Hyppää sisältöön

Luumäki-Rasinsuo ratasuunnitelma, Luumäki

  • Aloituskuulutus 10/2022
  • Yleisötilaisuus 1/2023
  • Nähtävilläolo 2/2024
  • Hyväksyminen 6/2024

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2022-2024
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Parantaa välityskykyä, palvelutasoa ja toimintavarmuutta. 

Hankkeen sisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Luumäen kunnan alueella. Suunnittelu sisältää hallinnollisen ratasuunnitelman laatimisen Luumäki­-Rasinsuo rataosan kaksoisrai­teesta. Suunnittelualue on 7,3 km pitkä ja ratakilometreinä noin km 251+790-259+163. Luumäen liikennepaikan pohjois­puolelta kunnan rajalle. Suunnittelun tavoitteena on mm. parantaa rataosan välityskykyä sekä palvelutasoa ja toimintavarmuutta. Suunnitelma yhteensovitetaan alueen maankäytön suunnitelmien kanssa.

Ratasuunnitelma nähtävillä

Suunnitelma nähtävillä 31.1.-1.3.2024. Linkki kuulutussivulle (julkaisu 31.1.2024):
https://vayliensuunnittelu.fi/suunnitelma/1.2.246.578.5.1.2231704274.4221531050