Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö, suunnittelu

Jarno Viljakainen

 • 029 534 3812

Väylävirasto

Projektipäällikkö, toteutus

Terhi Honkarinta

 • 029 534 3754

Laurila-Tornio-Haaparanta

Ratahanke Käynnissä Lappi

Laurila-Tornio-Haaparanta on osa ehdotettua TEN-T ydinverkkokäytävän laajennusta.

 • Ratasuunnitelmien laadinta 8/2020-5/2022
 • Ratasuunnitelmien hyväksyntä 1-4/2023
 • Toteutus alkaen 2023

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020-2024
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja teollisuuden kilpailukykyä
 • mahdollistaa henkilöjunaliikenteen tarjonnan käynnistäminen Suomen ja Ruotsin välille (Tornio–Haaparanta)
 • parantaa tasoristeysturvallisuutta

Hankkeen tausta

Tornion ja Haaparannan alue on kansainvälisten kuljetuskäytävien solmukohta ja osa vireillä olevaa TEN-ydinverkkokäytävän laajennusta Perämerenkaaren ympäri. Alueen kautta kulkevat useat merkittävät Pohjois-Suomen ja -Ruotsin kansainväliset liikennekäytävät, jotka liittävät Barentsin alueen Keski-Euroopan liikennekäytävään sekä edelleen Kaukoitään. Tämä Ruotsin kautta kulkeva reitti on yksi vaihtoehto Suomen ulkomaankaupan kuljetuksille. Mahdollinen henkilöliikenteen avaaminen rajan yli laajentaisi työssäkäyntialueita Perämeren alueella.

Hankkeen sisältö

Hanke sisältää Laurila–Tornio/raja-rataosan sähköistyksen, tasoristeysten turvallisuuden parantamisen, sähköistyksen vaatimat ristikkosiltojen avartamiset (Tornionjoen ratasilta ja Raumonjoki) sekä Tornion ratapihalle tehtävät muutokset, mm. uusi matkustajalaituri. 

Sähköistettävää raidetta on Laurilasta alkaen Ruotsin rajalle saakka noin 22 kilometriä. Ruotsin puolella sähköistettävää raidetta on noin 1 kilometri. 

Kartta hankealueesta.

Aikataulu

Ratasuunnitelmat:

 • Laurila-Tornio Itäinen ratasuunnitelman laadinta on käynnistynyt. Väylävirasto on julkaissut siihen liittyvän aloituskuulutuksen 7.7.2020 ja löytyy osoitteesta https://vayla.fi/-/kuulutus-laurila-tornio-itainen-ratasuunnitelma-keminmaa-tornio
 • Tornio Itäinen - raja suunnittelu on käynnistynyt alkuvuodesta 2021
 • Laurila-Tornio Itäinen ratasuunnitelmasta on pidetty vuorovaikutustilaisuus 24.3.2021.
 • Tornio-itäinen - valtakunnan raja, ratasuunnitelman vuorovaikutustilaisuus pidettiin 11.5.2021. Lue lisää.
 • Tornio-itäinen- valtakunnan raja suunnitelmien viimeistely
 • Laurila-Tornio -itäinen, ratasuunnitelman viimeistely ja uusien siltapaikkojen suunnittelu, uusi yleisötilaisuus muuttuneista ratkaisuista 15.12.2021.  Lue lisää.
 • Ratasuunnitelmat olivat nähtävillä 5-7/2022
 • Ratasuunnitelmien hyväksyntä 1-4/2023
  • Laurila - Tornio-Itäinen ratasuunnitelman hyväksymispäätös julkaistaan 22.2.2023 osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset 

Rakentamissuunnittelu:

 • Useita suunnittelutoimeksiantoja käynnissä, mm. Tornionjoen ratasillan avartamisen rakentamissuunnittelu ja Laurila−Tornio−Haaparanta-rataosan sähköistysurakan suunnittelu

Rakentaminen:

 • Käynnistyy keväällä 2023

Pääset Ruotsin väyläviraston eli Trafikverketin hankesivuille tästä. 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.

 

Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!
Jos haluat vastauksen kysymykseesi, ilmoitathan myös sähköpostiosoitteesi.

Ajankohtaista hankkeessa