Hyppää sisältöön

Kantatien 71 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Toroppala–Kerimäki, Savonlinna

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Savo

Suunnittelukohde sijaitsee Kerimäen kylän välittömässä läheisyydessä kantatien 71 pohjoispuolella. Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita Toroppalan ja Kerimäen välillä.

Nykytila ja ongelmat

Kantatien nopeusrajoitus suunnittelualueella on 100 km/h ja tieosuudella on runsaasti liikennettä (3 800 ajoneuvoa/vrk).  Nykytilassa jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat käyttämään tien piennarta Toroppalasta Kerimäelle kulkiessaan noin 700 metrin matkalla. 

Hankkeen sisältö

Tiesuunnitelman tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta suunnittelemalla kantatien 71 varteen erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Toroppalan ja Kerimäen välille. Kantatien alitetaan alikulkukäytävällä ja suunniteltava yhteys liittyy Kerimäellä olevaan jalankulku- ja pyöräilyväylään. Suunniteltu väylä parantaa niin tieliikenteen kuin jalankulkijoiden ja pyöräilijöidenkin turvallisuutta.

Hankkeen tilanne

Tiesuunnitelman laatiminen käynnistettiin keväällä 2022 ja suunnitelma oli nähtävillä alkuvuodesta 2023. Rakentamisen kilpailutus käynnistetään tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen syksyllä 2023 ja väylä rakennetaan vuoden 2024 kesällä. Väylän suunnittelun ja rakentamisen mahdollistaa valtion talousarviossa osoitettu jakovararahoitus.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa