Hyppää sisältöön

Lisätiedot

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Riitta Parviainen

  • 0295 34 3034

Helsinki–Riihimäki-hanke

Ratahanke Käynnissä Uusimaa Kanta-Häme

HelsinkiRiihimäki-hankkeessa parannetaan Suomen vilkkaimman rataosuuden toimivuutta. Tavoitteena on tavaraliikenteen erottaminen henkilöliikenteestä ja tärkeimpien liikennepaikkojen vaihdeyhteyksien muuttaminen nopeammin läpiajettaviksi.

Helsinki–Riihimäki-hanke

Hankkeen tavoitteet ja vaikutukset

Helsinki–Riihimäki-rata on osa Suomen vanhinta, reilu 150 vuotta sitten rakennettua päärataa. Se on myös junamääriltään Suomen vilkkain rataosa, jota käyttävät Helsingistä Riihimäen ja Lahden suuntiin liikennöivä lähiliikenne, Tampereen suuntaan ja Lahden oikoradalle suuntautuva kaukoliikenne sekä Pasilan, Vuosaaren, Sköldvikin ja Hangon radalta pääradalle suuntautuva tavaraliikenne.

Helsingin ja Riihimäen välisen rataosan kapasiteetti ei enää riitä kasvaneille liikennemäärille ja junaliikenteessä esiintyy ajoittain häiriöitä. Radanvarren seudulla on myös tarvetta junatarjonnan lisäämiseen. Hankkeessa toteutettavilla lisäraiteilla lisätään rataosan kapasiteettia ja häiriönsietokykyä.

Koko hankkeen lopputilanteessa Helsinki–Riihimäki-rataosa tulisi olemaan täydeltä matkaltaan vähintään neliraiteinen. Hanke parantaa pääradan toimintavarmuutta, mahdollistaa henkilöliikenteen lisäämisen sekä edistää tavaraliikenteen kilpailukykyä.

Kaikkiaan tavoitteena on vähentää vilkkaasti liikennöidyn rataosuuden häiriöherkkyyttä sekä tuoda joustoa liikennöintiin.

Hankkeen rakennustyöt pähkinänkuoressa

Helsinki–Riihimäki-hankkeen ensimmäinen vaihe keskittyi liikennepaikkojen parantamiseen. Lisäksi on rakennettu tavaraliikenteen lisäraide Keravalle ja lisäraide Järvenpäähän Ainolan ja Purolan välille. Kesällä 2021 Keravalla otettiin käyttöön uusi, junien turvallista liikennöintiä valvova asetinlaite, joka on edellytys toisessa vaiheessa rakennettaville lisäraiteille.

Seuraavaksi hankkeessa rakennetaan lisäraiteet Kerava–Järvenpää- ja Järvenpää–Jokela-väleille, jolloin Keravan ja Jokelan välille muodostuu noin 20 kilometriä pitkä neliraiteinen rataosuus. Tavaraliikenneraiteet rakennetaan Keravalta Lahden oikoradan suuntaan sekä Hyvinkäältä Riihimäen suuntaan. Lisäksi toteutetaan muutoksia laitureihin ja asemien kulkuyhteyksiin Ainolassa ja Jokelassa sekä tehdään muutoksia siltoihin, turva- ja sähköratalaitteisiin ja meluntorjuntaan.

Avaa hankkeen karttakuva.

Hankkeen kolmas vaihe on ratasuunnitelmavaiheessa. Kolmannessa vaiheessa on suunniteltu rakennettavan lisäraiteet edelleen Jokelasta Riihimäelle. Kolmannen vaiheen ratasuunnitelma asetetaan nähtäville arviolta keväällä 2023. Lisätietoa kolmannesta vaiheesta voit lukea erilliseltä sivulta: https://vayla.fi/pasila-riihimaki

Työt Helsinki–Riihimäki-rataosalla vuoden 2023 aikana

Helsinki–Riihimäki-rataosan työt ovat edenneet vaiheeseen, jossa rakennetaan Kytömaan ja Ainolan välille itäisen lisäraiteen vaatimat pohjanvahvistukset ja ratapenger, aloitetaan Ainolan uuden aseman rakentaminen ja uusitaan Tikkurilan ratapihan eteläpään raiteita ja vaihteita. Töillä on huomattavia vaikutuksia liikenteeseen. Niiden tekeminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta rataosan toimintavarmuutta voidaan parantaa ja junavuoroja tulevaisuudessa lisätä. Ensimmäiset muutokset junien kulkuun astuivat voimaan 28.4.2023.

Tarkat aikataulut ja tiedot bussikorvauksista ovat nähtävillä HSL.fi-sivuilla ja HSL-sovelluksessa sekä VR.fi:n ja VR Matkalla -sovelluksen matkahaussa. Myös junakuulutuksia ja asemalaitureiden infonäyttöjä hyödynnetään matkustajien tiedottamisessa.

Käynnissä olevat ja toteutetut työt alueittain

Voit tutustua käynnissä oleviin ja aikaisempiin töihin aluekohtaisesti seuraavilla alasivuilla:

Aluekohtaisilla alasivuilla jaetaan tietoa alueiden ajankohtaisista asioista. Voit seurata hankkeen rakennustöitä myös Facebookissa osoitteessa https://www.facebook.com/hkiriihimaki!

Hankkeen kustannukset

Helsinki–Riihimäki-hankkeen 1. vaiheen kustannusarvio on 155 milj. € ja 2. vaiheen 273 milj. €. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.

Sisältöjulkaisija