Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Siltainsinööri

Ari Salo

  • 0295 022 830

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Mt 180 Kurkela-Kuusisto tiesuunnitelma

projektipäällikkö

Matti Kiljunen

  • 0295 022 796

Mt 180 Kuusistonsalmen sillan tiesuunnittelu

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Ajankohtaista

Mt 180 Kuusistonsalmen sillan tiesuunnitelma on yleisesti nähtävänä 13.7.2022 – 12.8.2022 välisen ajan ELY-keskuksen tietoverkossa:

Taustaa 

Nykyinen Kuusistonsalmen silta on valmistunut vuonna 1958. Osana Kurkela-Kuusisto-hankkeen tiesuunnitelman valmistelua vuonna 2020 teetettiin erikoistarkastus Kuusistonsalmen sillalle. Tavoitteena oli selvittää sillan korjaus- tai uusimistarve Kurkela-Kuusisto -hankkeen toteutuksen yhteydessä. Tehdyssä erikoistarkastuksessa suositeltiin sillan uusimista 3–6 vuoden kuluessa sekä sillan perustuksien mahdollisen liikkeen jatkuvaa seurantaa ja maaperätutkimuksien tekemistä sillan stabiliteettilaskentojen tekemistä varten. 

Nykyisen sillan penkereisiin ja välitukiin on asennettu kesällä 2021 automaattiset seurantalaitteet, joilla seurataan mahdollisia maaperän ja sillan liikkeitä. Tulosten perusteella arvioidaan sillan uusimisen aikataulua. Toistaiseksi mitään hälyttävää ei tuloksissa ole ilmennyt. On mahdollista, että uutta Kuusistonsalmen siltaa tullaan rakentamaan samaan aikaan Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen kanssa. Kuusistonsalmen sillan rakentamiseen kuluu kuitenkin huomattavasti vähemmän aikaa kuin Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen rakentamiseen.

Tiesuunnitelman laatiminen

Kuusistonsalmen sillasta on päädytty laatimaan oma tiesuunnitelma. Kuusistonsalmen sillan tiesuunnitelmasta tullaan myös järjestämään erikseen yleisötilaisuus. Nopeutetulla tiesuunnitelman laatimisella varaudutaan sillan uusimiseen muuta hanketta nopeammalla aikataululla. Tavoitteena on, että Kuusistonsalmen sillan tiesuunnitelma on valmis hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2022 alkupuolella. Tiesuunnitelman rinnalla laaditaan myös uuden sillan rakennussuunnitelmaa. Alueella on tehty maaperätutkimuksia uuden sillan ja tiejärjestelyjen suunnittelutyötä varten.

Rakentaminen 

Kuusistonsalmen sillan rakennusaika on noin 1 vuosi. Uusi silta rakennetaan nykyisen paikalle ja sen alikulkukorkeus tulee olemaan vähintään sama kuin nykyisessä sillassa. Uudesta sillasta tulee hieman nykyistä leveämpi, jotta jalankulku- ja pyöräilyväylästä saataisiin leveämpi ja turvallisempi. Sillasta pyritään myös tekemään pidempi, jotta rannan suuntainen ulkoilureitti sillan pohjoispäässä tulee käyttökelpoisemmaksi. Uuden sillan rakentamisen ajaksi nykyisen sillan viereen rakennetaan varasilta, jonka kantavuus tulee olemaan vähintään sama kuin nykyisen Kirjalansalmen sillan kantavuus. Varasilta tulee olemaan kaksikaistainen ja siinä on erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä. Näillä näkymin Kuusistonsalmen silta tullaan uusimaan keskisuurten siltojen korjauksiin saatavalla korvamerkityllä perusväylänpidon rahoituksella.