaitteisiin ja meluntorjuntaan.

Helsinki–Riihimäki-hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa. Vuonna 2015 startannut ensimmäinen toteutusvaihe tulee valmiiksi, kun Tikkurilan raide- ja vaihdemuutokset valmistuvat 2024. Ensimmäisen toteutusvaiheen aikana on rakennettu tavaraliikenteen lisäraide Keravalle ja toinen Järvenpäähän Ainolan ja Purolan välille. Kesällä 2021 Keravalla otettiin käyttöön uusi, junien turvallista liikennöintiä valvova asetinlaite, joka loi edellytykset toisessa vaiheessa rakennettaville lisäraiteille.

Hankkeen kolmas vaihe on ratasuunnitelmavaiheessa. Kolmannessa vaiheessa suunnitelmissa on parantaa Pasila–Riihimäki-rataosan liikenteellistä välityskykyä. Ratasuunnitelmassa esitetään Jokela–Riihimäki väleille rakennettavaksi kaksi lisäraidetta, tavaraliikenteen raiteen ylikulkusillan rakentamista neljän pääradan raiteen yli Hyvinkään pohjoispuolelle sekä siltoihin, turva- ja sähkölaitteisiin ja meluntorjuntaan tehtäviä muutoksia ja täydennyksiä.

Hankkeen kolmannesta vaiheesta voit lukea Pasila–Riihimäki-hankesivulta.

Väyläviraston edustaja valvoo kiskojen asennusta Järvenpään Ainolassa

Hankkeen eteneminen vuonna 2023

Tällä hetkellä rakennetaan Kytömaan ja Ainolan välistä itäistä lisäraidetta sekä sillat lisäraiteelle vanhojen siltojen viereen Ristinummen, Ainolanväylän ja Kyrölän alikulkusiltojen kohdille. Lisäksi rakennetaan Ainolan uutta asemaa ja alikulkukäytävää. Tikkurilan ratapihan eteläpään muutostyöt ovat loppusuoralla ja liikenne palasi normaaliin 23.10.2023. Töiden myötä rataosan toimintavarmuus paranee ja junavuoroja voidaan tulevaisuudessa lisätä.

Tarkat aikataulut ja tiedot korvaavista busseista Ainolan seisakkeen ja Järvenpään ovat nähtävillä HSL.fi-sivuilla ja HSL-sovelluksessa sekä VR.fi:n ja VR Matkalla -sovelluksen matkahaussa. Myös junakuulutuksilla ja asemalaitureiden infonäytöillä tiedotetaan matkustajille töiden vaikutuksista liikkumiseen.

Hankkeen kustannukset

* Helsinki–Riihimäki-hankkeen 1. vaiheen kustannusarvio on 163 milj. € ja 2. vaiheen 273 milj. €. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.

Kuvia hankkeelta

Kuvia Helsinki–Riihimäki-ratahankkeelta Kytömaa–Ainola -väliltä marraskuussa 2023.  Kuvat ovat median vapaasti käytettävissä hankkeesta viestittäessä.

Lisätietoa hankkeesta

Seuraa hanketta Facebookissa

Tilaa Helsinki–Riihimäki-hankkeen uutiskirje

Hankkeen kuvia Flickrissä

Lue lisää hankkeen kolmannesta vaiheesta Pasila–Riihimäki-radan välityskyvyn parantaminen

Ajankohtaista

Ajankohtaista