Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Tilaajan yhteyshenkilö, projektipäällikkö

Kauko Marttila

 • 0295 027 041

Kreate Oy

Urakoitsijan yhteyshenkilö, työmaapäällikkö

Mika Huhtala

 • 0400 691 159

Mt 180 Kuusistonsalmen sillan uusiminen

Tiehanke Käynnissä Varsinais-Suomi

Kuusistonsalmen sillan uusiminen on lähtenyt liikkeelle elokuussa 2023. Urakka valmistuu syyskuussa 2024. Vanha huonokuntoinen silta puretaan ja uusi silta rakennetaan nykyisen paikalle. Uusi silta parantaa etenkin jalankulku- ja pyöräilyväylän mitoitusta, lisäksi siltapaikan pystygeometriaa parannetaan nostamalla maantien korkeusasemaa.

Liikennejärjestelyt 

Rakennustöiden aikana ajoneuvoliikenteen käytössä on kaksi kaistaa. Hiljaisen liikenteen aikana klo 21–05 voidaan liikenne rajoittaa yhdelle 4 metrin kaistalle työvaiheiden niin vaatiessa. Nopeusrajoitusta lasketaan työmaan kohdalla ajoittain 30 km:iin/h varasillan rakentamisen aikana. Liikenteen ollessa varasillalla nopeusrajoitus on koko ajan 30 km/h. Kevyelle liikenteelle on järjestetty päällystetty esteetön kulkureitti työmaa-alueen läpi koko urakan ajan. 

Arviolta lokakuussa 2023 liikenne siirretään nykyiseltä sillalta varasillalle, jotta vanhan sillan purkutyöt voidaan tehdä. Myös varasillalla on käytössä kaksi kaistaa ajoneuvoliikenteelle sekä jalankulku- ja pyöräilyväylä. Varasillalle toteutetaan nykyistä siltaa vastaava valaistus.

Linja-autoliikenteen pysäkit pysyvät käytössä, mutta niiden paikkaa joudutaan ajoittain siirtämään. Pysäkit toteutetaan siten, ettei linja-auto joudu pysähtymään ajokaistalle.

Sillan ali kulkee Airisto-Harvaluoto-Lemlahti vesiväylä. Urakassa vesiväylän sulkeminen ei ole sallittu veneilykaudella 1.5.–30.9. välisenä aikana. Veneilykauden ulkopuolella vesiväylä voi olla suljettuna tilapäisesti. Pidempiaikaisista suluista tiedotetaan erikseen. 

Vesiliikenteen käytettävissä on keskivedenkorkeudesta mitattuna 4,5 m korkea ja 10,0 m leveä kulkuaukko. Kulku-aukon mitat merkitään molemmille puolille aukon keskelle ja kulkuaukon reunat merkitään heijastavin raamilaudoin ja varoitusvaloin. Lisäksi kulkuaukko valaistaan. Ajankohtaiset tiedot siltojen Saaristotien siltojen rakennustöiden vaikutuksista vesiväyliin löydät Rakentamisen vaikutus vesiväyliin -sivulta

Liikenteen sujuvuus

Tilan ahtauden vuoksi varasillan kaarteiden mitoitus sallii vain 30 km/h nopeusrajoituksen käyttämisen sillalla. Työmaan ajaksi kohteen talvihoitoa tullaan tehostamaan, jotta etenkin Kuusiston puolella kulku jyrkässä mäessä onnistuu myös raskaalta kalustolta turvallisesti.
Liikenne työmaan kohdalla pyritään pitämään sujuvana mitoittamalla ajorata riittävän leveäksi ja välttämällä turhia työmaasta johtuvia pysäytyksiä sekä pitämällä ajo-olosuhteet talviaikaan mahdollisimman hyvinä.

Saaristotiellä on lisäksi käynnissä merkittävät Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen rakentamiset, jotka osaltaan aiheuttavat liikennerajoituksia. Siltatyömaat on syytä ottaa huomioon matka-aikaa miettiessä.

Hankkeen toteutusaikataulu

Alustava kokonaisaikataulu:

 • Työmaan aloitus 8/2023
 • Varasillan rakentaminen 8-10/2023
 • Liikenne varasillalle 10/2023
 • Työsillan rakentaminen 10/2023
 • Vanhan sillan purku 11-12/2023
 • Paalulaattojen ja tukien rakentaminen 12/2023 – 2/2024
 • Sillan kannen rakentaminen 3-7/2024
 • Pintarakenteet, kaiteet, melusuojat 7-8/2024
 • Liikenne uudelle sillalle 8/2024
 • Työsillan ja kiertotiesillan purku, viimeistelyt 8-9/2024

Tietoja sillasta

Uusi silta on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta ja se rakennetaan nykyisen sillan paikalle. Uuden sillan hyötyleveys kasvaa 14,5 metriin, vanhassa sillassa hyötyleveys on 12 metriä. Uuden sillan kokonaispituus tulee olemaan 105 metriä. Silta perustetaan porattavilla teräsputkipaaluilla sekä löytävillä teräsbetonipaaluilla kallion varaan. Sillan tulopenkereitä vahvistetaan Kuusistonsalmen puolelta teräsputkipaalutetulla pengerlaatalla ja kevennyspenkereellä sekä Kaarinan puolelta kevennyspenkereellä.

Sillan rakennustöiden yhteydessä maantietä 180 parannetaan siltapaikalla. Maantien pystygeometriaa parannetaan nostamalla maantien korkeusasemaa enimmillään n. 1,6 metriä sillan keskikohdalla, mikä loiventaa jyrkän mäen nousukulmaa ja luo helpotusta erityisesti raskaalle liikenteelle. Maantien liikennetekninen poikkileikkaus muutetaan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia kasvattamalla jalankulku- ja pyöräväylä 4 metriä leveäksi. Ajoradan ja jalankulku- ja pyöräväylän välinen välialue muutetaan 1,0 metriä leveäksi. Ajokaistojen leveydet säilyvät nykyisellään. Jalankulku- ja pyöräilyväylän sekä välialueen leventäminen parantaa liikenneturvallisuutta.

Hankkeen kustannukset ovat noin 7,5 miljoonaa euroa.

Taustaa

Nykyinen Kuusistonsalmen silta on valmistunut vuonna 1958. Osana Kurkela-Kuusisto-hankkeen tiesuunnitelman valmistelua vuonna 2020 teetettiin erikoistarkastus Kuusistonsalmen sillalle. Tavoitteena oli selvittää sillan korjaus- tai uusimistarve Kurkela-Kuusisto -hankkeen toteutuksen yhteydessä. Tehdyssä erikoistarkastuksessa suositeltiin sillan uusimista 3–6 vuoden kuluessa sekä sillan perustuksien mahdollisen liikkeen jatkuvaa seurantaa ja maaperätutkimuksien tekemistä sillan stabiliteettilaskentojen tekemistä varten. 

Kuusistonsalmen sillasta päädyttiin laatimaan oma tiesuunnitelma. Kurkela-Kuusisto -hankkeesta erillisellä tiesuunnitelman laatimisella varauduttiin sillan uusimiseen muuta hanketta nopeammalla aikataululla. Tiesuunnitelma tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2023 ja samaan aikaan toteutettu rakentamissuunnittelu valmistui myös kesäkuun 2023 aikana.
Tilaajana hankkeessa on Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kohteen urakoitsijana toimii Kreate Oy.

Hyödyllisiä linkkejä