Ota yhteyttä

Väylävirasto
asiantuntija Minna Koskela

[email protected]

 

 

Väyläviraston asiakastutkimukset

Väylävirasto selvittää kansalaisten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien näkemyksiä toiminnastaan erilaisilla tutkimuksilla. Väylävirasto tekee lisäksi tutkimuksia yhteistyössä Traficomin kanssa.

Asiakastutkimusten tarkoituksena on lisätä ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja tyytyväisyydestä sekä ylläpitää ja parantaa Väyläviraston palveluiden laatua.

Säännöllisesti toteutettavat asiakas- ja sidosryhmätutkimukset:

Väylävirasto selvittää kansalaisten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien näkemyksiä toimintaansa liittyen erilaisilla tutkimuksilla. Tutkimukset liittyvät julkiseen kuvaan, väyläverkkoihin sekä matkoihin ja kuljetuksiin. Tutkimusten kohderyhmiä ovat kansalaiset, elinkeinoelämä ja sidosryhmät. Väyläviraston vastuulla ovat seuraavat tutkimukset: mainetutkimus, tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus, vesiväylien käytettävyystutkimus, jäänmurron palvelutasotutkimus, elinkeinoelämän asiakastutkimus, ohjetyön asiakastutkimus, sidosryhmätutkimus ja Innovaatiomittaus. Väylävirasto tekee yhteistyötä Traficomin kanssa. Traficom vastaa seuraavista tutkimuksista: veneilyn asiakastutkimus, matkustajainformaatiotutkimus, kysely kansalaisten tyytyväisyydestä liikennejärjestelmään ja valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus ja logistiikkaselvitys. Vuosittain toteutettavia tutkimuksia ovat tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus, sidosryhmätutkimus, mainetutkimus, innovaatiomittaus ja jäänmurron palvelutasomittaus. Joka toinen vuosi toteutetaan elinkeinoelämän asiakastutkimus, kysely kansalaisten tyytyväisyydestä liikennejärjestelmään, logistiikkaselvitys ja matkustajainformaatiokysely. Joka neljäs vuosi toteutetaan vesiväylien käytettävyystutkimus, ohjetyön asiakastutkimus ja veneilyn asiakastutkimus. Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus toteutetaan noin joka viides vuosi.

 

Viimeisimmät asiakastutkimusten raportit:

Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2019 (pdf)
Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2017 (pdf) 
-
tarkemmat tutkimustulokset ja infografiikka (pdf)

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus kesä 2019/ raskas liikenne (pdf)
Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus kesä 2019/ yksityisautoilija (pdf) 

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus kesä 2018 (pdf)

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2020 (pdf)

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2019 (pdf)
Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2018 (pdf) 

 

Seuraavien tutkimusten toteuttaminen on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vastuulla. (Ennen vuotta 2019 nämä jatkuvat tutkimukset toteutettiin Liikenneviraston toimesta. Ennen v. 2019 tehtyjä tutkimuksia säilytetään Väylävirastossa)

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus (web-sivu)
Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään 2019 (web-sivu)
Veneilyn asiakastutkimus 2017(pdf)

Rautateiden matkustajainformaatiokysely 2018 (pdf)