Hyppää sisältöön

LIIKENNEMERKKIEN VERTAILUTAULU

  • Varoitusmerkit
  • Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit
  • Määräysmerkit
  • Kielto- ja rajoitusmerkit
  • Sääntömerkit
  • Opastusmerkit
  • Palvelukohteiden opastusmerkit
  • Lisäkilvet
  • Muut liikenteenohjaukseen tarkoitetut merkit
  • Poistuvat merkit 2030

Liikennemerkin tyyppi

Lakinumero 729/2018

Liikennemerkin nimi

Vanha asetusnumero

Kommentti

Väylän tierekisterin nykyinen nro

 

A1.1

Mutka oikealle

111

 

111

 

A1.2

Mutka vasemmalle

112

 

112

 

A2.1

Mutkia, joista ensimmäinen oikealle

113

 

113

 

A2.2

Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle

114

 

114

 

A3.1

Jyrkkä ylämäki

116

 

116

 

A3.2

Jyrkkä alamäki

115

 

115

 

A4

Kapeneva tie

121

 

121

 

A5

Kaksisuuntainen liikenne

122

 

122

 

A6

Avattava silta

131

 

131

 

A7

Lautta, laituri tai ranta

132

 

132

 

A8

Liikenneruuhka

133

 

133

 

A9

Epätasainen tie

141

 

141

 

A10

Töyssyjä

141a

 

1411

 

A11

Tietyö

142

 

142

 

A12

Irtokiviä

143

 

143

 

A13

Liukas ajorata

144

 

144

 

A14

Vaarallinen tien reuna

147

 

147

 

A15

Suojatien ennakkovaroitus

151

 

151

 

A16

Jalankulkijoita

 

uusi

 

 

A17

Lapsia

152

 

152

 

A18

Pyöräilijöitä

153

 

153

 

A19

Hiihtolatu

154

 

154

 

A20.1

Hirvi

155

 

155

 

A20.2

Poro

156

 

156

 

A20.3

Kauriseläin

 

uusi

 

 

A21

Tienristeys

161

 

161

 

A22.1

Sivutien risteys molemmin puolin

162

 

162

 

A22.2

Sivutien risteys molemmin puolin porrastetusti

 

uusi

 

 

A22.3

Sivutien risteys oikealla/vasemmalla

163

 

163

 

A22.4

Sivutien risteys oikealla/vasemmalla viistoon

164

 

164

 

A23

Liikennevalot

165

 

165

 

A24

Liikenneympyrä

166

 

166

 

A25

Raitiovaunu

167

 

167

 

A26

Rautatien tasoristeys ilman puomeja

171

 

171

 

A27

Rautatien tasoristeys, jossa on puomit

172

 

172

 

A28.1

Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkki ///

173

 

173

 

A28.2

Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkki //

174

 

174

 

A28.3

Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkki /

175

 

175

 

A29.1

Yksiraiteisen rautatien tasoristeys

176

 

176

 

A29.2

Kaksi tai useampiraiteisen rautatien tasoristeys

177

 

177

 

A30

Putoavia kiviä

181

 

181

 

A31

Matalalla lentäviä lentokoneita

182

 

182

 

A32

Sivutuuli

183

 

183

 

A33

Muu vaara

189

 

189

 

 

Liikennemerkin tyyppi

 Lakinumero    729/2018

 Liikennemerkin   nimi

 Vanha   asetusnumero

 Kommentti 

 Väylän   tierekisterin   nykyinen   nro

 

B1

Etuajo-oikeutettu tie

211

 

211

 

B2

Etuajo-oikeuden päättyminen

212

 

212

 

B3

Etuajo-oikeus kohdattaessa

221

 

221

 

B4

Väistämisvelvollisuus kohdattaessa

222

 

222

 

B5

Väistämisvelvollisuus risteyksessä

231

 

231

 

B6

Pakollinen pysäyttäminen

232

 

232

 

B7

Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa

 

uusi

 

 

Liikennemerkin tyyppi

Lakinumero  729/2018

Liikennemerkin nimi

Vanha asetusnumero

Kommentti

Väylän tierekisterin nykyinen nro

 

