Väylätiedon hyödyntäminen -selvitys

Teemme laajan selvityksen Väyläviraston tarjoamien tietoaineistojen hyödyntämisestä. Selvitykseen liittyvä käyttäjäkysely sulkeutui 22.2.2021. Suuret kiitokset kaikille vastaajille! Tänne julkaistaan myös selvityksen ja kyselyn tulokset.

Väylätiedon hyödyntäminen -selvitys 2021

Kuka tarvitsee väylätietoja ja miten niitä hyödynnetään?

Ketkä hyödyntävät väylätietoja? Mihin ja millaista tietoa väylistä tarvitaan? Entä miten väylätietoaineistojen hyödynnettävyyttä voitaisiin parantaa?

Avoimia väylätietoja ja väylätietopalveluja julkaisevana ja ylläpitävänä virastona pohdimme näitä kysymyksiä jatkuvasti, mutta hieman liian harvoin saamme suoria vastauksia tai palautetta väylädatan käyttäjiltä. Niinpä teemme nyt yhdessä Spatineo Oy:n kanssa selvityksen väylätietojen hyödyntämisestä. Keräämme samalla tietoa käyttäjien tulevista tieto- ja kehitystarpeista. Selvitystyö alkoi marraskuussa 2020 ja sen tulokset saadaan julki maalis-huhtikuussa 2021.

Mitä väylätiedot ovat? 

Väylätiedoilla tarkoitetaan tietoja väylien (tie, vesi, rata) sijainnista, rakenteellisista ja kunto-ominaisuuksista, tietoa väylien liikennöitävyydestä, nopeus- ja kulkurajoituksista, ja esimerkiksi tietoa väylähankkeiden suunnittelma- ja toteumatiedoista sekä asiakirjoista.

Tutustu tarkemmin siihen, mitä väylätietoja selvityksessä tarkastellaan.

Suuret kiitokset väylätiedon hyödyntäjille suunnattuun kyselyyn saamistamme vastauksista!

Osana selvitystä kutsuimme teidät, väylätiedon hyödyntäjät, vastaamaan kyselyymme väylätiedon hyödyntämisestä. Kysely on päättynyt 22.2.2021. Saimme kaikkiaan 174 vastausta, mistä olemme todella kiitollisia teille!

Yhteytietonsa jättäneiden kesken olemme arponeet kolme 50 euron arvoista kirjalahjakorttia. Otamme voittaneisiin yhteyttä henkilökohtaisesti. Kyselyssä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen eikä niitä säilytetä selvityksen päätyttyä. Tutustu Väyläviraston tietosuojaselosteeseen.