Yhteystiedot

Väylävirasto

Asiantuntija

Erkki Pakarinen

Tietilastot

Tietilastot-sivulla julkaistaan tieliikennettä kuvaavia tilastoja sekä tilastot liikenne- ja hirvieläinonnettomuuksista.

Liikennemääräkartat

Väylävirasto teettää vuosittain koko maan kattavat liikennemääräkartat valtion ylläpitämiltä teiltä.

Nopeusraportit

Väylävirasto on seurannut autojen nopeuksien kehitystä vuodesta 1961 alkaen. Autojen nopeustilastot löytyvät näiltä sivuilta.

Liikennemäärät maarajoilla

Väylävirasto kerää maarajojen rajanylityspaikoilta ajoneuvojen liikennemäärätietoja. Tietoja kerätään liikenteen automaattisen mittausjärjestelmän (LAM) avulla ja muutamilta rajanylityspaikoilta tiedot saadaan Tullin järjestelmistä.

LAM-kirjat

 LAM-pisteiden (liikenteen automaattinen mittausasema) keräämistä liikennetiedoista tehdään vuosittain yhteenvetoraportti, LAM-kirja.

Tieliikenteen kehitys pääteillä

Liikenteen kehitys arvioidaan kuukausitasolla siten, että tarkasteltavan kuukauden liikennemääriä verrataan vertailukuukauden liikennemääriin edelliseltä vuodelta. Kahdentoista kuukauden muutoksessa verrataan viimeisen kahdentoista kuukauden liikennemäärää sitä edeltävään kahteentoista kuukauteen.

Onnettomuusraportit

Onnettomuusraportit perustuvat poliisin kirjaamiin onnettomuustietoihin, joita täydennetään Liikenne- ja viestintäviraston sekä Tilastokeskuksen tiedoilla. Tietojen sisällöstä ja laadusta vastaa Tilastokeskus, josta onnettomuustiedot saadaan kerran kuukaudessa. Aineisto sisältää yksityiskohtaista tietoa onnettomuudesta, onnettomuuden osapuolista ja henkilöistä. Väylävirastossa onnettomuustietoihin liitetään tierekisteristä tapahtumapaikan tie- ja liikenneoloja kuvaavat tiedot. Viimeisin julkaisu on vuodelta 2017 ja uudempia tilastoja löytyy Tilastokeskusen sivuilta.

Tietilasto

Tietilasto (SVT) on vuosittain ilmestyvä perustilasto, joka kuvaa aikasarjoin ja alueittain tiestön ja liikenteen tilaa maanteiden verkolla. Tilasto kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaan (SVT). Tilaston tuottaa 1.1.2020 alkaen Tilastokeskus.

Katso myös

Tilastokeskus:Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tietilasto