D1.1

Pakollinen ajosuunta oikealle

411

 

411

 

D1.2

Pakollinen ajosuunta vasemmalle

 

uusi

 

 

D1.3

Pakollinen ajosuunta suoraan

412

 

412

 

D1.4

Pakollinen ajosuunta kääntyminen oikealle

413

 

413

 

D1.5

Pakollinen ajosuunta kääntyminen vasemmalle

 

uusi

 

 

D1.6

Pakollinen ajosuunta suoraan tai kääntyminen oikealle

414

 

414

 

D1.7

Pakollinen ajosuunta suoraan tai kääntyminen vasemmalle

 

uusi

 

 

D1.8

Pakollinen ajosuunta kääntyminen oikealle tai vasemmalle

415

 

415

 

D1.9

Pakollinen ajosuunta suoraan tai kääntyminen oikealle tai vasemmalle

 

uusi

 

 

D2

Pakollinen kiertosuunta

416

 

416

 

D3.1

Liikenteenjakaja oikea

 

uusi (ent. 417)

417

 

D3.2

Liikenteenjakaja vasen

 

uusi (ent. 417)

417

 

D3.3

Liikenteenjakaja molemmin puolin

418

 

418

 

D4

Jalkakäytävä

421

 

421

 

D5

Pyörätie

422

 

422

 

D6

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä

423

 

423

 

D7.1

Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain, pyörätie vasemmalla

424

 

424

 

D7.2

Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain, pyörätie oikealla

425

 

425

 

D8

Moottorikelkkailureitti

426

 

426

 

D9

Ratsastustie

427

 

427

 

D10

Vähimmäisnopeus

 

uusi

 

 

D11

Vähimmäisnopeus päättyy

 

uusi

 

 

Liikennemerkin tyyppi

Lakinumero  729/2018

Liikennemerkin nimi

Vanha asetusnumero

Kommentti

Väylän tierekisterin nykyinen nro

 

C1

Ajoneuvolla ajo kielletty

311

 

311

 

C2

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty

312

 

312

 

C3

Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty

313

 

313

 

C4

Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty

314

 

314

 

C5

Traktorilla ajo kielletty

315

uusi

315

 

C6

Moottoripyörällä ajo kielletty

316

 

316

 

C7

Moottorikelkalla ajo kielletty

317

 

317

 

C8

Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty

318

 

318

 

C9

Linja-autolla ajo kielletty

319

 

319

 

C10

Mopolla ajo kielletty

321

 

321

 

C11

Polkupyörällä ajo kielletty

 

uusi

 

 

C12

Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty

322

 

322

 

C13

Jalankulku kielletty

323

 

323

 

C14

Jalankulku ja polkupyörällä ajo kielletty

 

uusi

 

 

C15

Jalankulku ja polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty

324

 

324

 

C16

Ratsastus kielletty

325

 

325

 

C17

Kielletty ajosuunta

331

 

331

 

C18

Vasemmalle kääntyminen kielletty

332

 

332

 

C19

Oikealle kääntyminen kielletty

333

 

333

 

C20

U-käännös kielletty

334

 

334

 

C21

Ajoneuvon suurin sallittu leveys

341

 

341

 

C22

Ajoneuvon suurin sallittu korkeus

342

 

342

 

C23

Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus

343

 

343

 

C24

Ajoneuvon suurin sallittu massa

344

 

344

 

C25

Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa

345

 

345

 

C26

Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa

346

 

346

 

C27

Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa

347

 

347

 

C28

Ohituskielto

351

 

351

 

C29

Ohituskielto päättyy

352

 

352

 

C30

Ohituskielto kuorma-autolla

353

 

353

 

C31

Ohituskielto kuorma-autolla päättyy

354

 

354

 

C32

Nopeusrajoitus

361

 

361

 

C33

Nopeusrajoitus päättyy

362

 

362

 

C34

Nopeusrajoitusalue

363

 

363

 

C35

Nopeusrajoitusalue päättyy

364

 

364

 

C36

Ajokaistakohtainen kielto, rajoitus tai määräys

365

 

