Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Aluepäällikkö, projektien toteutus

Juhan Tyrväinen

  • 029 534 3891

Oulu–Laurila-radan perusparannus

Ratahanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Oulu-Laurila välisen rataosuuden päällysrakenteet ovat tulleet elinkaarensa päähän. Perusparannushankkeessa päällysrakenteet uusitaan. Samalla tehdään myös tasoristeysturvallisuutta parantavia töitä. Hanke varmistaa muun muassa liikenteellinen palvelutaso palautetaan alkuperäiseksi.

Ilmakuva rautatiesillasta.

Hankkeen taustat

Oulu-Laurila perusparannuksen tavoitteena on olemassa olevan rataosan elinkaaren jatkaminen peruskorjauksella. Hankkeessa kohennetaan myös tasoristeysturvallisuutta mm, parantamalla ja poistamalla tasoristeyksiä.

Hankkeen tavoitteet

Oulu-Laurila -radan perusparannus

Oulu-Laurila -rataosuudella on peruskorjaustarve, sillä radan nykyinen päällysrakenne on elinkaarensa päässä. Radan päällysrakenne uusitaan.

Oulu-Laurila välisellä rataosuudella on 77 siltaa, joista 66 kpl on rautatiesiltoja ja 11 kpl on radan ylittävää tiesiltoja. Siltoihin kohdennetaan tarvittavia toimenpiteitä. Hankkeessa suunnitellaan uusi liikennepaikka Kello.

Oulu-Laurila -rataosuuden  tasoristeysturvallisuuden parantaminen

Oulu-Laurila perusparannuksen tavoitteena on rataosien tasoristeysturvallisuuden kohentaminen poistamalla ja parantamalla tasoristeyksiä. Oulu–Laurila-välisellä rataosuudella on nykyisin 43 käytössä olevaa tasoristeystä. Tasoristeyksistä 6 sijaitsee Oulun kaupungin alueella, 19 Iin kunnan alueella, 11 Simon kunnan alueella ja 7 Kemin kaupungin alueella.

Hankkeen eteneminen

Oulu-Laurila perusparannuksen rakennussuunnittelu on alkanut.

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Akola-Suppilo-Makkarakankaan metsätie, ratasuunnitelma; Ii (5.7.2023)

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Penttilä-Aaltokangas, ratasuunnitelma; Oulu ja Ii (5.7.2023)

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Kellon liikennepaikka, ratasuunnitelma; Oulu (5.7.2023)

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Takaluoma-Piltonen, ratasuunnitelma; Ii (5.7.2023)