Hyppää sisältöön

Tieliikenteen automaatio

Tieliikenteen automaatiolla viitataan esim. tulevaisuuden robottiautoihin, jotka pystyvät liikkumaan liikenteen joukossa ilman kuljettajaa.

Automaation avulla liikkumisesta voidaan tulevaisuudessa tehdä turvallisempaa, kun liikenteessä tapahtuvat inhimilliset virheet saadaan poistettua. Teknologiat kehittyvät vauhdilla ja tieliikenteen automaatioon liittyviä projekteja toteutetaan ympäri maailmaa, myös Suomessa.  Väylävirasto on tällaisissa hankkeissa mukana asiantuntijan ja rahoittajan roolissa.

Jotta voimme hyödyntää tieliikenteen automaatiota, sen on oltava mahdollista myös Suomen olosuhteissa. Kansainvälisessä yhteistyössä Väyläviraston pyrkimyksenä on varmistaa arkisten olosuhteiden huomioiminen kehitettäessä automaattisiin ajoneuvoihin liittyviä teknologioita ja palveluita. 

Tieliikenteessä automaatio etenee monella eri tavalla kohti kokonaan automaattisia robottiautoja. Autoteollisuus kehittää automaatiota vähitellen kuljettajan tukijärjestelmiä lisäten ja ajoneuvojen automaatiotasoa asteittain nostaen. Google pyrkii nopeampaan etenemiseen kaupunkiseudulle tarkoitettujen korkean tason automaattiautojen avulla. Joukkoliikenteen saralla eri puolella maailmaa toteutetaan paljon kokeiluja koskien eritoten automaattisia kaupunkibusseja. Tavaraliikenteessä puolestaan kehitetään kuorma-autojen letka-ajoa, jossa vain letkan ensimmäistä autoa ajaa kuljettaja.

Täydellinen liikenteen automaatio, jossa kuljettajaa ei tarvita enää missään oloissa, voi olla vielä vuosikymmenien päässä. Osin automaattisia ajoneuvoja on kuitenkin markkinoilla ja liikenteessä jo tänä päivänä. Muun muassa edessä ajavan ajoneuvon liikkeisiin mukautuva vakionopeussäädin on yksi, monille jo nykyisin tuttu ominaisuus ja käytännön esimerkki automaation edistysaskeleista.