365

 

C37

Pysäyttäminen kielletty

371

 

371

 

C38

Pysäköinti kielletty

372

 

372

 

C39

Pysäköintikieltoalue

373

 

373

 

C40

Pysäköintikieltoalue päättyy

374

 

374

 

C41

Taksiasema-alue

375

 

375

 

C42

Taksin pysäyttämispaikka

376

 

376

 

C43

Kuormauspaikka

 

uusi

 

 

C44.1

Vuoropysäköinti (kielletty parittomina päivinä)

381

 

381

 

C44.2

Vuoropysäköinti (kielletty parillisina päivinä)

382

 

382

 

C45

Pakollinen pysäyttäminen tullitarkastusta varten

391

 

391

 

C46

Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten

392

 

392

 

C47

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen vähimmäisetäisyys

393

 

393

 

C48

Nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty

 

uusi

 

 

 

Liikennemerkin tyyppi

Lakinumero  729/2018

Liikennemerkin nimi

Vanha asetusnumero

Kommentti

Väylän tierekisterin nykyinen nro

 

E1

Suojatie

511

 

511

 

E2

Pysäköintipaikka

521

 

521

 

E3.1

Liityntäpysäköintipaikka juna

 

uusi (ent. 520)

520

 

E3.2

Liityntäpysäköintipaikka bussi

 

uusi (ent. 520)

520

 

E3.3

Liityntäpysäköintipaikka metro

 

uusi (ent. 520)

520

 

E3.4

Liityntäpysäköintipaikka useita joukkoliikennevälineitä

 

uusi (ent. 520)

520

 

E4.1

Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla suoraan

521 a

 

5211

 

E4.2

Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla vastakkain

521 b

 

5212

 

E4.3

Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla vinoon

521 c

 

5213

 

E5

Kohtaamispaikka

522

 

522

 

E6

Linja-autopysäkki

531-532

korvaa merkit 531 ja 532

531-532

 

E7

Raitiovaunupysäkki

533

 

533

 

E8

Taksiasema

534

 

534

 

E9.1

Linja-autokaista

541 a

 

5411

 

E9.2

Linja-auto ja taksikaista

541 b

 

5412

 

E10.1

Linja-autokaista päättyy

542 a

 

5421

 

E10.2

Linja-auto ja taksikaista päättyy

5422 b

 

5422

 

E11.1

Raitiovaunukaista

5431

 

5431

 

E11.2

Raitiovaunu- ja taksikaista

5432

 

5432

 

E12.1

Raitiovaunukaista päättyy

544 a

 

5441

 

E12.2

Raitiovaunu- ja taksikaista päättyy

544 b

 

5442

 

E13.1

Pyöräkaista oikealla

 

uusi

 

 

E13.2

Pyöräkaista keskellä

 

uusi

 

 

E14.1

Yksisuuntainen tie suoraan

551

 

551

 

E14.2

Yksisuuntainen tie oikealle/vasemmalle

 

uusi

 

 

E15

Moottoritie

561

 

561

 

E16

Moottoritie päättyy

562

 

562

 

E17

Moottoriliikennetie

563

 

563

 

E18

Moottoriliikennetie päättyy

564

 

564

 

E19

Tunneli

565

 

565

 

E20

Tunneli päättyy

566

 

566

 

E21

Hätäpysäyttämispaikka

567

 

567

 

E22

Taajama

571

 

571

 

E23

Taajama päättyy

572

 

572

 

E24

Pihakatu

573

 

573

 

E25

Pihakatu päättyy

574

 

574

 

E26

Kävelykatu

575

 

575

 

E27

Kävelykatu päättyy

576

 

576

 

E28

Pyöräkatu

 

uusi

 

 

E29

Pyöräkatu päättyy

 

uusi

 

 

E30

Ajokaistojen yhdistymien

 

uusi

 

 

Liikennemerkin tyyppi

Lakinumero 

729/2018

Liikennemerkin nimi

Vanha asetusnumero

Kommentti

Väylän tierekisterin nykyinen nro

 

F1.1

Suunnistustaulu

611

 

611

 

