Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Maantien 637 parantaminen välillä Sorastajantien liittymä - Kuormaajantien kiertoliittymä, Jyväskylä

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on maantien 637 (Laukaantie) parantaminen kaksiajorataiseksi (2+2) väyläksi välillä Sorastajantien liittymä - Kuormaajantien kiertoliittymä. Suunnittelualueen liikenteen sujuvuutta ja liittymien välityskykyä parannetaan liikenneturvallisuus, ympäristöarvot ja alueen maankäytön kehittämismahdollisuudet huomioiden.

Maantien 637 suuntaisia kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan uusilla kevyen liikenteen väylillä, jotka tukevat nopeaa työmatkapyöräilyä. Poikittaisia kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan uusin alikulkukäytävin ja niihin liittyvin kevyen liikenteen yhteyksin. Parannustoimenpiteet edellyttävät muutoksia asemakaavan mukaiseen yleisen tien alueeseen (liikennealueeseen).

Suunnittelutilanne

Kohde toteutettavissa. Kohteen toteutuksesta ei ole rahoituspäätöstä.