Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Heidi Mäenpää

 • 029 534 3819

Hajala-Nunna yleissuunnitelma

Ratahanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

 • Yleissuunnitelman laatiminen 10/2020 alkaen
 • Yleisötilaisuudet 10/2021
 • Suunnitelman viimeistely 1-3/2022
 • Hyväksymisehdotus ja yleissuunnitelmaraportti nähtäville 4/2022
 • Hyväksymiskäsittely
 • Suunnitelma valmis ja lainvoimainen

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
10/2020-5/2022
Yhteistyökumppanit
Salon, Paimion ja Kaarinan kaupungit, Sitowise Oy, Ramboll Oy
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • kasvattaa Helsinki-Turku raideliikenteen kapasiteettia
 • parantaa radan varren kaupunkien saavutettavuutta
 • lisätä liikenteen sujuvuutta, täsmällisyyttä ja vähentää häiriöitä
 • edistää liikenteen tavoiteverkon ja alueidenkäytön suunnitelmien toteutumista sekä tukea ilmastotavoitteita

Hankkeen sisältö

Hankkeessa suunnitellaan Salon ja Turun väliselle rantaradan Hajala-Nunna-osuudelle kaksoisraiteen ratalain mukainen yleissuunnitelma noin 35 km matkalle.

Yleissuunnitelmaa laaditaan tehdyn Helsinki-Turku nopea junayhteys -hankekokonaisuuden ympäristövaikutustenarvioinnin (YVA) ja Salo-Kupittaa kaksoisraiteen ratateknisen suunnitelman pohjalta.

Hajala-Nunna kaksoisraiteen yleissuunnitelma sisältää kaksoisraiteen nykyisen raiteen vieressä sekä rataoikaisut Hajalan, Kriivarin, Toikkalan ja Piikkiön kohdilla.

Rataoikaisut mahdollistavat 200 km/h tavoitenopeuden muualla paitsi Paimion keskustan kohdalla, jossa tiivis taajamarakenne ei mahdollista rataoikaisua ja tavoitenopeuden savuttamista.

Työn lopputulos on ratalain mukainen yleissuunnitelma, jossa kerrotaan työn tavoitteet sekä arvioidaan vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet. Suunnitelma sisältää kaksoisraiteen ja rataoikaisuiden sijainnin yleiskaavan tarkkuustasolla. Yleissuunnitelma sisältää myös suunnitelmaselostuksen, piirustukset ja kustannusarvion.

Yleissuunnitelma on ollut nähtävillä keväällä 2022 ja hyväksytty elokuussa 2023. 

Ajankohtaista

Suunnitelma hyväksytty ja lainvoimainen
Liikenne- ja viestintävirasto on hyväksynyt 18.8.2023 suunnitelman "Salo-Turku kaksoisraide välillä Hajala-Nunna, yleissuunnitelma".  Hyväksymispäätös, sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus on pidetty yleisesti nähtävänä 18.9.2023 - 25.10.2023 välisen ajan Valtion liikenneväylien suunnittelupalvelussa. Suunnitelma on saanut lainvoiman 1.11.2023. 

Suunnitelma ollut nähtävillä
Yleissuunnitelma on ollut nähtävillä 25.4.-25.5.2022. Kuulutus suunnitelman nähtävillä olosta löytyy Väyläviraston kuulutussivuilta. Nähtävillä ollut suunnitelmaraportti löytyy alta. 

Pidetyt yleisötilaisuudet
Hajala-Nunna kaksoisraiteen yleissuunnitelman yleisötilaisuus pidettiin ti 12.10.2021 Teams-etäyhteydellä.  Kutsu yleisötilaisuuteen on julkaistu 4.10.2021 Väyläviraston kuulutussivuilla. Yleisötilaisuuden yhteydessä sekä nettisivuilla olleella palautelomakkeella pystyi antamaan palautetta suunnitelmaluonnoksista 22.10.2021 saakka.

Hankkeen materiaalit

Hajala-Nunna yleissuunnitelman raportti liitteineen löytyy täältä: linkki raporttiin