F1.2

Suunnistustaulu

 

uusi

 

 

F1.3

Suunnistustaulu

 

uusi

 

 

F2.1

Suunnistustaulu

612

 

612

 

F2.2

Suunnistustaulu

 

uusi

 

 

F2.3

Suunnistustaulu

 

uusi

 

 

F3

Ajokaistakohtainen suunnistustaulu

 

uusi

 

 

F4.1

Kiertotien suunnistustaulu (sininen pohja)

614

 

614

 

F4.2

Kiertotien suunnistustaulu (keltainen pohja)

613

 

613

 

F5

Kiertotieopastus

615

 

615

 

F6

Ajoreittiopastus

616

 

616

 

F7.1

Ajokaistaopastus

621

 

621

 

F7.2

Ajokaistaopastus

622

 

622

 

F7.3

Ajokaistaopastus

6225

 

6225

 

F7.4

Ajokaistaopastus

 

uusi

 

 

F7.5

Ajokaistaopastus

 

uusi

 

 

F7.6

Ajokaistaopastus

 

uusi

 

 

F8.1

Ajokaistan päättyminen

623

 

623

 

F8.2

Ajokaistan päättyminen

 

uusi

 

 

F9

Viitoituksen koontimerkki

 

uusi

 

 

F10

Ajokaistan yläpuolinen viitta

631

 

631

 

F11

Ajokaistan yläpuolinen viitta

632

 

632

 

F12

Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta

633

 

633

 

F13

Tienviitta

641, 649, 643, 648

sis. Kaikenväriset taustat opastusmerkeissä

641, 649, 643, 648

 

F14

Erkanemisviitta

642

 

642

 

F15

Kiertotien viitta

646, 647, 921

korvaa useita merkkejä

646, 647, 921

 

F16

Osoiteviitta

644

 

644

 

F17

Osoiteviitan ennakkomerkki

644 a

 

6441

 

F18.1

Liityntäpysäköintiviitta juna

650

 

650

 

F18.2

Liityntäpysäköintiviitta bussi

 

uusi

 

 

F18.3

Liityntäpysäköintiviitta raitiovaunu

 

uusi

 

 

F18.4

Liityntäpysäköintiviitta metro

 

uusi

 

 

F18.5

Liityntäpysäköintiviitta useita joukkoliikennevälineitä

 

uusi

 

 

F19

Jalankulun viitta

 

uusi (ent. 645)

645

 

F20.1

Pyöräilyn viitta ilman etäisyyksiä

 

uusi (ent. 645)

645

 

F20.2

Pyöräilyn viitta etäisyyslukemilla

 

uusi (ent. 645)

645

 

F21.1

Pyöräilyn suunnistustaulu etäisyyslukemilla

 

uusi

 

 

F21.2

Pyöräilyn suunnistustaulu ilman etäisyyksiä

 

uusi

 

 

F22

Pyöräilyn etäisyystaulu

 

uusi

 

 

F23

Pyöräilyn paikannimi

 

uusi

 

 

F24.1

Umpitie edessä

651

 

651

 

F24.2

Umpitie oikealla/vasemmalla

652

 

652

 

F24.3

Umpitie

 

uusi

 

 

F25

Enimmäisnopeussuositus

653

 

653

 

F26

Etäisyystaulu

661

 

661

 

F27.1

Paikannimi

10, 11, 662

myös kunnan ja maakunnan rajat

10, 11, 662

 

F27.2

Vesistön nimi

 

uusi

 

 

F28

Kansainvälisen pääliikenneväylän numero

663

 

663

 

F29

Valtatien numero

664

 

664

 

F30

Kantatien numero

665

 

665

 

F31

Seututien numero

665 a

 

6651

 

F32

Muun maantien numero

666

 

666

 

F33

Kehätien numero

 

uusi

 

 

F34

Eritasoliittymän numero

6679

 

6679

 

F35

Opastus numeron tarkoittamalle tielle

667

 

667

 

F36

Varareitti

 

uusi

 

 

F37

Moottoritien tunnus

671

 

671

 

F38

Moottoriliikennetien tunnus

672

 

