Hyppää sisältöön

Väyläviraston asiakastutkimukset

Väylävirasto selvittää kansalaisten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien näkemyksiä toiminnastaan erilaisilla tutkimuksilla. Väylävirasto tekee lisäksi tutkimuksia yhteistyössä Traficomin kanssa.

Asiakastutkimusten tarkoituksena on lisätä ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja tyytyväisyydestä sekä ylläpitää ja parantaa Väyläviraston palveluiden laatua.

Väylävirasto selvittää kansalaisten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmiensä näkemyksiä toimintaansa liittyen erilaisilla säännöllisillä asiakas- ja sidosryhmätutkimuksilla. Tutkimukset liittyvät julkiseen kuvaan, väyläverkkoihin sekä matkoihin ja kuljetuksiin. Tutkimusten kohderyhmiä ovat kansalaiset, elinkeinoelämä ja sidosryhmät. Väyläviraston vastuulla ovat seuraavat säännölliset tutkimukset: mainetutkimus, tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus, vesiväylien käytettävyystutkimus, jäänmurron palvelutasotutkimus, meriliikenteenohjauksen asiakas- ja sidosryhmätutkimus, elinkeinoelämän asiakastutkimus, ohjetyön asiakastutkimus, sidosryhmätutkimus sekä yhteistyö- ja hankintaosaamsien sidosryhmätutkimus. Väylävirasto tekee yhteistyötä Traficomin kanssa. Traficom vastaa seuraavista tutkimuksista: veneilyn asiakastutkimus, kysely kansalaisten tyytyväisyydestä liikennejärjestelmään, valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus ja logistiikkaselvitys. Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus toteutetaan joka kesä ja talvi. Yhteistyö- ja hankintaosaamisen sidosryhmätutkimus toteutetaan vuosittain vaihdellen kategorioita kolmen vuoden sykleissä. Joka toinen vuosi toteutettavia tutkimuksia ovat mainetutkimus kansalaisille ja poliittisille päättäjille, elinkeinoelämän asiakastutkimus, kysely kansalaisten tyytyväisyydestä liikennejärjestelmään sekä logistiikkaselvitys. Joka neljäs vuosi toteutetaan veneilyn asiakastutkimus, vesiväylien käytettävyystutkimus, mainetutkimus sidosryhmille sekä sidosryhmätutkimus. Ohjetyön asiakastutkimus toteutetaan noin joka neljäs tai viides vuosi ja valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus toteutetaan noin joka viides tai kuudes vuosi. Jäänmurron palvelutasotutkimus toteutetaan tarvittaessa vuosittain. Meriliikenteenohjauksen asiakas- ja sidosryhmätutkimus tehdään joka toinen vuosi viranomaisille ja joka neljäs vuosi väylänkäyttäjille.

Viimeisimmät asiakastutkimusten raportit:

Elinkeinoelämän asiakastutkimus

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus kesä

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi

Seuraavien tutkimusten toteuttaminen on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vastuulla. Ennen vuotta 2019 nämä jatkuvat tutkimukset toteutettiin Liikenneviraston toimesta. Ennen v. 2019 tehtyjä tutkimuksia säilytetään Väylävirastossa.