Hyppää sisältöön

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi-Hyrynsalmi, välillä Emäjoki-Lietejoki, ratasuunnitelma; Ristijärvi, Hyrynsalmi

Suunnitelma-alue

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi-Hyrynsalmi, välillä Emäjoki-Lietejoki, ratasuunnitelma; Ristijärvi, Hyrynsalmi

Ratasuunnitelman suunnitelma-alue rajautuu etelässä Ristijärven kunnan alueella Emäjokeen ja pohjoisessa Hyrynsalmen kunnan alueella Lietejokeen. Suunnitelma-alue sisältää neljä tasoristeystä. Suunnitelma-alueen sisältämät tasoristeykset ovat Karppila II RJV/21, Kymi Oy HYS/02, Oravivaara HYS/04 ja Tervatie HYS/05. Karppila II ja Kymi Oy tasoristeykset esitetään poistettaviksi korvaavin tiejärjestelyin ja Oravivaaran ja Tervatien tasoristeykset parannettaviksi.

Ajankohtaista

 

 

 

  • Liikenne- ja viestintävirasto on 8.12.2022 päätöksellään TRAFICOM/569196/05.02.03.02/2022 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi-Hyrynsalmi, välillä Emäjoki-Lietejoki, ratasuunnitelma; Ristijärvi, Hyrynsalmi. Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnitelman hyväksymispäätöksestä 19.12.2022. Hyväksymispäätöksen kuulutuksen nähtävilläoloaika on 19.12.2022-25.01.2023.

 

  • Ratasuunnitelma on saanut lainvoimaisuuden 8.2.2023.

Ratasuunnittelun vuorovaikutustilaisuudet

Suunnittelija WSP esitteli Hyrynsalmen tasoristeysturvallisuuden parantamiseen liittyviä suunnitelmaluonnoksia vuorovaikutustilaisuudessa torstaina 13.1.2022:
Aika 13.1.2022 klo 17.00–18.30
Paikka Tapahtuma järjestettiin heikentyneen pandemiatilanteen vuoksi pelkästään etätapahtumana.

Suunnittelija WSP esitteli Ristijärven tasoristeysturvallisuuden parantamiseen liittyviä suunnitelmaluonnoksia vuorovaikutustilaisuudessa keskiviikkona 12.1.2022:
Aika 12.1.2022 klo 17.00–18.30
Paikka Tapahtuma järjestettiin heikentyneen pandemiatilanteen vuoksi pelkästään etätapahtumana.