Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Kai Paavola

  • 0295 024 705

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Toivo Kämäräinen

  • 040 837 7423

Maantien 6456 (Konginkankaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välillä valtatie 4-Konginkankaan taajama, Äänekoski, tiesuunnitelma

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Hankekuvaus

Suunnittelualue kohdistuu maantielle 6456 (Konginkankaantie) ja sen läheisyyteen. Suunnittelualue alkaa valtatieltä 4 ja päättyy Konginkankaan taajamaan. Tieosuus on tällä hetkellä valaisematon muualta kuin suunnittelualueen päistä ja siinä on pääosin 80 km/h nopeusrajoitus. Suunniteltava jalankulku- ja pyöräilyväylä alkaa eteläpäästä maantien 6456 (Konginkankaantie) uudelta linja-autopysäkiltä ja yhdistyy pohjoispäässä Konginkankaan taajamassa olemassa olevaan jalankulku- ja pyöräilyväylään. Suunnittelualueen pituus on noin 1,7 kilometriä. Suunnittelun tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen jalankulku- ja pyöräilyväylän sekä liityntäpysäköintialueen suunnittelulla.

 

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt jalankulku- ja pyöräilyväylän tiesuunnitelman laatimisen maantielle 6456 (Konginkankaantie) välille valtatie 4 - Konginkankaan taajama. Suunnittelun aloituskuulutus on julkaistu ELY-keskuksen tietoverkossa 9.3.2022.

Tiesuunnitelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 14.6.2022. Kutsu yleisötilaisuuteen on julkaistu 1.6.2022.

Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 21.12.2022 - 20.1.2023 välisen ajan. Nähtävillä olosta on kuulutettu Keski-Suomen ELY-keskuksen Kuulutukset ja ilmoitukset -verkkosivuilla sekä ilmoitettu kahdessa sanomalehdessä; Keskisuomalaisessa ja Pikkukaupunkilaisessa 21.12.2022. Kiinteistönomistajia on lisäksi tiedotettu kirjeitse.

Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen kuulutus, päätös ja sen perusteena olevat suunnitelma-aineistot sekä valistusosoitus ovat olleet yleisesti nähtävillä 20.4. – 29.5.2023 välisen ajan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: www.ely-keskus.fi/valtion-liikennevaylien-suunnittelu-kuulutukset. Kuulutuksesta julkaistiin lisäksi ilmoitus kahdessa sanomalehdessä, Keskisuomalaisessa ja Pikkukaupunkilaisessa 26.4.2023

Rakentamissuunnitelma on valmistunut vuoden 2023 alkupuolella.

Rakentamisen sivut
 

Toteutus

Hanke on yhteishanke Äänekosken kaupungin kanssa. Hankkeen rakentamistyöt on toteutettu vuoden 2023 aikana, viimeistelytyöt valmistuvat 20.6.2024 mennessä.