Hyppää sisältöön

Saimaan kanavan kauttakulkuohjeet

Saimaan kanava on avoinna veneilylle koko veneilysesongin ajan ympäri vuorokauden. Kanavan kaikki kahdeksan sulkua ovat mitoiltaan ja tekniikaltaan samanlaisia. Suurin laivakoko on 82,5 x 12,6 x 4,35 metriä ja alikulkukorkeus 24,5 metriä. Jos veneessä on VHF-radiopuhelin, se tulee pitää Saimaan kanavassa jatkuvasti kuuntelulla kanavalla 9 (Saimaa VTS) ja 11 (sulut).

Saimaan kanavan sulkujen ylävesikorkeudet meren pinnasta.

1. Brusnitchnoen sulku

VHF 11, kutsu: Brusnitchnoe Puh. 0295 34 4159. Brusnitchnoen sulku on alin sulku mereltä tultaessa. Sen putouskorkeus on 10,0 metriä.
Uivat kiinnityspollarit ovat sulkukammion itäpuolella.

Nähtävyydet
- kanavarakentajien muistomerkki
- vanha Juustilan sulku

Yöpyminen
- Sulun yläpuolella, luotsiaseman puolella.

2. Iskrovkan sulku

VHF 11, kutsu: Iskrovka Puh. 0295 34 4159. Kaukokäyttö Brusnitchnoen sululta. Iskrovkan sulun putouskorkeus on 11,4 metriä. Sulun itäpuolen ylä- ja alasatamiin kiinnittyminen on kielletyä. Kiinnittyminen ja odotus sulun etusatamissa vain länsipuolelle. Uivat kiinnityspollarit ovat sulkukammion itäpuolella.

3. Cvetotchnoen sulku

VHF 11, kutsu: Chetotchnoe Puh. 0295 34 4159 tai 0295 34 4157. Cvetotchnoen sulun putouskorkeus on 5,5 metriä. Sulun itäpuolen alasatamaan kiinnittyminen on sallittua vain laiturin taakse. Uivat kiinnityspollarit ovat sulkukammion länsipuolella. Sulku on kaukokäytössä (ks. saimaan vesiliikennekeskus)

4. Ilistoen sulku

VHF 11, kutsu: Ilistoe Puh. 0295 34 4157. Ilistoen sulun putouskorkeus on 10,2 metriä. Kiinnittyminen sulun länsipuolen alasatamaan on kiellettyä. Kiinnittyminen ja odotus etusatamissa vain sulun itäpuolella. Uivat kiinnityspollarit ovat sulkukammion itäpuolella. Sulku on kaukokäytössä (ks. saimaan vesiliikennekeskus)

5. Pällin sulku

VHF 11, kutsu Pälli Puh. 0295 34 4157. Pällin sulun putouskorkeus on 11,7 metriä. Kiinnittyminen sulun itäpuolen alasatamaan on kiellettyä. Uivat kiinnityspollarit ovat sulkukammion länsipuolella. Sulku on kaukokäytössä. (ks. saimaan vesiliikennekeskus)
Valtakunnan raja ylitetään Nuijamaan järvellä. Valtakunnan rajan ylittämisen jälkeen, Nuijamaan järven pohjoisrannalla olevassa laiturissa, on pakollinen tulli- ja passitarkastus. Laituriväylän syväys on 2,4 metriä.
Kiinnittyminen tapahtuu huviveneitä varten varattuun betoniponttonilaituriin, kulkusyvyys 1,8 metriä. Jos veneen syväys on 1,8-2,4 metriä, tapahtuu kiinnittyminen rahtialusten tarkastuslaiturin taakse.

5B. Kansolan läppäsilta

VHF 11 kutsu: Kansola Puh. 0295 34 4157 Soskuan sulku Kansolan läppäsilta on kaukokäytössä. Sillan avausta pyydetään joko edellä mainittujen yhteyksien kautta tai odotussatamassa olevalla kutsunapilla. Aja valmiiksi lähelle avattavaa siltaa, jotta silta olisi mahdollisimman lyhyen ajan avattuna.

6. Soskuan sulku

VHF 11, kutsu: Soskua Puh. 0295 34 4157. Soskuan sulun putouskorkeus on 8,3 metriä.
Uivat kiinnityspollarit ovat sulkukammion länsipuolella. Sulku on kaukokäytössä.

7. Mustolan sulku

VHF 11 kutsu: Mustola Puh. 0295 34 4157. Mustolan sulun putoamiskorkeus 7,2m. Sulku kaukokäytössä. Uivat kiinnityspollarit ovat sulkukammion länsipuolella.

8. Mälkiän sulku

VHF 11, kutsu Mälkiä Puh. 0295 34 4157. Mälkiän sulun putouskorkeus on 12,4 metriä. Saimaan kanavaan Saimaalta tultaessa kulkulupa pyydetään Mälkiän sululta joko VHF:llä tai aivan kanavan suulla olevalla puhelimella. Veneiden odotus yläsatamassa itäpuolella.* Uivat kiinnityspollarit ovat sulkukammion itäpuolella. Sulku on kaukokäytössä.
Sulun vieressä sijaitsee Saimaan vesiliikennekeskus. Avoinna ympäri vuorokauden.

Nähtävyyksiä
- sulun itäpuolella vanha Mälkiän sulkuryhmä vuodelta 1856
- kanavamuseo.

Saimaan vesiliikennekeskus

Saimaan vesiliikennekeskus sijaitsee Mälkiän sulun vieressä. Rakennuksessa sijaitsee Saimaan VTS ja Saimaan kanavan kaukokäyttö. Saimaan kanavan kaukokäyttökeskuksesta voidaan ohjata kaikkia kanavan kahdeksaa sulkua ja seitsemää avattavaa siltaa. Brusnitchnoen käyttökeskuksesta voidaan ohjata kanavan kolmea alinta sulkua ja kolmea avattavaa siltaa.

Sulkuihin ajo

Sulkuihin ajon on tapahduttava välittömästi vihreiden valo-opasteiden syttyessä. Noudata ryhmäsulutuksessa kanavahenkilökunnan ohjeita.

Kiinnittyminen sulutuksen aikana

Käytä riittävän suuria lepuuttajia, vähintään 4 kpl.

Kiinnitys ylös- ja alaspäin mentäessä.

Kiinnitys ylöspäin mentäessä: Kiinnitys suoralla köydellä tiukasti sulun seinämässä olevaan uivaan pollariin. Kiinnitys veneen keskeltä. Jos sulkuun ei ole tulossa muita veneitä kiinnity alaportilta ensimmäiseen uivaan pollariin.

Kiinnitys alaspäin mentäessä: Vastaava kiinnityssilmukka veneen peräpuolella. Kiinnity alaporttia lähimpänä olevaan uivaan pollariin, jos sulussa ei ole muita veneitä.