672

 

F39

Lentoasema

673

 

673

 

F40

Autolautta

674

 

674

 

F41

Matkustajasatama

 

uusi

 

 

F42

Tavarasatama

675

 

675

 

F43

Tavaraterminaali

 

uusi

 

 

F44

Teollisuusalue tai yritysalue

676

 

676

 

F45

Vähittäiskaupan suuryksikkö

 

uusi

 

 

F46.1

Pysäköinti

677

 

677

 

F46.2

Katettu pysäköinti

677 a

 

6771

 

F47

Rautatieasema

678

 

678

 

F48

Linja-autoasema

679

 

679

 

F49

Keskusta

 

uusi

 

 

F50

Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti

681

 

681

 

F50.1

Kuorma-autolle tarkoitettu reitti

6811

 

6811

 

F50.2

Henkilöautolle tarkoitettu reitti

6812

 

6812

 

F50.3

Linja-autolle tarkoitettu reitti

6813

 

6813

 

F50.4

Pakettiautolle tarkoitettu reitti

6814

 

6814

 

F50.5

Moottoripyörälle tarkoitettu reitti

6815

 

6815

 

F50.6

Mopolle tarkoitettu reitti

6816

 

6816

 

F50.7

Traktorille tarkoitettu reitti

6817

 

6817

 

F50.8

Matkailuajoneuvolle tarkoitettu reitti

6818

 

6818

 

F50.9

Polkupyörälle tarkoitettu reitti

6819

 

6819

 

F51

Vaarallisten aineiden kuljetukselle tarkoitettu reitti

684

 

684

 

F52

Jalankulkijalle tarkoitettu reitti

682

 

682

 

F53

Esteetön reitti

683

ent. Vammaiselle tarkoitettu reitti

683

 

F54.1

Reitti, jolla on portaat alas

685

 

685

 

F54.2

Reitti, jolla on portaat ylös

 

uusi

 

 

F55.1

Reitti ilman portaita alas

686

 

686

 

F55.2

Reitti ilman portaita ylös

 

uusi

 

 

F55.3

Pyörätuoliramppi alas

 

uusi

 

 

F55.4

Pyörätuoliramppi ylös

 

uusi

 

 

F56.1

Hätäuloskäynti vasemmalla

690

 

690

 

F56.2

Hätäuloskäynti oikealla

 

uusi

 

 

F57.1

Poistumisreitti (yksi)

691

 

691

 

F57.2

Poistumisreitti (useita)

 

uusi

 

 

 

 

Liikennemerkin tyyppi

Lakinumero 

729/2018

Liikennemerkin nimi

Vanha asetusnumero

Kommentti

Väylän tierekisterin nykyinen nro

 

G1

Palvelukohteen opastustaulu

701

 

701

 

G2

Palvelukohteen opastustaulu nuolella

702

 

702

 

G3

Palvelukohteen erkanemisviitta

703

 

703

 

G4

Palvelukohteen osoiteviitta

704

 

704

 

G5

Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki

704 a

 

7041

 

G6

Radioaseman taajuus

710

 

710

 

G7

Opastuspiste

711

 

711

 

G8

Opastustoimisto

712

 

712

 

G9

Ensiapu

715

 

715

 

G10

Autokorjaamo

721

 

721

 

G11.1

Polttoaineen jakelu bensiini tai etanoli

722

 

722

 

G11.2

Polttoaineen jakelu paineistettu maakaasu

 

uusi

 

 

G11.3

Polttoaineen jakelu sähkö

 

uusi

 

 

G11.4

Polttoaineen jakelu vety

 

uusi

 

 

G12

Hotelli tai motelli

723

 

723

 

G13

Ruokailupaikka

724

 

724

 

G14

Kahvila tai pikaruokapaikka

725

 

725

 

G15

Käymälä

726

 

726

 

G16

Retkeilymaja

731

 

731

 

G17

Leirintäalue

733

 

733

 

G18

Matkailuajoneuvoalue

734

 

734

 

G19

Levähdysalue

741

 

741

 

G20

Ulkoilualue

742

 

742

 

