Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Antti Pönni

  • 029 502 9022

Pienet liikenneturvallisuuskohteet Espoo 2023, KU

Tiehanke Valmistunut Uusimaa

Hanke sisälsi toimenpiteitä, joilla parannettiin liikenneturvallisuutta ja tuettiin joukkoliikenteen käyttöä.

Hankkeen tavoitteet ja sisältö

Hankkeen toimenpiteillä oli tavoitteena vähentää liikenneonnettomuuksien määrää, parantaa liikenneturvallisuutta sekä lieventää niiden vakavuusastetta. Hankkeessa parannettiin linja-autopysäkkejä sekä jalankulun yhteyksiä mm. rakentamalla saarekkeellisia suojateitä, parantamalla linja-autopysäkkejä sekä siirtämällä linja-autopysäkkejä.

Lista hankkeen kohteista (pdf)

Yleiskartta kohteiden sijainnista (pdf, 9 Mt)

Aikataulu

Kohteet ovat valmistuneet. 

Valokuvia kohteista

Nupurintien risteysalue suojateineen lopputalven auringossa.

Liikenneturvallisuuskohde 6 Nupurintie.

Liikenneturvallisuuskohde 10 Hansatie.

Liikenneturvallisuuskohde 11 Mankintie 4.