Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Heidi Mäenpää

  • 029 534 38 19

Hajala-Nunna yleissuunnitelma

Ratahanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

  • Yleissuunnitelman laatiminen 10/2020-12/2021
  • Yleisötilaisuudet 10/2021
  • Hyväksymisehdotus ja yleissuunnitelmaraportti nähtäville 2022

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
10/2020-12/2021
Yhteistyökumppanit
Salon, Paimion ja Kaarinan kaupungit, Sitowise Oy, Ramboll Oy
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • kasvattaa Helsinki-Turku raideliikenteen kapasiteettia
  • parantaa radan varren kaupunkien saavutettavuutta
  • lisätä liikenteen sujuvuutta, täsmällisyyttä ja vähentää häiriöitä
  • edistää liikenteen tavoiteverkon ja alueidenkäytön suunnitelmien toteutumista sekä tukea ilmastotavoitteita

Hankkeen sisältö

Hankkeessa suunnitellaan Salon ja Turun väliselle rantaradan Hajala-Nunna-osuudelle kaksoisraiteen ratalain mukainen yleissuunnitelma noin 35 km matkalle.

Yleissuunnitelmaa laaditaan tehdyn Helsinki-Turku nopea junayhteys -hankekokonaisuuden ympäristövaikutustenarvioinnin (YVA) ja Salo-Kupittaa kaksoisraiteen ratateknisen suunnitelman pohjalta.

Hajala-Nunna kaksoisraiteen yleissuunnitelma sisältää kaksoisraiteen nykyisen raiteen vieressä sekä rataoikaisut Hajalan, Kriivarin, Toikkalan ja Piikkiön kohdilla.

Rataoikaisut mahdollistavat 200 km/h tavoitenopeuden muualla paitsi Paimion keskustan kohdalla, jossa tiivis taajamarakenne ei mahdollista rataoikaisua ja tavoitenopeuden savuttamista.

Työn lopputulos on ratalain mukainen yleissuunnitelma, jossa kerrotaan työn tavoitteet sekä arvioidaan vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet. Suunnitelma sisältää kaksoisraiteen ja rataoikaisuiden sijainnin yleiskaavan tarkkuustasolla. Yleissuunnitelma sisältää myös suunnitelmaselostuksen, piirustukset ja kustannusarvion.

Yleissuunnitelma asetetaan nähtäville vuoden 2022 alussa.

Yleisötilaisuudet

Hajala-Nunna kaksoisraiteen yleissuunnitelman yleisötilaisuus pidetään Teams-webinaarina

- tiistaina 12.10.2021 klo 18-20. 

Liity yleisötilaisuuteen tästä linkistä.

Webinaariin voi osallistua Teamsin selainversiolla, joka ei vaadi erillistä latausta tai asennusta. 

Kutsu yleisötilaisuuteen on julkaistu 4.10.2021 Väyläviraston kuulutussivuilla.
 

ANNA PALAUTETTA SUUNNITELMALUONNOKSISTA

Palautetta suunnitelmaluonnoksista voi antaa pe 22.10.2021 saakka

Vastaamme sähköpostilla ja palautelomakkeella tulleisiin viesteihin palauteajan päätyttyä.

Hankkeen materiaalit

Suunnitelmakartta- ja pituusleikkausluonnokset voi ladata tästä linkistä (Huom. linkistä aukeaa Zip-tiedosto paketti). 

Tyyppipoikkileikkausluonnokset voi ladata tästä linkistä

Suunnitelmakarttaluonnokset Toikkala ja Piikkiö voi ladata tästä linkistä

Suunnitelmakarttaluonnokset Kriivari ja Hajala voi ladata tästä linkistä