G21

Hätäpuhelin

791

 

791

 

G22

Sammutin

792

 

792

 

G23

Museo tai historiallinen rakennus

772 a

 

7721

 

G24

Maailmanperintökohde

772 c

 

7723

 

G25

Luontokohde

772 b

 

7722

 

G26

Näköalapaikka

772 e

 

7724

 

G27

Eläintarha tai -puisto

772 f

 

7725

 

G28

Muu nähtävyys

772 g

 

7726

 

G29

Uintipaikka

773 a

 

7731

 

G30

Kalastuspaikka

773 b

 

7732

 

G31

Hiihtohissi

773 c

 

7733

 

G32

Maastohiihtokeskus

 

uusi

 

 

G33

Golfkenttä

773 d

 

7734

 

G34

Huvi- ja teemapuisto

773 e

 

7735

 

G35

Mökkimajoitus

774 a

 

7741

 

G36

Aamiaismajoitus

774 b

 

7742

 

G37

Suoramyyntipaikka

774 c

 

7743

 

G38

Käsityöpaja

774 d

 

7744

 

G39

Kotieläinpiha

774 e

 

7745

 

G40

Ratsastuspaikka

774 f

 

7746

 

G41.1

Matkailutie (pelkkä teksti)

771 a

 

7711

 

G41.2

Matkailutie (kuva ja teksti)

771 b

 

7712

 

G42

Tilapäinen opastusmerkki

 

uusi

 

 

Liikennemerkin tyyppi

Lakinumero 

729/2018

Liikennemerkin nimi

Vanha asetusnumero

Kommentti

Väylän tierekisterin nykyinen nro

 

H1

Kohde risteävässä suunnassa

811

 

811

 

H2.1

Kohde nuolen suunnassa

812

 

812

 

H2.2

Kohde nuolen suunnassa ja etäisyys

813

 

813

 

H2.3

Kohde edessä ja etäisyys

 

uusi

 

 

H3

Vaikutusalueen pituus

814

 

814

 

H4

Etäisyys kohteeseen

815

 

815

 

H5

Etäisyys pakolliseen pysäyttämiseen

816

 

816

 

H6

Vapaa leveys

821

 

821

 

H7

Vapaa korkeus

822

 

822

 

H8

Sähköjohdon korkeus

823

 

823

 

H9.1

Vaikutusalue molempiin suuntiin oikealle ja vasemmalle

824

 

824

 

H9.2

Vaikutusalue molempiin suuntiin eteen- ja taaksepäin

825

 

825

 

H10

Vaikutusalue nuolen suuntaan

826,827

korvaa useita merkkejä

826,827

 

H11

Vaikutusalue päättyy

828

 

828

 

H12.1

Henkilöauto

831

 

831

 

H12.2

Linja-auto

832

 

832

 

H12.3

Kuormaauto

833

 

833

 

H12.4

Pakettiauto

834

 

834

 

H12.5

Matkailuperävaunu

835

 

835

 

H12.6

Matkailuauto

 

uusi

 

 

H12.7

Invalidin ajoneuvo

836

 

836

 

H12.8

Moottoripyörä

841

 

841

 

H12.9

Mopo

842

 

842

 

H12.10

Polkupyörä

843

 

843

 

H12.11

Moottorikelkka

 

uusi

 

 

H12.12

Traktori

 

uusi

 

 

H12.13

Vähäpäästöinen ajoneuvo

 

uusi

 

 

H13.1

Pysäköintitapa reunakiven päälle

845

 

845

 

H13.2

Pysäköintitapa reunakiven laitaan

844

 

844

 

H14

Kielto ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetukselle

848

 

848

 

H15

Kielto ryhmän B vaarallisten aineiden kuljetukselle

849

 

849

 

H16

Tunneliluokka

 

uusi

 

 

H17.1

Voimassaoloaika arkisin ma-pe

851

 

851

 

H17.2

Voimassaoloaika arkilauantaisin

852

 

852

 

H17.3

Voimassaoloaika sunnuntaisin ja pyhinä

853

 

853

 

H18

Aikarajoitus

854

 

854

 

