Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hilkka Tsupari

  • 0295 021 353

Diopco Oy

valvontakonsultti

Antti Tilli

  • 044 298 8581

Destia Oy

työpäällikkö

Asko Markoff

  • 0400 207 211

Mt 140 Järvenpään kiertoliittymän rakentaminen, Järvenpää

Tiehanke Valmistunut Uusimaa

Valokuva maantien 140 parannettavasta liittymästä Järvenpäässä.

Vanhan Lahdentien (mt 140) ja Sipoontien (mt 146 ja mt 11667) nelihaaraliittymään rakennetaan kiertoliittymä parantamaan liikenneturvallisuutta ja sujuvoittamaan etenkin ruuhkaliikennettä. Liittymän pohjoispuolella oleva silta (Sotakylän alikulkukäytävä) levennetään ja sen kansirakenteet uusitaan. Bussipysäkkejä mt 140 ja mt 11667 varressa parannetaan kevyenliikenteen järjestelyineen. Liikenneturvallisuutta parannetaan rakentamalla valaistus mt 146:n varteen Kaskelantien liittymään saakka.

Hankkeen taustat

Vanhan Lahdentien (mt 140) ja Sipoontien (mt 146 ja mt 11667) nelihaaraliittymä sijaitsee noin 3 km:n etäisyydellä Järvenpään keskustasta. Liittymässä on STOP-merkit Sipoontien suunnista tuleville ja pääväylällä kääntyville ryhmittymiskaistat. Liittymä on kanavoitu ja valaistu, mutta liikennevaloja ei ole.

Ruuhka-aikoina liittymän välityskyky ei riitä ja se on todella onnettomuusaltis. Tapahtuneet onnettomuudet ovat olleet pääsääntöisesti moottoriajoneuvojen välisiä, mutta kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole sattunut. Onnettomuuksien syynä on ollut pääsääntöisesti sivuteiden liikenteen jonoutuminen ja pitkät odotusajat.

Myös joukkoliikenteen järjestelyt ovat olleet alimitoitettuja.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa liittymän välityskykyä ja turvallisuutta rakentamalla kiertoliittymä. Myös joukkoliikenteen järjestelyjä parannetaan pysäkkien suurentamisella ja uusimisella. Kevyen liikenteen väylää rakennetaan lisää ja Pornaisen suuntaan tulee valaistus.

Yleiskarttakuva, jossa on esitetty liittymäalue ja hankkeen toimenpiteet.

Hankkeen eteneminen ja aikataulu

Työt aloitetaan 4.5.2020 ja niiden tulee olla kokonaisuudessaan valmiit 30.10.2020.

Kustannukset

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 0,85 M€. Järvenpään kaupunki maksaa mt 11667 osuuden noin 0,3 M€, koska ko. tie muuttuu töiden valmistuttua kaduksi. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii kohteen rakennuttajana. Valvontakonsulttina toimii Diopco Oy. Työn toteutuksesta vastaa urakoitsija Destia Oy.