Hyppää sisältöön

Luumäki–Imatra-ratahanke

Ratahanke Käynnissä Etelä-Karjala

Luumäki-Imatra-hankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen.

Kartta Luumäki-Imatra-radalta.

Hanke lyhyesti

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.

Välille Joutseno-Imatra rakennetaan uusi kaksoisraide nykyisen yksiraiteisen osuuden rinnalle. Välillä Luumäki-Joutseno tehdään nykyisen raiteen perusparannusta. Osana hanketta kunnostetaan korjausvelkakohteet Saimaan kanavan ratasilta, Mansikkakosken ratasilta ja vanhan vt6:n alikulkusilta.

Rakentaminen käynnistyi vuonna 2018. Hanke on aikataulutettu valmistumaan vuoden 2024 aikana.

Hankkeen taustat

Ratahanke Luumäki-Imatra sijoittuu Luumäen kunnan sekä Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien alueelle. Rataosuus Luumäki-Imatra on Suomen vilkkain yksiraiteinen rataosuus, ja liikenteen määrän odotetaan kasvavan voimakkaasti. Tavaraliikenteen lisäksi yhteys on tärkeä osa henkilöliikenteen reittejä Helsinki–Kouvola–Imatra–Joensuu.

Hankkeen kokonaispituus on 56 kilometriä. 

Osahankkeet

Välille Joutseno-Imatra rakennetaan uusi kaksoisraide, 19 kilometriä pituudeltaan, nykyisen yksiraiteisen osuuden tilalle. Uutta raidetta varten rakennetaan 12 uutta siltaa, lisäksi kahta siltaa levennetään. Myös vaihteita ja ratarumpuja uusitaan.

Luumäki-Joutseno-välillä tehdään nykyisen raiteen perusparannustöitä. Rataa mm. oikaistaan, lisätään routasuojauksia ja vastapenkereitä parantamaan vakautta, sekä uusitaan releasetinlaitteet. Näin radan välityskyky paranee, ja toimintavarmuus ja erilaiset häiriötilanteet saadaan paremmin hallintaan. Tällä rataosuudella uusitaan tai rakennetaan kokonaan useita uusia alikulkusiltoja. Lisäksi Saimaan kanavaan rakennetaan uusi ratasilta kahden raiteen siltana. Alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi radalla lisätään samalla melu- ja tärinäsuojauksia.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuuden ja häiriötilanteiden hallintaa, tavaraliikenteen toimintaedellytystä, henkilöliikenteen palvelutasoa ja liikenneturvallisuutta. Hankkeen toteuttaminen tähtää myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen sekä liikenteen melun ja päästöjen vähentämiseen. Hankkeen valmistuttua on mahdollista nostaa akselipaino Imatra-Joutseno-välillä 25 tonniin ja nopeus maksimissaan 200 kilometriin tunnissa.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Luumäki-Imatra-välisellä alueella tehtäviin toimenpiteisiin on myönnetty rahoitusta 210 miljoonaa euroa.

Ensimmäiset siltaurakat käynnistyivät 2018, kun vanhan vt 6 alikulkusillan ja Saimaan kanavan uuden ratasillan rakentaminen alkoi. Alikulkusillan urakka valmistui 2019. Junaliikenne pääsi uudelle Saimaan kanavan ratasillalle juhannuksena 2020.

Mansikkakosken ratasillan urakka käynnistyi tammikuussa 2019, ja uusi silta valmistui joulukuussa 2020. Tulevalle Joutseno-Imatra-kaksoisraideosuudelle rakennettavien viiden uuden alikulkusillan urakka aloitettiin toukokuussa 2019, ja siltaurakat saatiin 2020 puolella valmiiksi.

Kaksoisraideosuuden ensimmäinen rataurakka käynnistettiin syyskuussa 2019. Toinen alueurakka käynnistyi marraskuussa 2019. Junaliikenne pääsi kaksoisraiteelle juhannuksena 2022.

Lauritsalan liikennepaikan urakka käynnistyi 2020, ja se saatiin päätökseen loppuvuodesta 2021.

Loppuvuodesta 2021 aloitettiin Lauritsalan eteläisen uuden alikulkusillan sekä Hietalankadun uuden alikulkusillan rakentaminen Lappeenrannassa. Molemmat sillat saatiin valmiiksi vuonna 2022. Perusparannusosuuksien rakentaminen käynnistettiin alkuvuodesta 2022.

Mansikkakosken vanhan ratasillan kunnostus aloitettiin toukokuussa 2022. Kunnostettu silta avattiin jalankulun, pyöräilyn ja autoilijoiden käyttöön syyskuussa 2023.

Urakoista voi lukea lisää klikkaamalla seuraavaa linkkiä: Luumäki-Imatra-ratahankkeen urakat Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

Luumäki-Imatra-hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii Welado.