Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Valtatien 6 melunsuojaustarpeet Oritlammen kohdalla, Ruokolahti

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut vuonna 2013 tie- ja rakennussuunnitelman "Valtatien 6 meluntorjunta Oritlammen kohdalla, Ruokolahti". Valtatien 6 meluhaittojen vähentämiseksi alueelle on suunniteltu 5 meluvallia ja 3 meluaitaa. Suunnitteluosuuden pituus on 980 m. Varsinaisella melualueella on 20 omakotitaloa.  Alueen välittömässä läheisyydessä olevalla muulla taajama-alueella on 63 omakotitaloa ja 20 rivitalohuoneistoa. 

Hankkeen tavoitteena on vähentää valtatieliikenteen asutukselle aiheutuvia meluhaittoja rakentamalla 1. toteutusvaiheessa meluvallit nrot 1-5 Ruokolahden kunnan lähialueiden maarakennushankkeilta saatavista maa-aineksista. Meluvallien materiaalikustannuksia ei tällöin synny.

Tiesuunnitelma-aineisto on päivitetty vuoden 2018 lopussa. Traficom on antanut tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen 25.10.2019. Ruokolahden kunta on toteuttanut hankkeen I rakennusvaiheen vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankekohteen II rakennusvaiheen meluaitarakenteiden toteutus ei tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Meluaitarakenteiden jatkosuunnittelu on valmistunut 3/2022. Meluaitojen 1-3 alustava kustannusarvio on 0,65 M€. Päätös meluaitojen toteuttamisajankohdasta tehdään aikaisintaan keväällä 2023.

Muu aineisto