H19.1

Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus (keltainen pohja)

856 a

 

8561

 

H19.2

Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus (sininen pohja)

856 b

 

8562

 

H20

Maksullinen pysäköinti

855 a, 855 b

korvaa useita merkkejä

8551 ja 8552

 

H21

Latauspaikka

 

uusi

 

 

H22.1

Etuajooikeutetun liikenteen suunta

861, 861a

korvaa useita merkkejä

861 ja 8611

 

H22.2

Etuajooikeutetun liikenteen suunta kääntyville

861 b

 

8612

 

H23.1

Kaksisuuntainen pyörätie (keltainen pohja)

863

 

863

 

H23.2

Kaksisuuntainen pyörätie (sininen pohja)

 

uusi

 

 

H24

Tekstillinen lisäkilpi

871

 

871

 

H25

Huoltoajo sallittu

872

 

872

 

H26

Hätäpuhelin ja sammutin

880

 

880

 

 

Liikennemerkin tyyppi

Lakinumero 

729/2018

Liikennemerkin nimi

Vanha asetusnumero

Kommentti

Väylän tierekisterin nykyinen nro

 

I1

Sulkupuomi

 

uusi

 

 

I2.1

Sulkuaita

 

uusi

 

 

I2.2

Sulkuaita nuolilla

 

uusi

 

 

I3.1

Sulkupylväs vasemmalla

 

uusi

 

 

I3.2

Sulkupylväs oikealla

 

uusi

 

 

I3.3

Sulkupylväs

 

uusi

 

 

I4

Sulkukartio

 

uusi

 

 

I5

Taustamerkki

 

uusi

 

 

I6

Kaarteen suuntamerkki

916

 

916

 

I7.1

Reunamerkki vasemmalla

 

uusi (ent. 931)

931

 

I7.2

Reunamerkki oikealla

 

uusi (ent. 931)

931

 

I8

Korkeusmerkki

935

 

935

 

I9

Alikulun korkeusmitta

941

 

941

 

I10.1

Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki (sinivalkoinen)

932

 

932

 

I10.2

Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki (keltamusta)

 

uusi

 

 

I11

Erkanemismerkki

911

 

911

 

I12.1

Reunapaalu vasemmalla

 

uusi

 

 

I12.2

Reunapaalu oikealla

 

uusi

 

 

I13

Siirtokehotus

 

uusi

 

 

I14

Paikannusmerkki

 

uusi

 

 

I15

Automaattinen liikennevalvonta

9901

 

9901

 

I16

Tekninen valvonta

 

uusi

 

 

I17.1

Poronhoitoalue tekstillinen

9512

 

9512

 

I17.2

Poronhoitoalue ilman tekstiä

9512

 

9512

 

I18

Yleinen nopeusrajoitus rajalla

 

uusi

 

 

I19

Valtion raja

9512

 

9512

 

Liikennemerkin tyyppi

Lakinumero 

729/2018

Liikennemerkin nimi

Vanha asetusnumero

Kommentti

Väylän tierekisterin nykyinen nro

 

 -

Muu merkki (mm. ei numeroa)

9998

säilyy

[1] 9998

 

 -

Tyhjä varsi (ei merkkiä)

9999

säilyy

[2] 9999

 

 

1612

1612

poistuu

1612

 

 

Kiertosuositustaulu

6152

poistuu

6152

 

 

Ajovalojen käyttö

9511

poistuu

9511

 

 

Ajovalojen käyttö

9512

poistuu

9512

 

 

Ajovalojen käyttö

9513

poistuu

9513

 

 

Ajovalojen käyttö

9514

poistuu

9514

 

 

Nähtävyys (sininen pohja)

716

poistuu

716

 

 

Tukkitie

862

poistuu

862

 

 

Väistämisvelvollisuus muuttunut

9516

poistuu

9516

 

 

Tiekirkko

9902

poistuu

9902

 

 

Taustamerkki varalaskupaikalla

9152

poistuu

9152

 

 

Yleiset nopeusrajoitukset

9511

poistuu

9511

 

 

Maantie päättyy

9512

poistuu

9512