Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Kai Paavola

  • 0295 024 705

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Toivo Kämäräinen

  • 040 837 7423

Maantien 6456 (Konginkankaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välillä valtatie 4-Konginkankaan taajama, Äänekoski, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

Suunnittelualue kohdistuu maantielle 6456 (Konginkankaantie) ja sen läheisyyteen. Suunnittelualue alkaa valtatieltä 4 ja päättyy Konginkankaan taajamaan. Tieosuus on tällä hetkellä valaisematon muualta kuin suunnittelualueen päistä ja siinä on pääosin 80 km/h nopeusrajoitus. Suunniteltava jalankulku- ja pyöräilyväylä yhdistyy eteläpäässä valtatien 4 pohjoisen suunnan linja-autopysäkille ja pohjoispäässä Konginkankaan taajamassa olemassa olevaan jalankulku- ja pyöräilyväylään. Suunnittelualueen pituus on noin 1,7 kilometriä. Suunnittelun tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen jalankulku- ja pyöräilyväylän sekä liityntäpysäköintialueen suunnittelulla.

 

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt jalankulku- ja pyöräilyväylän tiesuunnitelman laatimisen maantielle 6456 (Konginkankaantie) välille valtatie 4 - Konginkankaan taajama. Suunnittelun aloituskuulutus on julkaistu ELY-keskuksen tietoverkossa 9.3.2022.

Tiesuunnitelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 14.6.2022. Kutsu yleisötilaisuuteen on julkaistu 1.6.2022.

Tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2022. Rakentamissuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2023.
 

Toteutus

Hanke on yhteishanke Äänekosken kaupungin kanssa. Hankkeelle on rahoitus, mikä mahdollistaa hankkeen toteutuksen vuoden 2023 aikana tie- ja rakentamissuunnitelmien valmistuttua.