Hyppää sisältöön

Liikennejärjestelyt

Kiertotiet käyttöön rakennettavien siltojen kohdalla Simon keskustan ja Ranuantien eritasoliittymän kohdalla

Väyläviraston urakoissa Simossa otetaan käyttöön ajoneuvoliikenteen kiertotiet kahden rakennettavan alikulkusillan kohdalla maanantaina 20.6.2022. Kiertotiet ovat käytössä, kunnes siltatyöt valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Vt 4 Etappitie-Simojoen silta -urakassa rakennetaan uusi jalankulun ja pyöräilyn alikulkusilta, jonka rakentamisen ajaksi ajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan siltapaikan ohi Pohjoispuolentien ja nykyisen liittymän kautta. Nelostien alittavat jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan kulkemaan Simonkyläntien nykyisen risteyssillan jalankulun ja pyöräilyn väylän kautta. 

Vt 4 Ranuantien eritasoliittymän urakassa rakennetaan uusi jalankulun ja pyöräilyn alikulkusilta Onkalontien kohdalle. Ajoneuvoliikenne ohjataan siltapaikan ohi työnaikaisen kiertotien kautta. Jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan vanhan alikulkusillan kautta ja kiertotien alitse rakennetun työnaikaisen alikulkusillan kautta.

 

Vt 4 Karsikon eritasoliittymän uudet sillat otetaan liikenteen käyttöön perjantaiaamuna 16. heinäkuuta
 

Karsikon liittymän kohdan kiertotie poistuu käytöstä perjantaiaamuna, jolloin uudet sillat otetaan valtatien 4 liikenteen käyttöön. Liikenteen käyttämä valtatie on kuitenkin edelleen kavennettu ja nopeusrajoitus on alennettu, kunnes rakennustyöt saadaan kokonaan valmiiksi. 

Kiertotien poistuminen ei vaikuta Karsikontien ja Marostenmäen liikenteeseen, ne kulkevat toistaiseksi edelleen valtatien yli tasolittymien kautta. Karsikon eritasoliittymän liikennejärjestelyt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä, jolloin valtatien poikittainen liikenne pääsee kulkemaan uuden risteyssillan alitse. 
 

Karttakuva Karsikon eritasoliittymän liikennejärjestelyistä.