Hyppää sisältöön

Maantien 637 parantaminen välillä Sorastajantien liittymä - Kuormaajantien kiertoliittymä, Jyväskylä

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on maantien 637 (Laukaantie) parantaminen kaksiajorataiseksi (2+2) väyläksi välillä Sorastajantien liittymä - Kuormaajantien kiertoliittymä. Suunnittelualueen liikenteen sujuvuutta ja liittymien välityskykyä parannetaan liikenneturvallisuus, ympäristöarvot ja alueen maankäytön kehittämismahdollisuudet huomioiden.

Maantien 637 suuntaisia kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan uusilla kevyen liikenteen väylillä, jotka tukevat nopeaa työmatkapyöräilyä. Poikittaisia kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan uusin alikulkukäytävin ja niihin liittyvin kevyen liikenteen yhteyksin. Parannustoimenpiteet edellyttävät muutoksia asemakaavan mukaiseen yleisen tien alueeseen (liikennealueeseen).

Suunnittelutilanne

Sorastajantien ja Valion kiinteistön välillä on lainvoimainen tiesuunnitelma, joka on osittain toteutettu. Tiesuunnitelmaa ei ole viety hyväksymiskäsittelyyn Valion kiinteistön ja Kuormaajantien välillä.

Hankekortti