Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projekti-insinööri

Outi Leuhtonen

  • 029 534 3334

Hajala-Nunna yleissuunnitelma

Ratahanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

  • Yleissuunnitelman laatiminen 10/2020 alkaen
  • Yleisötilaisuudet 10/2021
  • Suunnitelman viimeistely 1-3/2022
  • Hyväksymisehdotus ja yleissuunnitelmaraportti nähtäville 4/2022

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
10/2020-5/2022
Yhteistyökumppanit
Salon, Paimion ja Kaarinan kaupungit, Sitowise Oy, Ramboll Oy
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • kasvattaa Helsinki-Turku raideliikenteen kapasiteettia
  • parantaa radan varren kaupunkien saavutettavuutta
  • lisätä liikenteen sujuvuutta, täsmällisyyttä ja vähentää häiriöitä
  • edistää liikenteen tavoiteverkon ja alueidenkäytön suunnitelmien toteutumista sekä tukea ilmastotavoitteita

Hankkeen sisältö

Hankkeessa suunnitellaan Salon ja Turun väliselle rantaradan Hajala-Nunna-osuudelle kaksoisraiteen ratalain mukainen yleissuunnitelma noin 35 km matkalle.

Yleissuunnitelmaa laaditaan tehdyn Helsinki-Turku nopea junayhteys -hankekokonaisuuden ympäristövaikutustenarvioinnin (YVA) ja Salo-Kupittaa kaksoisraiteen ratateknisen suunnitelman pohjalta.

Hajala-Nunna kaksoisraiteen yleissuunnitelma sisältää kaksoisraiteen nykyisen raiteen vieressä sekä rataoikaisut Hajalan, Kriivarin, Toikkalan ja Piikkiön kohdilla.

Rataoikaisut mahdollistavat 200 km/h tavoitenopeuden muualla paitsi Paimion keskustan kohdalla, jossa tiivis taajamarakenne ei mahdollista rataoikaisua ja tavoitenopeuden savuttamista.

Työn lopputulos on ratalain mukainen yleissuunnitelma, jossa kerrotaan työn tavoitteet sekä arvioidaan vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet. Suunnitelma sisältää kaksoisraiteen ja rataoikaisuiden sijainnin yleiskaavan tarkkuustasolla. Yleissuunnitelma sisältää myös suunnitelmaselostuksen, piirustukset ja kustannusarvion.

Yleissuunnitelma asetetaan nähtäville keväällä 2022.

Yleisötilaisuudet

Hajala-Nunna kaksoisraiteen yleissuunnitelman yleisötilaisuus pidettiin ti 12.10.2021 Teams-etäyhteydellä.  Kutsu yleisötilaisuuteen on julkaistu 4.10.2021 Väyläviraston kuulutussivuilla. Yleisötilaisuuden yhteydessä sekä nettisivuilla olleella palautelomakkeella pystyi antamaan palautetta suunnitelmaluonnoksista 22.10.2021 saakka.

Ajankohtaista

Hajala-Nunna yleissuunnitelma on nähtävillä 25.4.-25.5.2022. Kuulutus suunnitelman nähtävillä olosta löytyy Väyläviraston kuulutussivuilta. Suunnitelman materiaalit löytyvät alta. 

Hankkeen materiaalit

Nähtävillä olevan suunnitelman aineistot

Hajala-Nunna yleissuunnitelman raportti liitteineen löytyy täältä: linkki raporttiin 

Hajala-Nunna yleissuunnitelman hyväksymisehdotus löytyy: täältä