Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä hankkeesta
 • Hankkeen keskeisimmät urakat ovat kaksoisraide Kupittaan ja Turun rautatieasemien välille, Uraputken uusi silta vanhan alikäytävän rinnalle, Nummen alikulkusilta, Aurajoen ratasilta, Turun henkilöratapiha, Koulukadun alikulkusilta ja Iso-Heikkilän tavararatapiha. 

  • Uraputken alikulkukäytävä 2023–2024
  • Nummen alikulkusilta 4/2023–5/2024
  • Aurajoen ratasilta 9/22–12/2024
  • Turun henkilöratapiha 5/2022–10/2025
  • Koulukadun alikulkusilta 7/2023–7/2025
  • Turun tavararatapiha 4/2024–10/2025
 • Hankkeella tehostetaan ja lisätään raideliikenteen kapasiteettia hankealueella sekä koko Rantaradalla kaksoisraiteen myötä. Lisäksi lisätään esteettömyyttä ja turvallisuutta Turun rautatieaseman laiturialueella sekä parannetaan maankäyttöä Turun keskusta-alueella

 • Hanke tulee aiheuttamaan liikennejärjestelyjä niin ajoneuvoliikenteelle, jalankulkijoille, pyöräilijöille sekä junaliikenteelle. Tiedotamme kaikista järjestelyistä ja kiertoreiteistä etukäteen tiedotteissa, Facebookissa ja liikennejärjestelyt-alasivulla

 • Liikenteelle pyritään aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriöitä. Tiedotamme erikseen kaikista liikennekatkoista ja muista muutoksista.

 • Junaliikenteelle pyritään aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriöitä. Tiedotamme erikseen kaikista liikennekatkoista ja muista muutoksista.

 • Uraputken alikäytävä on koko hankkeen ajan käytössä. Alikäytävä on aidatun työmaan vuoksi kapeampi, joten polkupyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja hiljaista nopeutta. Näin voidaan mahdollistaa turvallinen kulku kaikille alikäytävän käyttäjille.  

  Suntiontien bussipysäkki ja kulkuväylä pysäkille on poistettu. Vanhan sillan rakenteet on purettu tarvittavin osin ja tukimuurin. Uuden sillan paalutukset on myös tehty.

  Syksyn 2023 aikana tehdään sillan paalujen betonointia. Siltaan liittyviä paalulaattoja rakennetaan ja paalutetaan. Uuteen rataan liittyen tehdään maanrakennustöitä Uraputken molemmilla puolilla. Talvella pidetään taukoa rakentamisesta. 

  Vuoden 2024 keväällä aloitetaan alikulun uuden siltakannen rakentaminen. Sillan alle kootaan telineet. Näin mahdollistetaan turvallinen käytävä jalankulun ja pyöräilyn liikenteelle. Kulkua saatetaan hieman kaventaa, mutta reitti pidetään auki.

 • Turulle ensiarvoisen tärkeän Helsinginkadun ylittävä vanha silta on purettu. Tilalle rakennetaan uusi silta kahdelle raiteelle. Sillan rakentamisen aikana suljetaan väliaikaisesti kaistoja, joten näinä aikoina liikenne saattaa ruuhkautua. Kartat liikennejärjestelyistä löytyvät hankesivujemme liikennejärjestelyt-sivulta.

  Sillan päädyn paalutustyöt sekä muottitelineiden paalutus ja rakentaminen kestävät vuoden 2023 loppuun saakka. Nummen alikulkusillan työt valmistuvat kesäkuussa 2024. 

 • Aurajoen ratasillan rakentaminen kestää reilun vuoden, ja sillan rakenteiden arvioidaan olevan valmiina syyskuussa 2024. Sen jälkeen tehdään vielä radan päällysrakenne sekä sähköistykset. Junaliikenne siirtyy sillalle joulukuussa 2024. Ensimmäinen osa siltapalkkia purettiin 25. huhtikuuta 2023.

  Kaksoisraiteen ja uuden ratasillan rakentaminen Kupittaalta Turkuun parantaa valmistuttuaan välittömästi nykyisen junaliikenteen toimintavarmuutta Helsinki–Turku välillä, kun Turun päärautatieasema ei ole enää yhden raiteen varassa kuten se aiemmin oli. Hanke myös mahdollistaa koko Rantaradan liikennöinnin kehittämisen pitkälle tulevaisuuteen, kun Kupittaa–Turku rataosuuden kapasiteetti kasvaa. 

 • Raunistulan jalankulun ja pyöräilyn sillan rakentamisen on suunniteltu alkavan syksyn 2023 aikana.  Suunnitelmien mukaan silta valmistuu loppuvuonna 2024. Sillan tilaaja on Turun kaupunki ja rahoituspäätöksen tekee Traficom. 

 • Turun henkilöratapihalle rakennetaan uudet raiteet laitureille 1, 2 ja 3 sekä katos- ja porrasyhteyksiä Logomonsillalle.  Uudet raiteet laitureille valmistuvat laituri- ja porrasyhteyksineen kokonaisuudessaan kesällä 2024. Urakassa rakennetaan myös meluseinä- ja kuivatusrakenteita, kaapelireittejä, tilapäisiä liikenneyhteyksiä, junavaunujen käyttöhuoltopisteitä ja siirretään autolastauspaikka.

 • Jalankulun ja pyöräilyn liikenteen yhteydet säilyvät koko hankkeen ajan esteettöminä Logomonsillalla. 

 • Elinkaarensa päähän tullut silta puretaan syksyllä 2023. Tilalle rakennetaan uusi silta, jonka yläpuolella kulkee kaksi raidetta. Sekä purku- että rakennustyöt aiheuttavat melua.

  Silta puretaan osissa ja kaistoista suljetaan kerralla vain osa, joten ajoneuvoliikenne kulkee normaalisti Koulukadun alikulkusillan alta koko urakan ajan. Samoin rataliikenne kulkee sillalla muutamia katkoja lukuun ottamatta. 

  Pyöräilyn ja jalankulun reitin sillan ali olemme valitettavasti joutuneet sulkemaan turvallisuussyistä työn ajaksi. Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden käytössä on kiertoreittejä. Kartat liikennejärjestelyistä löytyvät hankesivujemme liikennejärjestelyt-sivulta.

  Koulukadun alikulkusillan työt valmistuvat heinäkuussa 2025 lukuun ottamatta radan päällysrakenteita, joita tehdään vielä tämänkin jälkeen.  

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.